Teisipäev, jaanuar 23, 2018
 

Riigikohus võttis kassatsioonkaebuse menetlusse

Riigikohtu halduskolleegium võttis eelmisel nädalal menetlusse MTÜ Hiiu Tuul ning eraisikute Inge Taltsi, Lembit Vainumäe, Kristi Ugami ja Igor Prigoda kassatsioonkaebuse.
Kaebajad taotlevad Hiiu maavanema poolt 2016. aastal kehtestatud Hiiumaaga piirneva mereala maakonna­planeeringu kehtetuks tunnistamist, tuues mitmeid argumente.
MTÜ Hiiu Tuul juhatuse liige Inge Talts ütles, et maavanema poolt kehtestatud planeering võimaldab rajada suurele alale, 397,7 ruutkilomeetrile, tuuleparke. Võrdluseks tõi ta Hiiumaa pindala, mis on 989 ruutkilomeetrit.
“Planeeringus on käsitlemata jäänud tuuleparkide ühendused elektrivõrguga ning nende mõju loodusele ja inimesele,” tõi Talts välja veel ühe puudujäägi.
Eraisikust kaebajad Kristi Ugam, Lembit Vainumäe ja Igor Prigoda põhjendasid, et maakonnaplaneeringuga määratud arendusalad on nende kodudele häirivalt lähedal.
Taltsi sõnul on Loode-Eesti meretuulepark kavandatud otse rahvusvahelise tähtsusega rändveelindude rändekoridori.
“Apollo ja Vinkovi madalal asuvad auli peatus-, toitumis- ja talvitusalad on väga olulised selle globaalselt ohustatud liigi Lääne-Siberi–Loode-Euroopa populatsioonile tervikuna,” ütles Talts, rõhutades, et Eesti riigil on siseriiklik ja rahvusvaheline kohustus tagada neil aladel lindudele soodsad olud.
Ringkonnakohus ja halduskohus sama meelt
Mullu oktoobris jättis Tallinna ringkonnakohus MTÜ Hiiu Tuul, Hiiumaa valla (endise Emmaste valla esindajana) ning Inge Taltsi, Lembit Vainumäe, Kristi Ugami ja Igor Prigoda apellatsioonikaebused Hiiu maakonnaga piirneva mere­ala maakonnaplaneeringu kehtestamise korralduse tühistamiseks rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu 25. novembri 2016 otsuse muutmata.
MTÜ Hiiu Tuul, Emmaste vald, Inge Talts ja veel kaheksa eraisikut palusid Tallinna halduskohtule 20. juulil 2016 esitatud kaebustes tühistada maakonnaplaneeringu kehtestamise korraldus. Tallinna halduskohus jättis oma 25. novembril 2016 tehtud otsusega kaebused rahuldamata.
Seejärel esitasid MTÜ Hiiu Tuul, Emmaste vald, Inge Talts ja veel kolm eraisikut Tallinna ringkonnakohtule kaebuse tühistada halduskohtu otsus ja teha uus otsus, millega rahuldada kaebused, või siis saata asi haldus­kohtule uueks arutamiseks.
Ringkonnakohus jõudis seisukohale, et halduskohus ei ole jätnud ühtegi kaebajate põhiväidet tähelepanuta, on esitanud väidete suhtes oma seisukohad ja neid ka piisavalt põhjendanud. Ringkonna­kohus jagas halduskohtu seisukohta, et kõigi kaebajate sarnaste väidetega kaebused on sisuliselt põhjendamatud ning et Emmaste vallal kaebeõigus pigem puudub.
Ringkonnakohus nõustus halduskohtu järeldusega, et vaidlustatud planeeringu alusel ei ole tuuleparkide püstitamist, suurust ega paiknemist veel otsustatud ning seetõttu ei kaasne planeeringu kehtestamisega keskkonna pöördumatu kahjustamise ohtu. Ka ei ole vahetult maakonnaplaneeringu alusel võimalik ühtegi tuulegeneraatorit Hiiumaa rannikuvetesse püstitada.
Ringkonnakohus leidis, et halduskohus on keskkonnaga seonduvaid küsimusi käsitlenud piisava põhjalikkusega ning selgitanud õigesti, et vajalikud täpsemad uuringud tuleb alles koostada ning planeering annabki aluse edasiste uuringute läbi­viimiseks.
Samas leidis ringkonna­kohus, et ei ole alust väita energeetikavaldkonna arengu ja keskkonnakaitse põrkumist, sest tuuleparkide rajamise otsus ei ole veel lõplik, vaid sõltub edasisest keskkonnamõjude hindamisest.
Ringkonnakohus jäi seisu­kohale, et planeeringu kehtestamisel on arvestatud nii riiklike kui kohalike huvidega, sh ka Hiiumaa elanike huvidega.
Vabariigi valitsus algatas maakonnaplaneeringu koostamise territoriaalmere välispiirini Hiiu maa­konnaga piirneval merealal 11. oktoobril 2012 ning tegi Hiiu maavanemale ülesandeks korraldada planeeringu
koostamine koos keskkonna­mõju strateegilise hindamisega. Hiiu maavanem kehtestas maakonnaplaneeringu 20. juunil 2016.

 

Sildid: ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411