Reede, detsember 30, 2011
 

Intervjuu regionaalministriga

Foto: Hiiu Leht

Mis oli ministri tänase [teisipäevase – HR] kiirvisiidi põhjuseks?

Regionaalminister Siim Kiisler: Omavalitsusjuhid kutsusid, et arutada ühinemise teemat. Just praegu, kell 15 algasid ja käivad ju kahe volikogu, Pühalepa ja Käina arutelud ühinemise teemal. [Pühalepa volikogust tuli Kärdla linna tehtud ühinemisläbirääkimistele eitav, Käina volikogust jaatav vastus – HR] Kõigi omavalitsuste esindajad olid ka sellele eelnenud kokkusaamisel kohal ja soovisid, et ma vastaksin tekkinud küsimustele ja selgitaksin omalt poolt, mis seaduses kirjas on, milline on valitsuse suhtumine ning kuidas mulle ühinemine paistab. Loe edasi »

 

“Viimane tants” varsti eesti keeles

Foto: www.preposition.nu
Kas keegi Hiiu Lehe lugejaist mäletab veel Berndt Nilssoni? Tema rootsikeelne raamat, milles juttu ka Hiiu saarest ja selle elanikest, ilmus tänavu juuni algul. Loodetavasti ilmub see eestikeelsena järgmisel aastal.


Loe edasi »

 

Jõulupühad lõpetas võrkpalliturniir

Foto: Helja Kaptein

 Emmaste spordihoones tagusid teisel jõulupühal võrkpalli nii täiskasvanute kui  kooliõpilaste võistkonnad.


Loe edasi »

 

Teateid tenniseplatsidelt vol 2

Foto: Tiiu Masing

Nagu augustikuus Hiiu Lehes ilmunud kirjatükis lubatud sai, algasid Hiiumaa meistrivõistlused tennises tõepoolest 11. augustil. Tänu ilmataadi armulikkusele mahtusid viis täiskasvanutele ja kaksteist noorteklassile kavandatud mänguliiki ka kalendris broneeritud aja sisse. Ajapiire ületasid vaid T14 ja T16 üksikmäng, kus mõlemas vanusegrupis pani ennast kindlalt maksma Lotta Kaups. T16 paarismäng jäi üldse ära. Loe edasi »

 

Endiste partnerite tüli toob Sõrule kaks džässipidu

Erakogu
Foto: Erakogu
Sõru Jazzi korraldajate Tiit Laja ja Guido Kangur teed läksid lahku ning järgmisel suvel toimub Sõrul nädalase vahega koguni kaks džässipidu.

Loe edasi »

 

Mool kaks sarve, olgu teitel kaks parve!

Ma käisi ka Muhumaad vaatmas. Neh, tei keik tääte, et sösuse nimega laev käib nüid üsna mütu korda päävas Hiiu saarele serva tegemas.
See pääv kui Muhumaal pidu peeti, pole killegi kääst piletit küsidud. Vastupidi – juba kai peel pakudi suppi ja laevast muud heed ja paremat. Nenna et üks pääv ollid hiidlased vist va Leedu tasku peel! Keik muud päävad aastas kahjuks vastupidi. Loe edasi »

 

Saagu Muhu parvele hüidnimeks Ella!

Nüid siis hakkeb hiidlane sii samas Helterma randas Muhumaad nähja saama. Äi-äi – äga jää pole Muhu saart mei randa lükkend. See meite uus laev, mis killegi tahtmist mööda Muhumaaks ristit.
Üteldakse, et äga nimi meest äi riku. See tösi küll. Pea asi et mees ise nagu kord ja kohus keik soovid ee rahuldaks. Ma looda, et senne asjaga see muhulane toime tulebgid. Muidugid koos abimihe – teise parvega. Loe edasi »

 

Hiidlene reegib: Müs moodi mei oma laste nimed ee rikume

Küla Karla
Sa vöid nüid möölda, et ma ae jälle plära, a see oo kolm aasted tagas Öhtalehest vöödud tatistiga ja kui see poleks eesti keeles olnd, poleks ma mette uskund, et sii Maarjamaal inimest oma lastele sösust nimest panevad. Lehe üleval eeres oli sinine riba ning seel peel olid kirjes keik mootsad poiste nimed ning roosa peel tüdrugude nimed.
Poisile oo pantud nöuke nimi nat Valurikas. Sii äi saa ma mette aru, kas isal-emal oo jüba teeda, et taast üks nöuke mees saab, kinnel keik kohad aiged oo. Vai oo jüba asi selge, et poisist saab ehidaja, a siiss oleks vöind jo kohe Valupetoon nimeks panna. Üks seledus vöib siiskid veel olla, et sünnidamine oli erm va valus, nenda et ükskid mees tagamötega änam emale ligi äi peesi. Loe edasi »

 

Kinnele müsune alkumeeter?

