Reede, jaanuar 26, 2018
 

Uue valla aastaeelarve 15 miljonit eurot

Hiiumaa vallavolikogu 18. jaanuari istungil oli esimesel lugemisel valla 2018. aasta eelarve eelnõu, mille kogumaht ligi 15 miljonit eurot.
Vallavanem Reili Rand selgitas, et Hiiumaa valla esimese eelarve puhul on sisuliselt tegemist nelja endise valla liidetud eelarvetega, mis koostatud endiste valdade prioriteetidest lähtuvalt ning mille kulude asukohti eelarves on korrigeeritud vastavalt ühinemislepingule.
Maksutulude ja ressursitasude jaotusel on lähtutud ühinenud omavalitsuste eelmise aasta põhitegevuse eelarve mahust. Vallavalitsuse tasandil jääb kasutada 31,56 protsenti maksutuludest ja ressursitasudest ning osa­valdade tuludeks eraldatakse 68,44 protsenti.
Põhitegevuse tulude kogumaht on 12,6 miljonit eurot, millest maksutulud moodustavad ligi 8 miljonit eurot, tulud kaupade ja teenuste müügist
800 000 eurot, saadavad toetused 3,8 miljonit eurot, pluss 558 000 eurot, muud tegevustulud 101 500 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumise kasvuks prognoositakse ligi 5 protsenti võrreldes eelmise aasta eelarvega.
Põhitegevuse kulude kogumaht on 11,6 miljonit eurot, sellest 1,4 miljonit eurot moodustavad tegevuskuludeks antavad toetused ja 10,2 miljonit eurot muud tegevuskulud. Investeeringuteks kulub 2,4 miljonit ja põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering on 1,4 miljonit eurot.
Emmaste osavallas on põhi­vara soetuseks ja investeerimiskuludeks planeeritud kokku 183 000 eurot, Pühalepa osavallas 301 000 eurot, Käina osavallas 2,2 miljonit eurot (see summa on koos saadavate toetustega), Kärdla osavallas 648 000 eurot, Kõrgessaare osavallas 76 000 eurot, millele lisatakse veel ühinemistoetusest saadavaid vahendeid.
Investeeringute osaliseks finantseerimiseks on kavas võtta laenu 1 600 000 eurot. Valla netovõlakoormus selle kava realiseerumisel oleks
57 protsenti.
Rand ütles, et kindlasti tuleb eelnõu esimese ja teise lugemise vahel muudatusi. Ka ei ole esitatud eelnõus veel kajastatud ühinemistoetuse arvelt tehtavaid tegevusi ja riigipoolseid eraldusi seoses maavalitsuselt ületulevate ülesannetega. Samuti tehakse veel korrektuure nii sihtotstarbelistes toetustes kui ületulevates sihtotstarbelistes summades.
“Heameel on selle üle, et vaadates eelarve erinevaid ridu, siis investeeringute ja oluliste tegevustega on hõlmatud terve Hiiumaa,” lisas Rand, rõhutades, et ootab investeeringute osas suurt koostööd ja kaasamõtlemist osavaldadelt.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411