Reede, november 29, 2019
 

Kriggulson: Jätkame Ristna jahisadama ehitust

Hiiumaa valla volikogu on andnud heakskiidu otsusele soetada Ristna jahisadam koos juurdekuuluvate varade, õiguste ja dokumentatsiooniga. Volikogu otsus võeti vastu ühehäälselt ning sadama soetus ja sadama väljaarendamise kava kattub Hiiumaa arengustrateegia pikaajaliste eesmärkide elluviimisega. Tehing on veel müüja ja ostja ühiste kavatsuste tasemel ja tarvis on veel teha notariaalsed toimingud.
Peale formaalsete toimingute lõpuni viimist detsembrikuu jooksul, on vallavalitsuse soov määrata sadama haldajaks ja arendajaks valla asutatud SA Hiiumaa Sadamad, mis hakkab ellu viima sadama välja­arendamise tegevuskava.
Praegu on sadama ja sadama vesiehituse ehitamine pooleli. Eelmise omaniku poolt on sadama taristusse investeeritud suurusjärgus 220 000 eurot. Hinnangu ja esialgse kulukalkulatsiooni sadama valmisehitamiseks on andnud ehitusettevõtjad. Neile indikatiivsetele pakkumistele tuginedes oleme planeerinud esitada taotluse Interreg EstLat meetmesse rahastuse saamiseks, et sadam juba 2020. aastal valmis ehitada.
Sadama ehitamist jätkatakse sealt, kus see on pooleli jäänud. Oluline osa kaldakindlustusest on juba rajatud, ehitus jätkub sama kaldakindlustuse laiendamisega, vesiehitusega, meremärkide korrastamisega ja faarvaatri süvendamisega. Lisaks ehitatakse valmis ka maa peale toetav taristu.
Esialgu on plaanis sadama akvatoorium süvendada kuni 2,5 meetrini. See on piisav, et enamik Läänemerel seilavaid purjekaid ja kaatreid saaksid turvaliselt silduda.
Ristna jahisadama väljaehitamine on oluline täiendus Hiiumaa merekultuuri edasikandmiseks ja investeeringul on väga suur mõju Läänemere hobimeresõidu kujundamisel. Kuna tegemist on mitmest ilmakaarest läänemerd ületavatele hobimeresõitjatele lähima jahisadama ja tormivarjuga, usume, et sadama valmimine toob Hiiumaale veelgi rohkem meresõitjaid. Samuti avaneb unikaalne võimalus seilata ümber Hiiumaa mõistliku pikkusega päeva­teekondade kaupa.
Ristna jahisadam täiendab oluliselt SA Hiiumaa Sadamad koosseisu kuuluvate saare põhjarannikul asuva Kärdla sadama ning lõunarannikul asuvate Orjaku ja Sõru sadamate ühisturundusvõimalusi, samuti paketina müügi võimalusi, eesmärgiks pikendada meresõitjate viibimist meie külalissadamates.
Sadama väljaehitamisel on tuntav regionaalpoliitiline mõju. Sadama opereerimine loob kohapeale üks-kaks hooajalist töökohta. Sadama territooriumil tekib võimalus kütuse tankimiseks ka sõidukitele. Kindlasti hakkab sadam koondama ka seltsi ja külaliikumiste tegevusi, nagu me seda teiste sadamate näitel igapäevaselt näeme. Kindlasti annab sadam olulise tõuke ka kohaliku väikeettevõtluse arengule.
SA Hiiumaa Sadamad haldab ja arendab kolme külalissadamat: Kärdlas, Orjakus ja Sõrul. Kärdla sadama arengusse on viimastel aastatel kaasatud mitmeid investeeringuid läbi erinevate toetusmeetmete, nt Interreg Central Baltic projekt Smart Marina tole ehitatud ujuvkai 22 sildumiskohaga. Sama projekti raames on Hiiumaa vallavalitsus välja kuulutamas Orjaku sadama teenindushoone ehitushanget. Hoone eeldatav valmimisaeg on enne aktiivset navigatsioonihooaega
2020. aastal. Ka Sõru sadamas on ettevalmistamisel sadama akvatooriumi laiendus, mille ehitamiseks sihtasutus plaanib 2020. aastal Interreg EstLat meetmest rahastust taotleda sarnaselt Ristna jahisadamale.

Sven Kriggulson
SA Hiiumaa Sadamad
juhatuse liige

 

Sildid: , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411