Teisipäev, juuni 2, 2020
 

Ametikool valmistub uueks õppeaastaks

Kati Kukk | Hiiu Leht
Hiiumaa ametikooli tavapärane töörütm on taastumas ja õpilased koolis tagasi, alanud on ka vastuvõtt uueks õppe­aastaks, mil õppida­soovijaile avaneb uusi võimalusi.
Eriolukorra tõttu ükski ameti­kooli õpilane õppetööd ei katkestanud. Eriolukorra mõju õpitulemustele aga selgub alles augustis, siis kui ametikoolis on lõpetamiste aeg ning toimuvad kutse- ja lõpueksamid.
“Mõne õppija puhul võis eriolukorra mõju olla isegi positiivne, kuna oli rohkem aega pühenduda koolitöödele,” naljatas Hiiumaa ameti­kooli õppekorraldaja Pille Kaups.
Ametikooli õpe oli koroona­kriisi ajal korraldatud distants­õppena ja suhtlus käis erinevates e-kesk­kondades. Nüüdseks on õpilased teist nädalat koolis tagasi – linnaaednike praktiliste tööde tunnid toimuvad kooliaias ja palkmajaehitajad toimetavad palgikojas, maastiku­ehitajate sess käib mandril asuvatel objektidel.
“Kuna meil on enamasti praktilised erialad, siis kauem ei oleks kuidagi saanud distantsõpet korraldada ja ettevõttepraktikaid oli eriolukorra ajal viirusekartuse tõttu keeruline teha,” tõdes Kaups.
Praktika osakaal kutse­õppes on mahukas, moodustades õppekavast vähemalt poole. Lisaks koolitundidele peavad kõik õppijad õppeaasta jooksul umbes kuu aega töötama ettevõtetes. Selleks, et praktika oleks mitmekesisem, võib seda teha ka mitmes ettevõttes. “Meie õppijad kasutavad seda võimalust meelsasti,” kinnitas Kaups.
Ametikooli erialad on praktilised ja tihti õpitaksegi tööd tehes. Nii jätkus aiandus­eriala juhtõpetajate koostöö Hiiumaa osavaldadega selleks, et õpilased saaksid kujundada avalikku ruumi ja oma kätega midagi otsast lõpuni valmis teha. Sel aastal rajasid ametikooli õpilased rohealasid Kärdla sadamas, istutasid heki Käina Tuule­torni haljasalale, ladusid Haapsalus lossiväravate esise maakivisillutise, kaunistasid ruume lilleseadetega jmt.
Valida kaheksa eriala
Mai keskel alustas ametikool vastuvõttu järgmiseks õppeaastaks. Huvilistel on seekord valida kaheksa eriala vahel.
Koolil on pikk aianduse erialade õpetamise traditsioon ehkki nimetused on aja jooksul muutunud: 70ndatel õpetati agronoomiat,
80–90ndatel põldur-ehitaja eriala ja alates 2000ndate algusest on koolis õpetatud haljastajaid, maastikukujundajaid ja floriste.
Hiiumaa ametikool on üks kolmest Eesti koolist, kus aiandust õppida saab. Sel sügisel võtab ametikool õpilasi vastu floristi, maastikuehitaja ja linnaedniku erialale.
Lisaks on õppima oodatud palkmajaehitajad, väike­sadama spetsialistid, plasti­töötluse seadistajad ning veoauto- ja bussijuhid.
Väärib märkimist, et neljanda taseme palkmaja­ehitaja, väikesadama spetsialisti ja plastitöötluse seadistaja eriala saab omandada ainult Hiiumaa ametikoolis.
Seda, millised erialad ja õppekohad koolis avada, planeeritakse kaks aastat ette, arvestades seejuures tööturu seisu ning haridus- ja teadusministeeriumilt saadud suuniseid. Nii on juba praegu teada valdkonnad, milles avatakse õpe 2021. aas-
ta sügisel. “Loome mitmed uued aianduse ja ehituse erialad,” lubas Kaups, jättes täpsed nimetused veel saladuseks.
Täienduskoolituste kavandamisel teeb ametikool koostööd tööandjate ja huvi­gruppidega. Koolituste hulgas on mõned tasulised ja hulk tasuta koolitusi ning nende nimekiri täieneb. Suvistest kursustest soovitas ta näiteks söödava iluaia või aiaveekogu rajamise koolitusi, millel osalemiseks saab end kirja panna ametikooli kodulehel.
Õppijate rahulolu kasvas
Hiiumaa ametikooli arendus­juht Signe Leidt tõstis esile juhtõpetajate panust aktiivsel suhtlemisel erialaliitude ja ettevõtetega. See on aidanud laiendada praktika­võimalusi, täiendada õppekavu ja valmistuda kutseeksamiteks.
Koostöös juhtõpetajatega monitooritakse mitmendat aastat õppe kvaliteeti. Õppijate vastustest selgub, et nende rahulolu nii õppekeskkonna kui õppe sisuga on viimasel kolmel aastal oluliselt paranenud.
Esile tõi ta ka kooli rahvusvahelise mõõtme: “Oleme jõudnud seitse aastat tagasi seatud eesmärgini – kõikidel erialadel on välispartner kooli või ettevõtte näol.”
Tööle on võetud praktika- ja välissuhete koordinaatorid, kes toetavad õppijaid kõikides praktikaga seotud küsimustes.
Kvaliteet loob võimalusi
Välispartnerite võrgustik täieneb igal aastal ning õppijad ja õpetajad osalevad õpirännetel aktiivselt. Kindel plaan on jätkata välis­lektorite kaasamist, millega alustati eelmisel õppeaastal ja mis loodetakse kujundada traditsiooniks. Uuel õppeaastal kutsutakse Euroopast aianduse erialade külalisõpetajaid.
Kolm aastat on koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga Hiiumaa ametikoolis välja õpetatud plastitöötluse seadistajaid. Nüüd läbis ametikool kõrg- ja kutse­hariduse kvaliteediagentuuri hindamise ning sai tähtajatu õpetamise õiguse materjalide töötlemise õppekavarühmas.
“Sellega tunnustati meie õppe kvaliteeti,” ütles Leidt. “Koolil on võimalus jätkata plastitöötluse seadistaja õppega ja algatada uusi õppekavu plasti, paberi, puidu või näiteks võimaluse korral ka klaasi valdkonnas,” pakkus ta uusi arenguvõimalusi.
Uue suunana on algaval õppeaastal plaanis alustada karjääriõpet koostöös kõikide Hiiumaa põhikoolidega. Mõeldud on avada karjääri­valiku aastane õppekava noortele, kes peale põhikooli lõppu vajavad aega ja tuge edasiste valikute tegemisel. Samuti sobib see õppekava neile, kelle koolitee on mingil põhjusel katkenud või pole esimene valik end õigustanud.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411