Teisipäev, november 12, 2019
 

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord muutub

Liina Siniveer
Eelmisel aastal vastu võetud mittetulundusliku tegevuse toetamise kord tõi kaasa mõningaid segadusi. Seetõttu tegi vallavalitsus volikogule ettepaneku korra muutmiseks. Volikogu võttis eelnõu vastu ja muudatused hakkavad kehtima uuest aastast.
Muudetud korras on kogu dokumendi lõikes parandatud ja täpsustatud sõnastusi, siinkohal viitame suurematele muudatustele, millele tähelepanu pöörata.
Täpsustati ja kirjeldati toetuste liike, edaspidi saab taotleda kaht liiki toetusi: tegevustoetust ja projektitoetust.
Tegevustoetus on sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus taotleja regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulu katmiseks samal aastal ning kohaliku küla- või seltsielu edendava ürituse korraldamiseks.
Projektitoetus on valla antav sihtotstarbeline toetus kogukonna ja valla arengule suunatud maakondliku tegevuse/ürituse toetamiseks või sihtfondist ja programmist rahastatava avalikkusele suunatud projekti oma- ja kaasfinantseerimiseks.
Uuest korrast on välja jäetud projektitaotluste alammäär. Eelmise määruse järgi oli taotlejal kohustus küsida vähemalt 1000 eurot, aga see ei peaks olema kohustav piirang. Nii tekib võimalus taotleda projekti juurde omafinantseeringuid ka väiksema­mahuliste projektide korral.
Projektitoetustel kaks, tegevustoetusel üks voor
Peale eelmisel aastal lõppenud taotlusvoore kogutud tagasiside põhjal on teiseks suuremaks muudatuseks projektitoetuste kaks taotlusvooru. Nii on aasta esimese projektitoetuste taotlusvooru tähtaeg 1. märts, teine 1. september. See annab ühingutele paindlikumad võimalused tegevuste planeerimiseks ja lühendab oluliselt taotluse vastuse ooteaega.
Oluline on märgata, et tegevustoetuse tähtaeg on endiselt 1. veebruar ja nende menetlusprotsess on endiselt seotud eelarve vastu­võtmisega. Aruandluse tähtaeg on tegevustoetuste puhul samuti endine ehk
31. jaanuar.
Projektitoetused otsustab komisjon
Olulise muudatusena on kirjeldatud projektitaotluste menetlusprotsessi. Projekti­toetuste aruteluks ja ettepanekuteks moodustatakse kaks korda aastas kogunev komisjon ja täpsemalt on kirjeldatud projektitaotluste hindamisel aluseks võetavad kriteeriumid. Samuti on täpsustatud menetlemise ajaline mõõde, mis senises korras puudus. Projekti­toetuse kasutamiseks sõlmitakse toetusleping.
Seoses sellega, et projekti­taotlusi on võimalik esitada kaks korda aastas, lühendati projektitoetuste aruandlusperioodi. Nii tekib projektitaotluste aruannete esitamise kohustus 30 päeva peale projektiperioodi lõppemist.
Kui projektitaotlused on esitatud vallale veel kehtiva korra kohaselt tähtajaga 1. oktoober, siis menetletakse neid 1. jaanuaril 2020 kehtima hakkava korra alusel.
Täiendatud Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise korra leiab Riigi Teatajast aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/424092019024

Anu Tammearu
Hiiumaa valla
kultuurispetsialist

 

Sildid: , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411