Teisipäev, veebruar 18, 2020
 

E-nõustamine aitab ületada õpperaskusi

Uued, veebi teel pakutavad e-teenused muudavad õppenõustamise paindlikumaks, tehes abi lapse käitumis- või õpperaskuste puhul senisest kättesaadavamaks. “Abi tasub otsida kohe, kui ise lahendusi ei leia,” soovitab psühholoog Tiina Talussaar.
SA Innove Rajaleidjas on e-õppenõustamise teenus edukalt läbinud pilootetapi.
“Uus nõustamisviis täiendab, mitte ei asenda Rajaleidja keskustes kohapeal pakutavaid teenuseid,” selgitab Talussaar, kes tegeleb õppenõustamisteenuste arendamisega. “Meie nõustajad koos kliendiga leiavad vastastikku sobiva nõustamise viisi, on see siis veebi vahendusel või silmast silma,” kinnitab ta.
E-nõustamine toimub osapoolte vestlusena Skype`i keskkonnaga sarnases, kuid spetsiaalses, turvalisust tagavas keskkonnas. Sel viisil on klientidele nõustamiseks kättesaadavad kõik Raja­leidja võrgustiku spetsialistid.
Kliendi rollis näevad e-nõustajad nii täiskasvanud pereliikmeid kui õpetajaid, aga ka teisi laste ja noorte õppega seotud spetsialiste. Lisaks on veebinõustaja igal tööpäeval kella 10–14ni valmis suhtlema Rajaleidja kodulehel reaalajas.
Talussaare sõnul on e-nõustamine pigem lühi- kui pikaajaline teenus. Pöörduda võiks eeskätt selleks, et täpsustada lapse edukat haridusteed takistavaid probleeme ja toetada tema hakkamasaamist. Samuti on hea küsida nõu Rajaleidja kodulehel olevate juhendite ja nõuannete kasutamiseks konkreetses olukorras. Just siin tulevad esile e-nõustamise peamised eelised – suurem operatiivsus ja kiirus, laiem valik nõustajaid ning üleliigsete kulude vältimine.
Eeliseks suurem paindlikkus
Talussaar peabki e-õppenõustamise suureks plussiks teenuse paindlikkust. Veebi kaudu on nõustamine nüüd kättesaadav ka juhul, kui kohaleminek on tervislikel, majanduslikel või muudel põhjustel raskendatud või polegi võimalik.
Näiteks saavad keskusest kaugemal elavad pered nüüd nõu pidada ilma pikka sõitu ette võtmata. Lisaks saavad nõustamisele pöörduda ka need pered, kes lühemat või pikemat aega viibivad välismaal. Olles sattunud silmitsi laste käitumis- või õppe­raskustega, on e-nõustamine nendes olukordades heaks lahenduseks. Vaja­minevate nõustamis­kordade arv sõltub asjaoludest ja lepitakse iga kord eraldi kokku.
Kui klient peaks iga kord nõustaja juurde kohale sõitma, tähendaks see aja- ja rahakulu. Sama käib ka nõustaja kohta.
“Seega, kui nõustaja ei pea kliendiga kohtumiseks kuhugi sõitma, hoiab see kokku sõiduga kaasnevaid kulusid, kokkuhoiu arvel aga parandab Rajaleidja pigem teenuse kvaliteeti,” ütleb Tõnissaar. “See omakorda on nõustamisteenuse kasutajate ja nende hoole all olevate laste huvides.”
Eeltöö seotud Hiiumaaga
E-õppenõustamise välja­töötamisel tugineti lisaks oma töös saadud kogemustele ka rahvusvahelistele praktikatele, jagab Talussaar selgitusi. “Näiteks oli ees­kujuks Taani noortele suunatud e-nõustamise kogemus. Üheks tugisambaks oli ka Innove Rajaleidja võrgustiku juhi Nele Labi temaatiline magistritöö. Süsteemsed praktilised kogemused saime aga e-teenuse avamisele eelnenud videologopeedi ja videopsühholoogi teenuse pilootprojektist.”
E-nõustamise valmidus on nüüdseks loodud kõikides Innove Rajaleidja keskustes. Praegu on võrgustikul esmased kogemused just videopsühholoogi ja video­logopeediga. Huvitava seigana toob ta välja, et Innove Rajaleidja infosüsteemide juht ja veebinõustajad asuvad Hiiumaal, pakkudes teenust üle Eesti.
Tulevikuvaade
Edasisi samme kirjeldab Talussaar ettevaatlikult: “Kui teenus võetakse omaks, on see arenev protsess, mille maht võib aasta-aastalt tõesti kasvada. Üha enam kogemusi saavad meie nõustajad ja suurema kindluse lapsevanemad ning õpetajad. Usun, et kasvab usaldus ja arusaam, et ka nii on võimalik ja mingitel juhtudel ka kasulik. Numbrilist eesmärki on esialgu raske seada. Oluline on esimesi kogemusi analüüsida ja selle kogemuse pealt edaspidi eesmärgid seada.”
Senised kogemused on näidanud, et igale lapsele e-nõustamine ei sobi ja kõiki hindamisi ei saa teha video vahendusel. Seetõttu on video­nõustamise kasutamine kliendi ja nõustaja vaheline kokkulepe. Talussaar rõhutab veelkord, et see kokkulepe saab sündida, kui klient on nõus videonõustamisega ning seda pakuvad nõustajad, kellele see meetod hästi sobib ja omane on.
Teenuse arendajate hinnangul on tõenäoline, et esialgu on kohapealseid kliente kindlasti rohkem kui e-nõustamise kliente.
KATI KUKK

E-nõustamisele pöördumine
Tulevikus saab videonõustamine olema ühe valikuna Innove Rajaleidja e-broneerimissüsteemis. Esialgu soovitab Talussaar klientidele, kes on valmis videoteenust proovima, öelda seda esmakohtumisel Rajaleidja keskuses oma nõustajale ja koos tehakse otsus edasise kohta.
E-õppenõustamine, nagu ka keskustes kohapeal toimuv õppe­nõustamine on kliendile tasuta. Nõustamisele pääsemiseks ei ole vaja ei saatekirja ega suunamist.
Oma pikaajalisele nõustajakogemusele toetudes soovitab Tiina Talussaar pöörduda nõustajate poole kohe, kui ilmnevad õpperaskused, mida omal jõul ei osata lahendada. Õigeaegne reageerimine aitab ära hoida õppimisel või suhtlemisel esinevate kõrvalekallete süvenemise.
Ta näeb igapäevaselt, kui suur on lastega tegelevate täis­kasvanute vajadus professionaalse nõustamise järele nii Hiiumaal kui terves Eestis. Näiteks on uuringutest selgunud, et ligi pooled Eesti lapsevanematest kogevad stressi ja vajavad laste kasvatamisel nõu. Samas tunnistavad lapsevanemad, et nad ei oska abisaamiseks kuhugi pöörduda. Rajaleidja e-nõustamisteenus aitab seda olukorda leevendada.
Allikas: SA Innove

 

Sildid: ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411