Ühe peeva sii televiisuris reglaamis neidvad alkumeetrid ning seel panti kangesti südame peele, et ühed oo amatööride jäuks, teised jälle prohvessjunaalidele.
Na, ma nüid mette aru äi saa, müs moodi sii vahet peeb tegema?
Kas seda prohvessjunaalsust vöödakse politsei poole peeld, et kui poiss oo jüst alles mundri selga saand, siiss prohviriista ta käde veel äi usaldada mette, ta peeb amatööri jäuks mööldud alkumeetri vetma. Loe edasi »

 

Partsi Peeter reegib vöitjatest ja pörujatest

Ooda, ma ütle veel valimiste kohta möne öige söna. Kärdel käis kogu see valimiste mäng parteide vahel. Laari omadel olli kogunisti kolm köva trumpa püus. Esteks ilma luu kereta uus mees Linkov, siis ihu arst Talts ja hinge tohter Simson. No mis sa kövemat nime kirja veel tahta muistad! Vöit kää nagu naksti. Pole ölle söpru abiks tarviskid.
Reform läks valima nenna et ämbrid kolisesid. Esteks see suur Kaljula plakat väljaku peel, siis nee hermus suured ruumid ja see, et küünte ja hammastega linnapää toolist kinni oldi. Taga tipuks veel Kaupsi kaasa mäng. Neh tei tääte jo küll, et riigi kogulasi valimistel partideks hüiti.
Sotsid aa valimistel ikke na kehvas seisus olnd, aga sii nende esi number köva polt. Ikke aa Eesmaa muistend ennast vöimu juurde prässida. Äi, äge sennest midad hukkas pole. Kui linna rahvas soovib ja mihele omale volikogu laua otsa tool ka meeldib, siis aa keik jokk. Pole killelgid midad kobiseda.
Savisaare partei omad said üle riigi keikse änam heeli, aga meitel sii Kärdel natust vehem. Aga pole Vahtras suurt kehvem mees midad. Kui taale tehti ette panek vöimuga natust vehe kaasa mängida, töstis Vahtras viisakalt kaabut ja lausus, et täname pakkumast, aga nemad siiskid passivad.
Keikse toremad aga ollid ikkegid nee Tuleviku Kärdla noored poisid ja tüdrugud. Sa mötle – nad käisid metsas marjal ja seenel. Müügi raha eest tehti omale valimise reklaami. Natust raha jäänd veel ülegid. Tasuks linnas 156 heelt ja koht volikogu laua eeres. Hurraa!
Körgesaares olli asi juba enne valimisi klaar. Nenna kui küla rahvas kuskil pool kokku tulli, olli vallavanem Valk ka kohe nina pidi platsis. Neh ja naistele sösune asi meeldis. Ma arva siiskid seda, et lisa heeled tullid Valgule senne eest, et ta pole Eihveli torni jöudend maha lammudada.
Emaste rahvas tahab, et kord oleks majas. Kui ikke politsei komissar Kail valdas pukkis, siis peab ausus ja öiglus öitsema. Mingu Sööl ja Lauter välje teenit pintsi peele.
Käina valla maja katuse all olli korra öhk juba üsna kuum. Leili heitnud keikse rohkem Jõpiselg, aga äga teisedkid kehvemad vihtlejad olla tahtend. Ähvardamisi lendas igasse poole ja üteldi, et Koostöö äi kavatse koos tööd tehje. Viimeks sündis kahe suure pakt nagu mei seda ajaloostkid mäletame…
Pühalepa omad jähid jälle punnitama. Kas Tasakaal vöi Kaduvald? Keikse rohkem heeli Tasakaalu Perele, aga Koduvalla Orava omad vetsid kamba peele 10 heelt rohkemgid. Siis vilistas vahe kohtunik, Laari partei Remmelkoor löpuks Koduvalla kasuks. Jo ollid nee senne va poe lobudiku pärast natust vehem norind kui teised. Ma ise ole kindel, et kui oleks valimistel kandideerind sösune mees nagu Kerves Tiit, poleks miskit punnitamist olnd. Tiit oleks keik heeled omale saand ja valla keerulised muistatused ka nobesti ee lahendand. Aga midad pole änam tehje nenna Pühaleppas kui igal pool mujalgid. Jo jeeme ootma, mis tulevik toob. Aga mis asja ootved nee mökud, kis ise pole valimas käindkid

 
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411