Reede, oktoober 25, 2019
 

Ministeerium unustas riigikohtu otsuse kohta märke tegemata

Oktoobris teatas rahandusministeerium, et arvesse võttes riigikohtu otsust 8. augustist 2018, mis tühistas Hiiu maakonnaplaneeringu tuuleparkide osa, on muudatused nüüd maakonnaplaneeringusse sisse kantud. Miks teatasite muudatuse sisseviimisest alles nüüd, enam kui aasta hiljem?

Vastab rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonnajuhataja Väino Tõemets: Planeeringu seletuskirja on tehtud märge riigikohtu 8. augusti 2018 otsuse kohta 2018. aasta augustis, joonisele märke sisse viimine on kahjuks viibinud ja see sai tehtud nüüd, 2019. aasta oktoobris. Sellest samast muudatusest me Hiiu Lehe kaudu teavitasimegi. Tulenevalt planeerimisseadusest tuleb muudatusest teavitamisel lähtuda planeeringu kehtestamisest teavitamisele ettenähtud nõuetest. Seega tuleb muudatusest teavitada 30 päeva jooksul muudatuse tegemisest arvates. Nüüd, kui ka joonisele on märge tehtud, hakkas kulgema 30päevane teavitamise tähtaeg.

Kas tegite muudatuse seetõttu, et MTÜ Hiiu Tuul septembris vastava päringu saatis?

Oleme MTÜ-le Hiiu Tuul tänulikud, et nad osutasid oma päringus sellele tähelepanu. Tõepoolest, see muudatus oli kahetsusväärselt jäänud inimliku eksimuse tõttu senini tegemata. Parandasime selle nüüd oktoobrikuus, mil tegime vastava märke planeeringujoonisele.

Miks pole teates kirjas kuupäeva, millal muudatuse tegite?

Planeerimisseadus ei näe üheselt ette, et kuulutuses tuleks välja tuua muudatuste tegemise kuupäevad. Nagu eelnevalt kirjutasin, on märge seletuskirja tehtud 2018. aasta augustikuus ja märge planeeringujoonisele 2019. aasta oktoobrikuus.

Miks on maakonnaplaneeringusse kirjutatud ainult väljendid “tühistatud”, “kehtetu”, aga tuuleparkide planeeringualad kaardil on kõik alles, samuti on alles tekstiosa?

Planeerimisseadus ei täpsusta, mida muudatuste sissekandmise all mõista tuleb. Planeerimisseadus ütleb, et “muudatuste sissekandmisel tuleb maakonnaplaneeringu juures viidata, millises ulatuses on planeeringut muudetud või tehnilise võimaluse korral kanda teemaplaneeringuga kavandatud muudatused maakonnaplaneeringu kaardile ja seletuskirja”. Kuigi eelnimetatud säte reguleerib teemaplaneeringuga tehtud muudatuste kandmist varem kehtestatud maakonnaplaneeringusse, on analoogse nõude rakendamine ka teistel alustel muudatuste planeeringusse kandmisel põhjendatud. Muudatuste sissekandmise eesmärgiks on õigusselguse tagamine ja see on täidetud läbi märke kandmise planeeringu joonisele ja seletuskirja.

 

 

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411