Laupäev, detsember 28, 2019
 

Sadamas kohtume!

100 miili ümber Hiiumaa
Suured ambitsioonid vajavad head plaani. On ju sadamate arendamine väga kapitali­mahukas ning nõuab erialaseid kompetentse, nutikust investeeringute rahastus­allikate leidmisel, samuti tihedat koostööd kalurite, küla­seltside, merespordiliitude, merepäästjate ja omavalitsuse vahel. Sestap koostasime käesoleva aasta kevadel sadamate arengukava “Sadam 100”, mis on osapoolte kokku­lepe ning pikaajaline plaan järgmise viie aasta prioriteetidest ja tegevustest.
“Sadam 100” on ka metafoor, mis kokkuvõtvalt kirjeldab ambitsiooni olla eelistatud peatuskohaks 100 miili raadiuses ümber Hiiumaa. Lisaks kodumaistele alustele ootame sadamakülastuste kasvu 1000 külalisaluselt 1500ni aastaks 2023.
Ka määratleb arengukava kolm strateegilist valdkonda: arendame külalissadamaid ja pakutavaid teenuseid, panustame merekultuuri arengusse ning väärtustame kohalikku elulaadi. Neid valdkondi toetame nutika turundustegevuse, kaasaegse sadamataristu ja kompetentse haldamisega.
Neli mereväravat
Kärdla sadama kaasaegne infrastruktuur ja lai teenuste­pakett meelitavad kohale purjetajaid üle maailma, nii on Kärdla sadam 870 külalis­alusega Eesti suuruselt viies külalissadam. Koostöös jahtklubiga Dago võõrustasime juulis Eesti suurimat,
110 võistlusalusega Muhu Väina regatti ja augustis purjetamise Eesti meistrivõistlusi.
Kevadel süvendatud kalurite kai parandas märgatavalt kalapaatide ligipääsu. Sadama arengusse on suure panuse andnud väikealuste hooldusettevõte Kärdla Yacht Service, jahtklubi Dago ning restoranid Kuur ja Kork.
Nädalapäevad tagasi saime Muhu Väina regati korraldajatelt kinnituse, et ka 2020. aastal on Kärdla
taas kord regati sihtkohtade väärikas nimekirjas.
Lisaks võõrustame Kärdla sadamas tuleva aasta augustis avamerepurjetamise Soome ja Eesti meistrivõistlusi.
Orjaku sadam on suure­pärane näide, kuidas kohalike kalurite, külaseltsi ja osavalla eestvedamisel ning koostöös on valminud õdus sadam ja kogukonnakeskus.
Orjaku kalasadamas lossitakse veerand kogu Hiiumaa aastasest rannapüügimahust, olles sellega mahult saare suurim. Kevadel valminud uus kalasadama bassein on parandanud märgatavalt kalurite lossimistingimusi ning lisanud hulgaliselt uusi kaikohti.
Uus merepäästeslipp ning lähikuudel nurgakivi saav merepääste- ja sadamahoone tõstavad Hiiumaa kagu- ja lõuna­ranniku merepäästevõimekuse kaasaegsele tasemele.
Koostöös kaluritega plaanime eeloleval aastal jätkata kalasadama ala arendamist – ehitame kaluritele võrgukuurid, haljastame sadama ümbruse ning rajame lastele uue mänguväljaku. Orjaku sadamasse on eeloleval aastal kavas investeerida üle
200 000 euro.
Sõru väikelaevasadam on hinnatud kontserdipaik ja kogu­konnakeskus, kuid külalis­aluste teenindamiseks on seal võimalused tagasihoidlikud. Järgmise kahe aasta jooksul plaanime Interreg Est-Lat programmi raames investeerida Sõrule 400 000 eurot – muuhulgas laiendame sadama akvatooriumit, rajame tankla ning parandame kommunikatsioone. Jaanuaris kuulutame välja konkursi Sõru Merekeskuse rendile andmiseks, et pakkuda seal väikelaevade hooldus- ja remonditeenuseid ning korraldada mereteemalisi töö- ja õpitubasid.
Koostöös Sõru Merekooli ja kohaliku külaseltsiga püüame luua sadamas veelgi paremaid tingimusi nii noortele purje­sportlastele kui kogukonnale.
Ristna jahisadama soetamine loob suurepärase võimaluse arendada välja moodne sadamavõrgustik ümber Hiiumaa ning avada saare mereväravad läände. Euroopast meritsi tulles on Ristna esimene peatuskoht, sinna investeerides kasvatame veelgi Hiiumaa atraktiivsust mereturismi sihtkohana.
Interreg Est-Lat programmi toel kavatseme investeerida vesiehitusse ja sadama­taristusse üle 800 000 euro, hiljem on plaanis ehitada tankla ja luua piirkonda täiendavaid töökohti.
Jätk merendusloole
Hiiumaa meremees ja koduloouurija Jegard Kõmmus on öelnud: “Hiidlane ja meri – neid kahte ei mõista ega saa lahutada, niivõrd on nad teineteisest sõltuvad ja üksteisega läbi põimunud.”
Kuid merele ja sealt tagasi pääseb läbi sadamate. Nii ongi meie visiooniks arendada saare sadamad Läänemere hinnatud, kaasaegseteks ja omanäolisteks sadamateks, kus kohtuvad inimesed merelt ja maalt. Soovime, et meie sadamad saavad koduseks sihtkohaks, kus peatuda ja kuhu alati tagasi tulla.
Aitäh kõigile purjetajatele, kaluritele, merepäästjatele, külaseltsidele, entusiastidele, omavalitsuse ja sihtasutuse töötajatele ning juhtidele panuse eest meie sadamate arendamisse! Koos teiega jätkame Hiiumaa kuulsusrikka merendusloo kirjutamist!

Margus Kastein
SA Hiiumaa Sadamad
nõukogu esimees

 

Kommentaarid: 1

(kommenteerimine on suletud)

 
  • Kaskler

    Kena jutt, aga mis saab sadamate toitlustuskohtadest? Märtsis konkurssi välja kuulutada on ilmselgelt liiga hilja.

     
     
     
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411