Reede, september 6, 2019
 

Kas noorsootöökeskus jätkab?

Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht
Vallavalitsus soovis lõpetada Hiiumaa noorsootöökeskuse tegevuse, Kärdla osavallakogu seda ei toetanud, ka noortevolikogu mitte. Mida vallavalitsus nüüd ette võtab, on praegu veel selgusetu.
Hiiumaa noorsootöö keskuse ruumid asuvad Kärdlas Uuel tänaval ja seal on ametis juhataja, noorsootöö koordinaator ja noortenõustaja. Kärdla noortemaja asub Kõrgessaare maanteel ja seal on ametis kaks noorsootöö spetsialisti.
Augusti algul oli Kärdla osavallakogu istungi päevakorras plaan lõpetada Hiiumaa noorsootöö keskuse tegevus ja anda Kärdla noortemaja üle kultuurikeskusele.
Valla haridus- ja kultuuri­osakonna juhataja Karin Kokla selgituse kohaselt oli sellega kavas anda osavaldadele rohkem otsustusõigust kohapeal. “Kolmes osavallas on kultuur, sport, vaba aeg ja noorsootöö ühendatud – see on positiivne ressursikasutus,” märkis Kokla.
Kokla rääkis, et senise lepingu järgi koordineeris keskus maakonna noorsootööd. Praeguseks on leping lõppenud, kuid teenuse pakkumisega on seni jätkatud. Noorsootöövõrgustiku koordinaator on praegu Kristel Pisa, kuid koostöö osavaldade vahel vabatahtlik.
“Osa teiste osavaldade noortekeskusi ei tunne tuge Hiiumaa noorsootöö keskuselt ja vallavalitsuse ettepanek on viia noorsootöö koordinaatori ametikoht vallavalitsuse struktuuri,” selgitas kultuuri­spetsialist Anu Tammearu vallavalitsuse seisukohta. Tammearu sõnul lubas vald ka toetust, et allasutuste ühinemine oleks kergem.
Kultuurikeskuse juhataja Pilleriin Altermanni jaoks tuli ettepanek asutused liita ootamatult. Tema sõnul puudub neil ka noorsootööks vajalik ettevalmistus.
“Kui vald otsustab asutused ühendada, tehakse kõik, et seda hästi teha, aga see nõuab kindlasti lisaaega ja koolitust,” tõdes juhataja.
Otsitud põhjused?
Protokolli kirja saanud küsimustest selgub, et Kärdla osavallakogu liikmetele jäi selgusetuks, miks peab toimivat süsteemi lõhkuma.
Vastuseta jäi ka küsimus, miks likvideerida asutus, mis pakub Kärdla ja Hiiumaa noortele vajalikku teenust. Lisaks jäi selgusetuks, millised kulud kaasnevad ümber­korraldustega.
Ja kõige olulisem, kuidas mõjub töö ümberkorraldamine noortele ja kuidas tagatakse järjepidevus juhul, kui toimiv süsteem lõhutakse?
Kuna õhku jäi palju vastuseta küsimusi, otsustas osavallakogu noorsootöökeskuse tegevuse lõpetamist mitte toetada ning Kärdla noortemaja tegevust kultuurikeskusele mitte üle anda.
Noortevolikogu ei toetanud
Hiiumaa valla noortevolikogu ei toetanud vallavalitsuse ettepanekut Hiiumaa noorsootöö keskuse tegevus lõpetada, selgub nende koosoleku proto­kollist. Noorte seisukoht oli, et keskus on neile oluline just sellisena nagu see praegu on. Nende hinnangul kannataks keskuse tegevuse lõppedes nii praegune kui ka järgmised noortevolikogu koosseisud. Kuulub ju noortevolikogusse noorsootöökeskuse poolne mentor, samuti kasutab volikogu koosolekuteks keskuse ruume.
Ka leidsid noortevolikogu liikmed, et Kristel Pisa on teinud head koostööd ja igakülgselt toetanud nende tegevust. Samuti ei soovi nad olukorda, kus tööle asub uus noorsootöötaja ja nad peaksid koostöö arendamist otsast alustama.
Ettepanek: Võiks juhtida kõiki
Noortevolikogu tegi ette­paneku, et Hiiumaa noorsootöö keskus võiks juhtida ja arendada mitte ainult Kärdla ja Kõrgessaare osavalla, vaid terve maakonna noortekeskusi. “Sellisena saaks Hiiumaa noorsootöö areneda tervikuna ning laiamahuliselt,” oli noorte­volikogu seisukoht.
Samuti leidis noortevolikogu, et kultuurikeskus ja noored ei sobi olemuselt kokku. “Need võivad teha omavahel koostööd, aga et üks oleks teise hallata või lihtsalt kulurea number, ei ole võimalik ega otstarbekas,” on kirjas noorte­volikogu protokollis.
Noored tõid välja, et kultuuri­keskus tegeleb piirkonna kultuuri säilitamise ja sündmuste korraldamisega, noorsootöö aga annab noortele võimaluse areneda mitteformaalses keskkonnas, jälgides väljakujunenud tavasid ja praktikat. Samas mitte kartes ka proovida uusi viise, mis on noorsootöö põhimõtetega kooskõlas.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411