Reede, august 30, 2019
 

Kohus mõistis Leedo firmalt Olerexi kasuks 177 000eurose võla

Pärnu maakohus mõistis Vjatšeslav Leedo valdusfirmalt Holostovi Kinnisvarahaldus Olerexi kasuks välja võlgnevuse koos viivistega 177 000 eurot, mis tekkis raskustes bussi­firmale antud laenu garanteerimisest.
“Kohus leidis, et majandustegevuses tegutsevale ette­võtjale, kes annab garantii endaga seotud ettevõtjale, ei saa tulla üllatusena garantiikohustuse sisu ega suurus. Garantii tähtaja ja maksimumsumma puudumine ei muuda garantii­lepingut tühiseks,” ütles kohtu pressiesindaja Jaanika Lusti BNSile.
AS Olerex esitas kohtule hagi ASi Holostovi Kinnisvara­haldus vastu võlgnevuse väljamõistmiseks, kuna hagi­avalduse kohaselt on Leedo valdusfirma garanteerinud AS Sarbuss kohustusi.
Holostovi Kinnisvarahaldus andis hagejale garantiikirja mitmete ettevõtete, sealhulgas AS Sarbuss ja Olerexi vahel sõlmitud kliendikaardi lepingutest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks.
Lepingu objektiks on võlgnikule müüdavad kütused, muud kaubad ja teenused, mis väljastatakse ostjale tanklast Olerexi krediitkaartide alusel.
Garantiikirja lisas nimetatud võlgnik AS Sarbuss ei täitnud Olerexiga sõlmitud kliendikaardi lepingust tulenevaid kohustusi korrektselt.
Hageja võttis hagi osaliselt tagasi ja kokkuvõttes nõudis põhivõlgnevust summas ligi 171 300 eurot ja viivist.
Leedo valdusfirma vaidles hagile vastu, leides, et garantii­leping on tühine, kuivõrd on antud sisuliselt määramata ajaks ja ulatuses. Samuti oli Holostovi Kinnisvarahaldus seisukohal, et garantii on tühine, kuna on vastuolus heade kommetega.
Pärnu maakohus rahuldas hagi osaliselt ja mõistis Holostovi Kinnisvarahalduselt Olerexi kasuks põhivõlgnevuse summas 171 300 eurot ning 2. mai seisuga sissenõutavaks muutunud viivise summas 5804 eurot.
Kohus jättis rahuldamata hageja viivisenõude 119 800 eurot ületavalt osalt põhinõudest. Tagasivõetud nõude osas jättis kohus hagi läbi vaatamata.
“Garantiides tähtaja ja maksimaalse summa sätestamine ei ole seaduse järgi imperatiivsed tingimused ega ka kostjat automaatselt ebamõistlikult kahjustavad. Kostja on ise vastava garantiilepingu sellistel tingimustel sõlminud – pidades eelkõige silmas pikaajalisi kaubanduslikke suhteid –,mistõttu on hiljem selle ebamõistlikkusele osundamine otsitud ja ainetu,” märkis kohus oma otsuses.
Otsus pole jõustunud ja sellele saab esitada apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul.
Aprillis mõistis Pärnu maakohus Holostovi Kinnisvarahalduselt SEB kasuks 126 000eurose võla. Esialgu tunnistas Leedo firma võlga ja väitis, et ei vaidlusta seda ja soovib kokkulepet, kuid hakkas siis hagile vastu vaidlema. Nimelt ei tunnistanud Holostovi Kinnisvarahaldus nõuet esitatud kujul, kuid leidis, et vaidluse saab lahendada kokkuleppel.
Krediidiinfo andmetel on ASil Sarbuss viis kehtivat makse­häiret pankade, Scania Eesti, Alexela, Julianus Inkasso ja Creditreform Eesti ees. Maksehäirete suurused jäävad vahemikku 640–3200 eurot ning 3200–12 800 eurot.
Maksuvõlga on bussifirmal kogunenud üle 73 000 euro. Sarbuss pole viimase kahe aasta majandusaasta aruandeid esitanud, samuti pole viimases kvartalis makstud makse.
Kui möödunud aasta septembri lõpus töötas ettevõttes 22 inimest, siis järgmiste kvartalite kohta andmed puuduvad.

 

Sildid: , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411