Reede, september 11, 2020
 

Vallavanem Toomas Rõhu sellest, mis läks valesti

Hiiumaa vald
Tänases Hiiu Lehes räägib juhtunust Hiiumaa vallavanem Toomas Rõhu, kes tunnistab juhtimisprobleeme ehkki ei oska öelda, mida ta saanuks sellises olukorras teisiti teha.
Telesaates “Kuuuurija” rääkis haamrilöögiga rebase surmanud Toomas Vannas oma loo. Ta kahetses oma tegu, ütles, et tunneb ka ennast tapetuna ning loomade päästmise egiidi all ei tohiks tappa inimesi. Sattus ju Vannas peale juhtumit veebis ränga tagakiusamise ning ähvardustelaviini alla. Keeruliseks läksid ka Vannase suhted vallaga, vallavanem arvas, et ta peaks töölt lahkuma, osavallavanem, et ta võiks jätkata… Praegu suhtleb Vannas tööandjaga, nagu ka teda ähvardanud inimestega advokaadi vahendusel.
Toomas Rõhu, miks üldse hakkasite tegelema Kärdla linna hulkuva rebase teemaga, see ei peaks ju olema Hiiumaa valla­vanema ülesanne?
Pühapäeval, 23. augustil helistati mulle, helistaja tutvustas ennast ja informeeris, et Keskväljakul on rebane, lapsed mängivad temaga, tundub kärnane olevat ja võib olla nakkusohtlik. Olevat helistanud mitmele poole, pole abi saanud, teatab seepärast mulle ja omavalitsus peaks tegelema. Kuna olin mõni nädal varem näinud Kärdla haldusjuhti väljakul rebast püüdmas, edastasin info talle. Järgmisel hommikul haldusjuhiga valla­maja koridoris kohtudes tuli teema uuesti jutuks ja avaldasin arvamust, et sellega tuleks tegelda. Mingit tööülesannet mina talle ei andnud, nagu haldusjuht nüüd räägib. Osavalla haldusjuhile annab ülesanded osavallavanem. Rebase tapmisega lõppenud juhtum toimus esmaspäeval ja mitte Keskväljakul, vaid Vabriku­väljakul ning eeldan, et ka teise rebasega. Haldusjuhile olevat helistanud üks teine inimene ja informeerinud seal olevast häirivast rebasest. Juhtumi edasist arengut on juba palju kajastatud.
Sellest juhtumist kuulsin ülejärgmisel päeval Hiiumaalt tööülesannete tõttu ära olles meedia vahendusel ja mulle hakkasid helistama aja­kirjanikud. Vallavanem peab tegelema üldjuhtimisega ja esindama valda. Ei kujuta ette vallavanema vastust aja­kirjaniku nn. rebaseteemalisele küsimusele, et ei tea ja see ei kuulu vallavanema tööülesannete hulka.
Kas andsite tööülesande Kärdla osavalla töötajale ja nõudsite tema vallandamist?
Hiiumaa vallavanema tööülesanded ei sisalda töökorralduste andmist Kärdla osavalla töötajatele, sh nende vallandamist. Mina pole ka tööülesandeid andmas ega töötajaid vallandamas käinud. Samas pole osavald ka n-ö riik riigis ja kui osavallas juhtunu häirib paljusid inimesi, leiab suurt üleriigilist meediakajastust ja põhjustab Hiiumaale suurt mainekahju, tuleb valla­vanemal sellega tegelda.
Arutasin ka seda juhtumit peale teatavakssaamist osavallavanema ja vallavalitsuse töötajatega. Teo toimepanija oli andnud omapoolsed selgitused osavallavanemale. Rebase tapmine polnud ette­kavatsetud, nurka aetud loom olevat teinud ründavaid liigutusi ja töötaja kahetses juhtunut.
Leidsime, et vägivalda ei saa õigustada ja seda nii rebasega seonduva kui sotsiaalmeedias töötaja suhtes toimepandu osas. Samas on töötaja avalikus teenistuses juhirollis, kus ongi vaja sobilikul viisil operatiivselt lahendada erinevaid olukordi. Juhtunu häiris väga paljusid, töösuhte jätkamine viib üha suurenevale mainekahjule ja osa inimesi ei usalda enam Hiiumaa valda. Ütlesin ka mõnes telekanalis, et minu arvates pole töösuhte jätkamine võimalik.
Osavallavanem jäi oma seisu­kohale, et töötajat tuleb kaitsta, oodata meedia ja inimeste rahunemist ja peatada algatatud kriminaaluurimise ajaks töösuhe. Juriidiliselt on oluline, et ametnikuga on teenistussuhet võimalik peatada ühepoolselt, haldusjuhi kui töötajaga, aga vaid poolte kokkuleppel.
Osavallavanem kohtus töötajaga, aga mingit selget seisukohta sealt ei tulnud. Kuna meediasurve oli suur, oli vaja selgust. Helistasin haldusjuhile ja küsisin luba teda koos ühe ametnikuga külastada, et arutada võimalikke lahendusi. Kohale jõudes püüdsin haldusjuhti toetada nn meediapeksuga toime­tulekul ja ütlesin korduvalt, et ei tulnud teda survestama, vaid nii tema kui valla jaoks võimalike lahenduste üle arutama. Arutelu tulemusena ei leidnud paremat lahendust, kui et töötaja ise esitab lahkumisavalduse. Haldusjuht võttis selleks mõtlemisaja.
Samal õhtul helistas haldus­juht valla avalike suhete osakonna juhatajale ja ütles, et lahkub omal soovil. Koos koostati ka vastav teade meedia­kanalitesse. Mõne päeva pärast teatas ta, et siiski ei lahku ja suhtleb vallaga advokaadi vahendusel. Nüüd on haldusjuht meedias väitnud, et siiski survestasin teda ja olevat lubanud tema mittelahkumise korral osavallavanema vallandada. Seda ma teinud ei ole ja selleks puuduvad vallavanemal ka volitused.
Osavallavanem on teinud ka haldusjuhile ettepaneku tööleping kriminaaluurimise ajaks peatada. Haldusjuht keeldus sellest.
Mida Teie vallavanemana selle kahetsusväärse juhtumi puhul valesti tegite?
Tagantjärgi tarkusena poleks ma Keskväljaku juhtumi puhul tohtinud öelda haldusjuhile helistaja nime, mida nüüd tema poolt meediakanalites avaldatuna seostatakse järgmisel päeval Vabrikuväljakul rebase surmaga lõppenud sündmusega. Valla poole pöördunute nimed ei kuulu avalikustamisele ja ka haldusjuhi ametijuhend kohustab teda teenistussuhte ajal teatavaks saanud andmeid hoidma.
Hiiumaa vald on viimastel nädalatel olnud sunnitud kommunikeerima uudiseid: “Kärdla osavalla haldusjuht tappis rebase”, “Vägivallal pole Hiiumaal kohta”, “Haldus­juht lahkub töölt omal soovil”, “Haldusjuht andis teada, et ei lahku töölt omal soovil”, “Haldusjuht suhtleb vallaga advokaadi vahendusel”, “Osavallavanem tegi haldusjuhile ettepaneku nõustuda töö­lepingu peatamisega”, “Haldusjuht ei nõustunud töölepingu peatamisega”…. See näitab juhtimisprobleeme.
Ma ei ole valmis võtma teo sooritaja asemel vastutust rebasega juhtunu pärast, selle eest vastutab ikka teo sooritanu. Küll võtan vastutuse juhtimisprobleemide pärast vallas, kuigi ei oska praegu öelda, mida saanuksin teisiti teha.

 

Sildid: ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411