Reede, august 12, 2022
 

Valmis esimene Hiiumaa majanduse võimalike arenguvariantidega uuring

Kati Kukk | Hiiu Leht
Tartu Ülikooli sotsiaal­teaduslike rakendusuuringute keskusel RAKE valmis Hiiumaa majanduse potentsiaali uuring, mille pakutud arengustsenaariume soovitab Hiiumaa arenduskeskuse juht Liis Lukas lugeda kõigil hiidlastel.
Milleks oli vaja tellida Hiiumaa ettevõtlus­keskkonna ja selle arendamis­võimaluste analüüs?
Liis Lukas: Selleks, et arendus­keskus saaks Hiiu saare arengut suunata mõistlikult, on vajalik eelkõige teada ja mitte arvata, milline on Hiiumaa majanduslik potentsiaal ning millised ettevõtlusvaldkonnad on saare eripärasid arvestades kõige potentsiaalikamad. Kuna sellist analüüsi varem tehtud ei oldud, sai see tellitud Tartu Ülikoolilt. Läbirääkimisi analüüsi teostamiseks pidasime küll kolme ülikooliga – Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga.
Mis seos on uuringul maakonna arengukavaga, Hiiumaa majandus­ülevaadete ja Lääne-Eesti sektoranalüüsiga, mille tegi eelmisel aastal OÜ Geomedia?
Seos Hiiumaa arengukavaga peaks olema otsene. Kasutan siin teadlikult tingivat kõneviisi. Tulenevalt arenduskeskuse finantseerimise eripäradest ei saanud me analüüsi tellida varem kui selle aasta alguses ning valmis sai see juulikuu teises pooles. Hiiumaa arengukava koostati samal ajal, kui analüüsi tehti ning praeguseks on arengukava juba volikogule esitatud. Seega ajaliselt ei olnud võimalik analüüsi ettepanekuid uude arengukavasse suures osas sisse viia. Kuna arengukava läheb kinnitamisele selle aasta oktoobris, siis loodan, et saame veel seda analüüsi ettepanekutega täiendada.
Hiiumaa majandusülevaade­tega analüüsil otsest seost ei ole. Need keskenduvad saare majanduse ühe aasta hetke­seisule, analüüs uuris aga majanduslikku potentsiaali tervikuna ning tegi kohalikule omavalitsusele ja arendus­keskusele ettepanekud, milliseid majandusharusid ning kuidas peaks edendama.
Lääne-Eesti sektoranalüüs hõlmab, nagu selle nimigi ütleb, tervet Lääne-Eestit. Pärnu, Läänemaa ja Saaremaa kõrval jääb Hiiumaa selles analüüsis oma mahtudega vaeslapse rolli ning seetõttu ei ole selle analüüsi andmed meie jaoks eriti edasiviivad. Ja ega neid andmeid sektoranalüüsis Hiiumaa kohta väga ei ole ka. Samuti tegeleb sektoranalüüs juba väljakujunenud ettevõtlusvaldkondade olukorra kirjeldamisega, mitte niivõrd kohaliku potentsiaali analüüsiga. Lisaks sellele on seal välja toodud kasvuvaldkonnad defineeritud läbi küsitluste, ehk siis läbi inimestelt arvamuste küsimise. Arenduskeskus vajas aga kasvu­valdkondade loendit, mis on tuletatud vastavalt Hiiu saare olemasolevale potentsiaalile.
Kui suur on soovituste järgimise tõenäosus ja kuidas on plaanis teha seiret analüüsi tulemuste paikapidavuse kohta?
Kuna analüüs on koostatud poliitiliselt neutraalselt ning baseerub reaalsetel faktidel, siis loodan, et koostöös valla ja volikoguga õnnestub analüüsis toodud ettepanekud ka Hiiumaa arengukavasse ning selle tegevuskavasse sisse viia. Ette­panekud, mida Tartu Ülikooli teadlased analüüsis välja tõid, on minu hinnangul praktiliselt elluviidavad. Arendus­keskuse üks põhieesmärkidest on ju Hiiumaa ettevõtluse eesmärgipärane arengu toetamine ning ka suunamine selliselt, et saare majandus ja seeläbi ka inimeste heaolu paraneks. Seiret teeme nii, nagu ikka on tehtud, teeme seda nende ette­panekute lõikes, mis lähevad sisse Hiiumaa arengukavasse ja tegevuskavasse.
Mida täiesti uut uuringus välja tuli?
Uuring iseenesest oli ülesande­püstituselt uus ja sellisel kujul uuringuid varasemalt Hiiumaa kohta tehtud ei ole. Seega oli ka analüüsi tulemus ootus­päraselt uus. Ettepanekute hulgas oli küll selliseid punkte, millest võis arvata, et need tegevused on vajalikud, kuid tuli välja ka seda, mille peale ilma süvaanalüüsita ei ole võimalik tulla. Ootuspärasena võiks siin välja tuua elamispinna nappuse, uue teemana ehk kõrg­tehnoloogilise põllu­majanduse. Soovitan kõigil, kes huvituvad Hiiumaa arengu­potentsiaalist, tehtud analüüsiga tutvuda. Terviktekst on kättesaadav arenduskeskuse kodulehel. Eraldi tooksin välja stsenaariumid, mida tasuks lugeda igal hiidlasel. Isiklikult minu lemmikstsenaarium on roheliselt kestlik Hiiumaa. Ilmselge on see, et hiidlase elujärg ei lähe enne paremaks, kui me ei suuda väljapoole saart rohkem müüa ja see omakorda tähendab suuremat tootmist ja toodangu väärindamist.”

Küsis KATI KUKK

 

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411