Laupäev, märts 31, 2018
 

Hiiumaa spordikeskus – Hiiumaa võimalus

Kavandatav uus Hiiumaa spordikeskus on pälvinud suurt tähelepanu nii avalikult kui erinevates huvigruppides, mis on kogukondliku diskussiooni kontekstis väga hea ja vajalik. Paraku on sõnumid, suunad ja soovid hakanud nii sassi minema, et vaja on kogu asi uuesti n-ö koost lahti võtta ja selgus majja tagasi tuua. Olgu seepärast siin taas esitatud mõned põhiküsimused koos selgitustega.

Mida me tahame?

Hiiumaa spordikeskuse vajalikkust nimetasid eelmisel sügisel oma programmis kõik valimistel osalenud nimekirjad, kelle esindajad valiti neljaks aastaks Hiiumaa valla volikokku. Seega võib liialduseta öelda, et Hiiumaa spordikeskus on mitte ainult poliitiline, vaid ka kogukondlik kokkulepe. Seetõttu on see kirjas ka koalitsioonileppes, mida nii vallavolikogu kui vallavalitsus ellu peavad viima. Lisamärkusena olgu öeldud, et Hiiumaa on ainus Eesti maakond, kus puudub kaasaegne ja tänapäeva nõuetele vastav spordikeskus. Seega võib seda pidada ka riigipoolseks tänuvõlaks kohaliku rahva ees.

Kuhu me spordikeskust tahame?

Uue spordikeskuse asukohana pole keegi vaidlustanud, et see rajatakse Kärdlasse. Konkreetsema paiknemise osas tegi otsuse juba Hiiu vallavolikogu, mis rohkem kui aasta tagasi algatas detailplaneeringu Põllu tänava äärsele krundile, lähtuvalt uue spordikeskuse vajadusest.

Arvestades kohaliku võimu järjepidevust ja seda, et vallavalitsus on asukoha detailplaneeringuga tööd teinud, on uus volikogu jäänud sama asukoha juurde.

Millist spordikeskust me tahame?

Hiiumaa Spordikooli eestvedamisel on välja selgitatud kohaliku rahva sportimisvajadused. Seda nii alade kaupa kui arvestades ka harrastajate hulka ja intensiivsust. Lähtuvalt vajadustest on Hiiumaa Arenduskeskuse tasuvusanalüüsi soovitusel korrigeeritud ruumimahtu esialgselt 6000 ruutmeetrilt ligi 1000 ruutmeetri võrra väiksemaks. Keskus sisaldab ka 1780ruutmeetrist tennisehalli ja 200ruutmeetrist noortekeskust, nii et tavapärane spordikeskus on u 3000 ruutmeetrit, mis on täiesti võrreldav sarnaste väikeste linnade spordikeskustega.

Sisuliselt tähendab see, et sama kulukas on pidada üleval kaasaegset ja energiasäästlikku suurt spordikeskust, kui üritada kütta ja iga aasta remontida kolme väikest spordibaasi… ilma, et neis oleks normaalseid sportimistingimusi.

Lisaks on uue spordikeskuse mahus arvestatud mitme alaliidu (korvpall, võrkpall, tennis) nõuetega, mis on vajalikud suuremate võistluste ja turniiride korraldamiseks. See võimalus Hiiumaal praegu sisetingimustes puudub.

Kellele spordikeskust vaja on?

Hiiumaa spordikeskuse kasutajate põhisihtgrupiks on kindlasti harrastajad. Seega on spordikeskuse põhifunktsiooniks ja eesmärgiks kohalike inimeste sportimisvõimaluste kaasajastamine ja avardamine. Veel laiemalt on selleks inimeste tervisekäitumise parandamine, nende füüsiliselt aktiivne hoidmine ja seeläbi tervelt elatud aastate pikendamine. Loodan, et keegi ei hakka selles vajaduses ega eesmärgis kahtlema.

Kellele veel spordikeskust vaja on?

Lisaks tervisesportlastele on spordikeskus oluline veel vähemalt kolmes fookuses. Esiteks muidugi tulemusele orienteeritud sportlased, eeskätt noored – ka neile on vaja kaasaegsete võimalustega treeningtingimusi.

