Teisipäev, november 13, 2018
 

Volikogu toetas üksmeelselt kirgi kütnud valla arengukava

Lõikuskuu viimasel päeval pani vallavolikogu punkti pool aastat kestnud ja suurt huvi äratanud Hiiumaa valla uue arengukava koostamise protsessile.
Arengukava algsesse versiooni tehti 394 muudatus­ettepanekut, millest sisse viidi 225, sisse viimata jäi 150 ja osa ettepanekuid toetati kaudselt. Kuigi volikogu luges arengukava kolmandat korda, jätkus veel sellelegi plaanivälisel istungil palju muudatusettepanekuid.
Kõige rohkem, 44 ette­panekut tegi opositsiooni liige Artur Valk, kes istungi algul heitis ette, et arengukava koostamisel pole koalitsioon opositsiooni ettepanekuid valdavalt arvestanud.
Valgu ettepanekutest toetas volikogu üheksat ja 14 ei toetanud. Ülejäänuid ei hääletatud, kuna need olid kas arengukavas juba olemas või ei toetanud neid juhtivkomisjon. Viimastest üks markantsemaid oli ettepanek lisada arengukavasse tekst: “valitsevale koalitsioonile tunduvad nende otsused head juba ainuüksi selle tõttu, et need on koalitsiooni mõtete, plaanide elluviimiseks”.
Üksmeelne toetus
Ettepanekuid arutati ja hääletati ligi neli tundi, ent arengu­kava võeti lõpuks vastu vägagi üksmeelselt – häältega 17 poolt ja 2 erapooletut.
Opositsioonis olev Antti Leigri volikogu fraktsioonist Kodusaar ütles, et tema hääletas arengukava vastu­võtmise poolt, kuna nende fraktsiooni muudatus-­
ette­panekud lisati arengukavasse. Olulisematena nimetas ta Suuremõisa endise juustukoja renoveerimist; tugevate põhikoolide jätkamist kolmeastmelistena; osavaldade arendamist, tööstusalade rajamist Emmaste ja Pühalepa osavalda ja läbirääkimiste alustamist riigiga saarelisest eripärast tingitud eriprogrammi välja­töötamiseks. “Palju meie ettepanekuid jäi kahjuks ka arvestamata,” lisas Leigri.
Vallavanem Reili Rand tänas kõiki, kes arengu­kavasse panustanud ja nimetas selle kolm keskset postulaati: 10 000 hiidlast, kvaliteetsed ühendused ja Hiiumaa kui looduslähedane roheline saar nii majandusarengu kui külastuskeskkonna kontekstis.
Arengukava saab muuta
Oluline on rõhutada, et valla arengukava pole kivisse raiutud. Kes oma häid ideid ja tähelepanekuid seekord esitada ei jõudnud, nende jaoks pole rong veel läinud. Nimelt on arengukavas kirjas, et Hiiumaa vallavalitsus vaatab valla arengukava üle igal aastal ning täpsustab vajadusel vähemalt nelja eelseisva aasta eesmärke ja tegevusi.
Seega võivad kõik isikud esitada igal aastal 10. veebruariks ettepanekuid koos põhjendustega arengudokumendi muutmiseks. Otsuse, kas muudatus sisse viiakse, teeb Hiiumaa vallavolikogu hiljemalt 31. märtsiks.
Märtsis on ka tähtaeg, mil valitsus esitab arengukava esimese seirearuande.
Suur töö tehtud
Esitatud muutmisette­panekute ja nende saatusega saab tutvuda valla dokumendi­registris. Loodetavasti kantakse sellesse faili ka viimasel istungil esitatud ettepanekud, praegu on need veel eraldi dokumentidena.
Ettepanekud annavad omalaadse ülevaate praegustest eriarvamustest Hiiumaa oleviku ja tuleviku kohta. Üsna paljud neist on jäänud arvestamata põhjendusel, et sisaldavad valla igapäevast, seadustega ettenähtud tegevust. Osa leiti olevat liiga spetsiifilised, palju oli ka korduvaid ettepanekuid. Mitmete juhtkomisjoni poolt toetuseta jäänud ette­panekute puhul pole põhjendust ära toodud, nende järel on tabelis vaid lakooniline “ei toeta”.
Dokumendiregistrist leiab ka arengukava ja selle lisade praegused versioonid. Need, kel huvi jälgida arengukava valmimisprotsessi, saavad volikogu istungeid järelvaadata, trükkides Youtube’i otsingusse “Hiiumaa vald”. Kokku on seda materjali 16 tundi.

Jüri Pärn

 

Sildid: , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411