Teisipäev, märts 27, 2018
 

Arupärimise võimalus jäi volikogu töökorrast välja

Hiiumaa vallavolikogu 4. jaanuari istungil tegi volikogu opositsiooni liige Inge Talts ettepaneku lisada Hiiumaa vallavolikogu töökorda paragrahv 22 “Volikogu liikme aru­pärimine”. Koalitsioon seda ei toetanud ja ettepanek hääletati 12 vastuhäälega töökorrast välja.

Paragrahvi vastuvõtmisel saanuks volikogu liige ja fraktsioon õiguse esitada kirjalikke arupärimisi vallavanemale, vallavalitsuse liikmetele, volikogu esimehele ja komisjonide esimeestele. Küsijal tulnuks märkida, millist vastamise vormi ta soovib. Arupärimisele oleks tulnud kirjalikult vastata 15 kalendripäeva jooksul ja suuliselt järgmisel korralisel volikogu istungil.
Volikogu protokollis on kirjas volikogu esimehe Aivar Viidiku vastus, et Taltsi ettepanek on sisuliselt juba kaetud, kuna volikogu liikmel on õigus esitada infotunnis vallavalitsusele küsimusi, mis ei puuduta ainult valitsuse ettekannet, vaid ka üldisi küsimusi. Lisaks on volikogu töökorras ette nähtud, et volikogu liikmel on õigus esineda avaldusega ja töö käigus on volikogu liikmel õigus esitada mitmeid küsimusi.
Volikogu opositsiooni liige Artur Valk leidis, et volikogu uue töökorra kaudu vähendatakse sisemist demokraatiat.
Inge Talts ütles, et ei juhuslik ja ootamatu küsimus ega sõnavõtt ei asenda selgitustaotlust, millele vastamise ettevalmistamiseks on aega. Talts lisas, et ehkki kohaliku oma­valitsuse korralduse seaduses puudub mõiste “arupärimine”, on olemas märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus, mille alusel saab valla juhtkonnale esitada arupärimisi, kuid sellisel juhul liigub see info vallakodanikust mööda ja tegelikult ei teata, mis on probleemid ja kuidas neid lahendada.
2013. aastal vastu võetud Hiiu valla kodukorras oli aru­pärimine olemas. Kodukorra paragrahv 8 sätestas, et volikogu liige ja fraktsioon võivad esitada kirjalikke arupärimisi vallavanemale, vallavalitsuse liikmetele, volikogu esimehele ja komisjonide esimeestele, esitades selle kirjalikult valla kantseleisse hiljemalt üks nädal enne korralist volikogu istungit. Määratud oli ka vastamise viis. Nii tuli arupärimisele vastata kirjalikult 15 kalendripäeva jooksul ja suuliselt järgmisel korralisel volikogu istungil.
Arupärimise võimalus on olemas näiteks ka Saaremaa valla volikogu töökorras. Seal on fraktsioonil õigus esitada volikogu istungil arupärimisi vallavanemale ja valitsuse liikmetele.
Ka volikogu liige võib esitada volikogu poolt ametisse valitud, nimetatud või kinnitatud isikule arupärimisena küsimusi, kuid need peavad olema konkreetsed ja puudutama nimetatud isiku võimkonda reguleerivate õigusaktide täitmist. Samuti peab arupärimine sisaldama arupärimise põhjendust. Lihtsustatud on ka vastamise viisi – nii võib arupärimisele vastata kas kirjalikult või kirjalikult ja suuliselt volikogu istungil.

 

Sildid: ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411