Teiseks võimaldab uus spordikeskus tuua Hiiumaale võistlema nii tippsportlasi kui ka Eesti tiitlivõistluste kohtumisi näiteks pallimängudes. Samuti loob spordikeskus võimaluse mitmesuguste treeninglaagrite pidamiseks.

Ja kolmandaks on spordikeskuse funktsionaalsetesse vajadustesse sisse kirjutatud ka suurte vaba aja ürituste, näiteks kontsertide korraldamine. Kindlasti ei sobi spordikeskus igasuguse muusikasündmuse jaoks, aga spordikeskus avardab neid võimalusi.

Mis saab teistest spordisaalidest?

Uue Hiiumaa spordikeskuse planeerimisel on lähtutud printsiibist, et Kärdla piirkonna sporditegevused peavad koonduma uude halli. Kuna kohalikes tingimustes ei ole võimalik spordikeskust täielikult isemajandavaks teha, jääb osa ülalpidamiskulu kohaliku eelarve kanda. Seega ei saa ülejäävad vanad spordibaasid senisel kujul jätkata.

Mis puudutab paljuräägitud Kärdla kooli võimlat, siis olen kindel, et see küsimus laheneb koos põhikooli uuendamisega.

Kuidas spordikeskust rahastatakse?

Nagu eelpool öeldud, ei ole uue spordikeskuse projekti ei algatatud ega menetletud lähtuvalt hetke rahastusvõimalustest riigieelarvest. Küll aga on koalitsioonilepingu investeeringute peatükis sõnastatud printsiip, mis ütleb: “Ühinenud valla valitsus peab suunama pilgu väljapoole, kaasamaks võimalikult palju investeeringuid, sh riigi, EL ja erainvesteeringuid Hiiumaa arengusse.” Just seda on ka tehtud ja sellest lähtutud.

Samas, kui kavandatud rahastusmudel ei realiseeru, ei tähenda see kindlasti spordikeskuse projekti kokkuvarisemist, vaid uute rahastusallikate otsimist.

Spordikeskus vs sotsiaalkeskus

Volikogu ja volikogu komisjonide viimase aja aruteludes on opositsioonipoliitikud väljendanud oma vastuseisu spordikeskusele, tuues prioriteediks uue sotsiaalkeskuse vajaduse. Sama mõte on läbi käinud ka Hiiu Lehest.

Selle taustal tuleb öelda, et on ebaõiglane neid kahte projekti omavahel vastandada. Ka sotsiaalkeskus oli kõigis valimisprogrammides ja on ka koalitsioonilepingus. Mis tähendab, et spordi- ja sotsiaalkeskus ei ole omavahel konkurendid, vaid mõlemad tuleb lähiaastatel valmis teha! Isiklikult arvan, et miks ei võiks uus spordikeskus avardada ka eakamate inimeste füüsilise aktiivsuse võimalusi.

Spordikeskuse positiivsed kõrvalmõjud

Kindlasti tuleks vaadata ka spordikeskuse positiivset mõju kogu Hiiumaa tulevikule. Toon siinkohal ühe aspekti, mis on küll idealistlik, aga loodetavasti ka realistlik.

Viimastel aastatel on Eestis üha enam populaarsust kogunud kehaline aktiivsus, tervislik ning teadlik toitumine ning puhta elukeskkonna väärtustamine. Uue spordikeskuse võimalustega kaotame ühe puudujäägi selles väärtusahelas, mis toob inimesed Hiiumaale ja siia ka kinnistab.

Seega – luues uusi tingimusi, loome me tegelikult uusi võimalusi nii iseendale kui Hiiumaale tervikuna.AIVAR VIIDIK

Hiiumaa vallavolikogu esimees

 

Kommentaarid: 1

(kommenteerimine on suletud)

 
  • Toivo Saue

    Aivar on ära unustanud kõige suurema sihtgrupi – kooliõpilased, (sh gümnasistid) kehalise kasvatuse tundides. Neil on spordisaali vaja iga päev. Hiiu valla volikogu kiitis heaks põhikooli uuendamise, mis tähendab võimla, söökla, teabemaja, 2 käsitöömaja lammutamist. Võimla ülalpidamiskuludega pole Spordikeskuse valmimisel enam arvestatud. Mainin igaks juhuks veel kord: keegi pole Spordikeskuse vastu. Küsimus on – kelle jaoks ja kuhu see tehakse.

     
     
     
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411