Laupäev, juuni 26, 2021
 

Kassari saare rahva pöördumine

Hiiumaa valla Kassari küla Pirni kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse kohta. 7. juunil 2021 tuli kokku Kassari külarahva koosolek (kohal oli 24 inimest), et vaidlustada Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2021. aasta korraldus nr 274 “Pirni kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine”.

1. Väärtuslik põllumaa

Me ei pea Paja põllule Pirni kinnistule (katastritunnus 36802:003:2260) elamu ja abihoone ehitamist õigeks, sest Paja põld on väärtuslik põllumaa, mida on haritud üle 500 aasta (Leo Tiik “Kassari kaugetest aegadest”, Nõukogude Hiiumaa, 4.07.1974). Hiiumaa valla arengukavas 2035+ on praeguse kitsaskohana märgitud, et “Maatulundusmaa ning põllumajandusmaa on Hiiumaal väga piiratud ressurss” (lk 30). Miks siis seda ressurssi veelgi vähendada?

Pirni kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtades on välja toodud, et “Väärtuslikule maale, sealhulgas väärtuslikule põllumaale ei kaasne olulist mõju, kui hoonestusala planeerida võimalikult Pirni kinnistu lõuna piiri servale”. Kinnistu haarab suure osa põllumaast, ükskõik, kuhu hoone ehitada.

Oleme teadlikud, et Paja põllul kehtib Kassari üldplaneering 2000. aastast, kus maa otstarbeks on märgitud elamu-, suvilate, äri- ja üldmaa. Senini on maad siiski kasutatud põllumaana ja soovime, et see nii jääkski.

Aastal 2007 koostas maastikuarhitekt Kristiina Hellström Kassari haridusseltsi algatusel ja koostöös kohalike seltside, elanike, Käina valla ja Hiiumaa Keskkonnateenistusega Kassari maastikuhoolduskava. Hoolduskava on põhimõtteline kokkulepe ja soovime selle võtta aluseks käimasoleva üldplaneeringu koostamisel.

2. Maastiku kultuurilis-ajalooline ilme ja avatud vaated

Peale väärtusliku põllumaa säilitamise on väga oluline hoida alles Kassari avatud maastikud ja vaated. Hiiumaa valla arengukavas 2035+ on kirjas, et oluliseks peetakse kogukonna keskkonnateadlikkust ja seda, et “Hiiumaa väärtuslikud vaated ja maastikud on säilitatud ja hooldatud” (lk 41).

Ka Hellströmi koostatud hoolduskava järgi on Kassari maastikuhoolduse eesmärk säilitada põllumajandusmaastiku avatust ja vaateid. Põllumaale ehitamise vältimine aitab seda avatust hoida ning säilitada meie maastiku kultuurilis-ajaloolist ilmet.

3. Koosoleku otsus

• Paja põld kui väärtuslik põllumaa peab jääma edaspidigi põllumaaks. See on kooskõlas ka Hiiumaa valla arengukava ja Kassari maastikuhoolduskavaga.

• Kassari maastikuhoolduskavast ja valla arengukavast lähtudes tuleb säilitada avatud vaated. Paja põld on piirkonna ainus avatud vaade, mida saab nautida nii nõukogude ajal liiga tihedalt täis ehitatud külatänavalt, Kassari-Esiküla maanteelt kui ka mõisa veski otsast.

• Eeltoodust lähtudes palume algatada Kassari küla Pirni kinnistu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Pöördumise on koostanud ESTER TAMMIS (allkirjastatud digitaalselt) ja ANU HÜLG (allkirjastatud digitaalselt), alla on kirjutanud 46 Kassari elanikku.

21. juunil 2021 Kassaris.

Vallavanema asetäitja Hergo Tasuja ja Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg vastasid Hiiu Lehele, et on Kassari inimeste avaliku pöördumise kätte saanud ja seisukoha kujundamine võtab veidi aega.

 

Sildid: , , , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411