Teisipäev, juuni 9, 2020
 

Emmaste poe esine parkla jääb alles?

Kati Kukk
Maanteeamet tahtis sulgeda Emmaste poe ees asuva parkla, aga selle vastu on Emmaste osavald.
Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja ütles, et Emmaste keskuse liiklus­korralduse teema kerkis sel kevadel osavallakogu jaoks mõnevõrra ootamatult.
27. aprillil saabus maanteeameti kiri, milles anti teada, et amet on andnud projekteerimis­tingimused Emmaste-Tohvri riigiteel asuva Emmaste lõigu ümber­ehitamise põhiprojekti koostamiseks.
Neli-viis aastat tagasi oli tollane Emmaste vald suhelnud maanteeametiga keskuses oleva ristmiku ohutumaks muutmise üle, kuid sellele edasisi samme ei järgnenud. “Vahepeal oli see teema, vähemalt meie teada, nii-öelda laualt maas,” ütles osavallavanem.
Nüüd aga selgus, et muudatused siiski tulevad, muuhulgas tahab amet sulgeda Emmaste poe esise parkla, mida peab liiklusohtlikuks.
Tasuja ütles, et hindab maanteeameti tegevust liiklus­ohutuse parandamisel ja usub, et ka Emmaste keskuse liikluskorralduse projekt on ette võetud just ohutuse eesmärgil.
“Küll jääme siin Emmaste osavallas seisukohale, et oluline on projekteerida selline lahendus, mis võimaldaks kodanikel kauplust külastades poe ette parkida,” ütles Tasuja.
Sellist võimalust maanteeameti esialgne lahendus ette ei näinud.
Poe ees peab saama parkida
Maanteeamet küsis ka valla seisukohta ning vallavalitsus saatis oma arvamuse ja ettepanekud Emmaste osavalla valitsuse kaudu. Peamine oli ettepanek projekteerida uus lahendus selliselt, et säiliks võimalus kaupluse ees parkida. Parkimiskorraldust aga võiks muuta nii, et senise maanteega risti parkimise asemel pargitaks edaspidi riigiteega paralleelselt.
Maanteeamet oli valla ette­panekutega nõus arvestama vaid osaliselt – parklasse suunava viida ja valgustuse ringi tõstmise puhul. Poe­külastajail aga soovitati parkida poetaguses parklas. Põhjendusena toodi, et vahe­maa poetagusest parklast poeukseni on mõistlik – vähem kui 50 meetrit.
Valla esindajad mõõtsid vahemaaks kaupluse uksest lähima parkimiskohani poe taga 66 meetrit, kuna kaubaautode laadimise ala ega taarapunkti esist ala ei ole võimalik parkimiseks kasutada.
“Liikumine on tervisele vajalik ja kasulik ent peame mõtlema ka nende kogukonna­liikmete peale, kelle jaoks liikumine nii kerge ei ole,” tõi Tasuja esile ühe olulise argumendi, miks lühem vahemaa on oluline.
Võimalus siiski olemas?
Emmaste osavallakogu arutas teemat uuesti 15. mai koosolekul, kus kaaluti erinevaid parkimis­variante ning võeti seisukoht, et maan­teeamet peab kaasama maaomanikud, asjast huvitatud ettevõtjad, osa­valla esindajad, nende kõigiga läbi rääkima ja arvestama nende sooviga, et poe ees säiliks  parkimisvõimalus. Otsustati ka see, et osavald on uue parkla ehitamisel valmis võtma kohustusi.
Maanteeameti vastuses oli kirjas võimalus, et projekteerimise käigus siiski saaks olemasoleva parkla asemele kavandada parkimis­võimaluse, mis välistaks ohuolukorrad ja tagaks vajaliku nähtavuse.
Tasuja ütles Hiiu Lehele, et üks lahendus võiks olla nn kalasabana joonitud parkla, kus autod pargivad maantee suhtes nurga all.
Ennetus enne õnnetust
“Lahendusteni jõuame projekteerimise käigus, aga me oleme tihedalt suhelnud omavahel ja jõudnud arusaamiseni, mida pooled soovivad,” ütles maanteeameti Lääne piirkonna strateegilise planeerimise juht Margus Eisenschmidt. “Praegu oli erinevate arusaamade ühtlustamine, koostööni jõuame projekteerimise käigus.”
Kui projekteerija hankega leitud ja esialgne projekt valmis, jõuab aeg lahenduse tutvustamiseni. “Siis põhjendame oma lahendusi ja vajaduse korral teeme parandusi,” ütles Eisenschmidt, et osavallaga on juba kokku lepitud, et nad protsessi kaasatakse.
Tema hinnangul tekkis esialgne möödarääkimine sellest, et inimesed on harjunud ja neile meeldib nii, nagu praegu on. “Saan aru, et seal on harjutud üht moodi liiklema, kuid kõiki muudatusi teeme ohutu liikluse nimel,” ütles ta. “Liikluskorraldajad ja ka mina ise oleme käinud kohapeal olukorda vaatamas ning leidnud, et pole vaja ära oodata õnnetust ja hakata alles siis mõtlema, mida oleks saanud teha.”

 

Sildid: , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411