Teisipäev, mai 12, 2020
 

Spordikooli hetkeseis ja arengud

Hiiumaa valla­voli­kogu võttis mullu 17. oktoobril vastu uue valla allasutuse Hiiumaa Sport põhimääruse.
Selle äsjaloodud asutuse tegevuse eesmärkideks seati sportlike ja tervislike elu­viiside kohta teabe levitamine ning Hiiumaal toimuvate liikumis- ja spordiürituste kureerimine. Ülesannete täitmiseks Hiiumaa Sport haldab, hoiab korras, arendab ja turundab asutuse valdusesse antavat sporditaristut.
Aasta lõpus, 19. detsembril kinnitas volikogu käesoleva aasta 1. septembrist tööd alustava huvikooli Hiiumaa spordikool põhimääruse. Selle asutuse eesmärk on laste ja noorte tervise tugevdamine ning arendamine, sportlike oskuste ja teadmiste õpetamine, spordimeisterlikkuse tõstmine ning spordielu edendamine.
Ehk edaspidi saab nende kahe asutuse näol olema kaks tegevussuunda. Üks asutus, Hiiumaa Sport tegeleb suuresti taristu haldamise ja arendamisega, oluline etapp on siin Hiiumaa spordikeskuse valmimine. Lisaks annab panuse maakonna spordisündmuste jätku­suutlikkuse tagamisse. Teine asutus ehk spordikool tegeleb peaasja­likult inimeste ja sisulise spordialase õppetööga.
Selliselt spetsialiseerudes tagame tõhusama töö ja kvaliteetsema lõpptulemuse, kuna mõlemad asutused saavad oma sihikut täpsemalt seada. Lihtsustatult – huvikool ei pea muretsema selle pärast, kuidas tagada, et hoone katus läbi ei tilgu. Nende fookus peab olema lastel ja arendavatel treeningutel.
Aprillikuus jõudis valla­valitsus praegu veel sihtasutusena tegutseva Hiiumaa spordikooli aruteludega sinna, et mõistlik on erinevate väljakutsetega tegelemiseks juba praegu ressursse jagada.
Kolm tasandit
Esiteks õppetöö, kus peamine väljakutse on, kuidas õnnestub munitsipaalhuvikool käivitada nii, et koolijuhi, treenerite, klubide ja vallavalitsuse vahel saaks veidi muutunud tingimustes toimuma konstruktiivne koostöö. Kindlasti on siin palju inimeste ja inimsuhetega seotud teemasid.
Teine on pigem juriidiline. Näiteks lepingute ümber vormistamine. Sihtasutuse likvideerimisprotsessi ette valmistamine. Munitsipaalhuvikoolina alustamine.
Ja kolmas, mis kõige otsesemalt tulevikku vaatab, asutuse Hiiumaa Sport käivitamine ja sporditaristu haldamine, sh spordikeskusega seonduv.
Eri tasanditega tegelemiseks otsustas vallavalitsus muuta SA Hiiumaa Spordikool nõukogu, mille rolliks lähikuudel jääb kahe esimese väljakutsega tegelemine. Samal ajal tuleb alustada uue allasutuse, Hiiumaa Sport nõukogu moodustamisega, mille rolliks jääb kolmanda väljakutsega tegelemine. Seega jäid praegusesse nõukogusse valla ametnikud-­töötajad, Hiiumaa Spordi juurde soovime kaasata spetsialiste ja visionääre kaugemalt.
Eesootav
Aasta alguses nõukogusse nimetamise järel seadsin eesmärke, millega olemasolev sihtasutus, edaspidi valla allasutusena tegutsev spordikool tegeleda võiks. Eriolukord lõi plaanid paljuski, vähemalt ajakava osas, sassi.
Kui mõtleme saarele, kus on 300 lasteaia- ja 700 põhikoolilast, siis spordimeisterlikkusega seonduv on mõistlik koondada ühte kohta.
Olen seda meelt, et huvi­tegevus ja -ringid peavad igasse piirkonda jääma. Samas, kui mõtleme võistkonna­aladele või kui soovime sportlikult kõrgel tasemel teiste maakondadega konkureerida, on vaja vallaülest koostööd.
Seda ei saa kindlasti teha jõuga, aga läbi spordikooli, piirkondade ning spordiklubide kohtumiste koos intensiivse aruteluga, et õnnestuks leida ühisosa. Loodan, et kui eriolukord on möödas, saame sellega edasi minna.

Hergo Tasuja
SA Hiiumaa Spordikool nõukogu esimees

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411