Teisipäev, jaanuar 25, 2022
 

Koolivõrgu analüüs pakub kolm stsenaariumit

JOONIS OÜ CUMULUS CONSULT
Hiiumaa vallavalitsus tellis OÜ-lt Cumulus Consulting Hiiumaa koolivõrgu analüüsi – see on nüüd valmis ja kõigile tutvumiseks väljas valla kodulehel.
Tulemuste põhjal saab kogu­kond arutada ja volikogu teha otsuseid Hiiumaa koolide tuleviku kohta. Analüüsi avalikud tutvustuskoosolekud toimuvad juba sel neljapäeval, 27. jaanuaril ja algavad kõikjal kell 17. Koosolekute toimumiskohad on Kärdlas vallamajas volikogu saalis, Käinas koolimajas, Kõrgessaares vallamajas, Emmastes vaba aja keskuses ja Pühalepas Palade põhikooli saalis.
Valla kodulehel teatatakse, et Cumulus kaardistas Hiiumaa valla koolid ja lasteaiad: analüüsis nende täituvust, ruumikasutust ja tulevikuperspektiive. Samuti analüüsis rahvastikumuutuste mõju Hiiumaa koolidele ja lasteaedadele ning pakub lahendusi võimalikeks ümber­korraldusteks.
Analüüsis on soovitused vallale, mida teha, kui õpilaste arv väheneb ning kvalifitseeritud õpetajaid ja tugi­spetsialiste ei jätku. Millise hetkeni on mõistlik kooli või lasteaeda pidada ja millal enam mitte, et tagada konkurentsivõime ja kvaliteet.
Konsultandid kirjutavad, et alushariduse osutamisega on mõistlik ja vajalik jätkata kõigis tänastes piirkondades. Üldhariduse vaates on põhjendatud vähemalt kahe esimese kooliastme jätkamine tänastes asukohtades.
Kolm alternatiivi
Analüüsi järgi on kolm põhi­mõttelist alternatiivi Hiiumaa valla põhihariduse korralduseks:
Radikaalse reformi puhul jätkaks Kärdla ja Käina põhikool, ülejäänud koolid suletakse. Samas toovad analüüsi koostajad välja, et vähemalt lähima kümnendi vaates pole tegu realistliku arengusuunaga.
Kolmanda kooliastme reformi puhul jätkaks Kärdla ja Käina 9klassiliste põhikoolidena. Lauka, Palade ja Emmaste kooli puhul toimuks reorganiseerimine 6klassiliseks kooliks st lasteaed-­algkool mudel.
Olemasoleva korrastamisel on võimalik kaaluda erinevaid muudatusette­panekuid, mille eesmärk on viia vastavusse piirkondlik pakkumine ja nõudlus ning tagada efektiivsem majandamine, jättes hariduse kvaliteedi vähemalt samale tasemele.
Korrastamise võimalikud muudatusprojektid: Haridusasutuste juhtimise ühendamine – lasteaedade ja koolide viimine piir­kondades ühisele juhtimisele: Lauka põhikool ja Kõrgessaare lasteaed, Emmaste kool ja lasteaed, Käina kool ja laste­aed.
Toitlustuste konsolideerimine – lasteaedade ja koolide köökide ühendamine piir­kondades.
Lauka põhikooli ja Kõrgessaare lasteaia ühendamine ja/või Lauka põhikooli re­organiseerimine 6klassi­liseks kooliks. Muudatus­projekti raames toimuks kooli ja lasteaia füüsiline kokku­viimine Lauka põhi­kooli ruumidesse, et vähendada majandamise püsi­kulusid ning kasutada ruumi­ressurssi otstarbekamalt. Muudatuse peamiseks põhjuseks on kiiresti vähenenud õpilaste arv Lauka Põhi­koolis ning piisav ruumivaru koolihoones.
Suurimad muudatused Kõrgessaare piirkonnas
Konsultantide hinnangul on lähiaastate perspektiivselt suurimaks muudatusprojektiks Kõrgessaare piirkonna haridusasutuste reorganiseerimine – Lauka põhikooli ja Kõrgessaare lasteaia ühendamine üheks asu­tuseks ning kolimine ühele pinnale. Õpilaste arv ja piirkonna laste ja lastevanemate eelistused näitavad, et üle poole Kõrgessaare piirkonna põhikoolilastest eelistavad liikuda Kärdla suunal. Sellest tulenevalt on mõistlik kaaluda ka kooli reorganiseerimist 6klassiliseks.
Lisaks võiks ühisele juhtimisele üleminekut kaaluda samaaegselt ka Emmastes ja Käinas.
Kuigi toitlustuse konsolideerimine piirkondades pole kogukonna vaates oodatud projekt, tasub seda siiski kaaluda. Vabanev ressurss on konsultantide hinnangul oluline suunata eelkõige täiendavate tugispetsialistide värbamiseks.
Lisaks tuleks konsultantide hinnangul investeeringute kavas näha ette Kärdla lasteaia uue hoone rajamise kõrval ka uue kaasaegse laste­aia ehitamine Käinasse.
Järjepidevalt tuleb tegeleda ka uute õpetajate värbamisega.
Kolme kuni viie aasta vaates tasuks tõsisemalt kaaluda kolmanda kooliastme reformi Emmastes ja Paladel.
Allikas: Hiiumaa vald

 

Sildid: , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411