Teisipäev, august 10, 2021
 

Politseinikud hakkavad Kärdlas ringi sõitma tõuksiga

Kärdla politseijaoskond
Kärdla politseijaoskond teatas, et sai endale uued töövahendid, elektritõukerattad, millega politseinikke õige pea näeb Kärdlaski liikumas.

Samas pressiteates tuletab politsei meelde, et elektrilise tõukerattaga liigeldes on suurim lubatud kiirus 25 km/h.

Vastava piirangu kehtestas riigikogu mullu oktoobris kõigile kergliikureile, mille hulka kuuluvad elektritõukerattad, elektrirulad ja tasakaaluliikurid.

Seadusega sätestati veel, et kergliikuriga, sh elektritõukerattaga tohib sõita jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, jalgteel või kõnniteel. Kui selline tee puudub või selle seisukorra tõttu on seal sõitmine oluliselt raskendatud, tohib sõita sõidutee parema ääre lähedal või teepeenral.

Kuna tasapisi lisandub kergliikureid ka Kärdla tänavatele, tuletab politsei ühtlasi meelde reeglid, millest tuleb kinni pidada. Vastasel juhul võib kergliikuri juhti trahvidagi.

• Kõnniteel parkides tuleb sõiduvahend jätta kõnnitee äärde. Seejuures peab mööduvale jalakäijale jääma vähemalt 1,5 meetri laiune käiguriba.

• Alla 16aastane elektritõukeratta juht peab kandma kiivrit. Kiivrit soovitatakse kanda kõigil, ka täiskasvanutel, sest õnnetuse korral võib see päästa rasketest vigastustest.

• Sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgteed, kõnniteed, jalgratta- ja jalgteed või jalgrattateed lähenev elektritõukeratta juht peab vähendama kiirust ning ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega.

• Ülekäigurajal või ülekäigukohal võib sõidutee ületada elektritõukerattaga
sõites, kuid juhil ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust,
välja arvatud juhul, kui elektritõukeratta juht ületab ülekäigurajal või ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab.

• Jalakäijast möödudes tuleb sõidukiirust vähendada – mööduda võib kiirusega, mis ei erine oluliselt jalakäija kiirusest.

• Enne sõitma asumist tuleb kontrollida, kas elektritõukerattal on töökorras pidur või pidurdamist võimaldav süsteem.

 

 

HIIU LEHT/PPA

 

Sildid: , ,

Kommentaarid: 1

(kommenteerimine on suletud)

 
 • Vahur Reede, saa..

  Mis on uudisest puudu?

  MIS seadusest siin kirjutises jutt on?!

  Probleem asja juures ongi selles, et Riigikogu muutis seda seadust küll oktoobris aga muudatus jõustus täpselt aastavahetusel. Suurimad muudatused liiklusreeglites hekkasid kehtima kergliikllusvahendite kasjutajatele ja jalakäijatele aga nemad on just need, kes reeglina pole lugenud elu sees seda seadust, mida siin kirjutises isegi ei mainita!

  Jutt on Liiklusseadusest!

  https://www.riigiteataja.ee/akt/128052021014?leiaKehtiv

  PS. Lihtne näide – kui lükata jalgratast (või elektrilist tõukeratast) käekõrval, kas seda tuleb teha vasakul (teepeendral) või paremal (teepeendral)? Kes teab seda peast?

  Alates 01.01.2021 kehtib järgmine reegel:

  ” § 22. Jalakäija asukoht teel

  (4) Kahesuunalisel eraldusribata asulavälisel teel, kus puudub kõnnitee, peab jalakäija liikuma ainult vasakpoolsel teepeenral, selle puudumise või liikumiseks sobimatuse korral aga sõiduteel selle vasaku ääre lähedal, sõidukeid takistamata. Halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata teel tohib sõiduteel mitmekesi liikuda ainult ühes reas üksteise järel.

  (5) Jalgratast või mittetöötava mootoriga ühe- või kaherattalist sõidukit käekõrval lükkav jalakäija peab liikuma sõidutee pärisuunalise ääre lähedal, võimaluse korral väljaspool sõiduteed.
  [RT I, 13.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  …”

  Eelmine aasta oli sõnastus natuke teine, kuna seadusemuudatusega muutusid paljud mõisted:

  “…(5) Jalgratast, tasakaaluliikurit, pisimopeedi, mopeedi või mootorratast käekõrval lükkav jalakäija peab liikuma sõidutee pärisuunalise ääre lähedal, võimaluse korral väljaspool sõiduteed.
  …”

  Ja üle kümne aasta tagasi, enne Liiklusseadust, kui liiklusreeglid kehtestas Liikluseeskiri, oli jalgtatta käekõrval lükkaja ilma eriandita jalakäija – seega just vasakpoolsel teepeendral.

  Head tutvumist LIIKLUSSEADUSEGA – lugemist mitmeks õhtuks! ;)

   
   
   
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411