Reede, detsember 8, 2017
 

Volikogu otsustas sihtasutused ühendanda

Hiiumaa vallavolikogu otsustas 11 poolt- ja 10 vastuhäälega liita SA Tuuru ja SA Hiiumaa arenduskeskus, mis uuest aastast hakkab täitma maakondliku arenduskeskuse ülesandeid.
28. novembri istungil tekitas elavat arutelu uue SA Hiiumaa arenduskeskus ja senise SA Tuuru ühendamine.
Vallavanem Reili Rand ütles 28. novembril toimunud volikogu istungil, et ühendamise puhul tulevad üle kõik õigused, lepingud, varad ja kohustused.
Kohustuste osa tekitas voli­kogus elavat arutelu, sest SA Tuurul on üleval arvelduskrediit suurusjärgus 90 000 eurot, mis tuleb üle ka uude arenduskeskusesse.
Rand ütles, et on pidanud Tuuru võlaga seoses läbi­rääkimisi riigihalduse ministri ja rahandusministeeriumiga. “Nende seisukoht on, et lähtuda tuleb võrdse kohtlemise printsiibist ja kuna muudatusi on ka teistes maakondades ning neile vastu ei tulda, peab Hiiumaa ise hakkama saama ja riik võla tasumisel appi ei tule,” selgitas vallavanem.
Lasta Tuuru pankrotti?
“Meil pole midagi uue sihtasutuse loomise vastu, aga ollakse selle vastu, et võtta vana taak, mis on Tuurus, kaasa,” ütles volikogu liige Tiit Paulus.
Tema sõnul on uue siht­asutuse käivitamine kulukas ja sinna on niikuinii vaja raha sisse panna, Tuuru ühendamisega kaasneks omakorda veel võla maksmine.
“Riik võiks oma sihtasutusega ise tegeleda – lasta pankrotti, müüa varad. Püüaks uue sihtasutusega pöörduda rahandusministeeriumi poole, et kõik lepingud saaks normaalselt üle võetud ilma Tuuru taagata,” rääkis Paulus. “Läheks puhtalt lehelt edasi ja hoiduks vigadest.”
EASi leping ohus
Üllar Padari sõnul on uue sihtasutuse käivitamiskulud suured, Tuurul aga on olemas ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) nõustamisleping, mille tuludest saavad palka konsul­tandid.
“Käivitamisel ei saa arvestada, et see leping jätkuvalt olemas on. See saab tulla alles siis, kui sihtasutus on viidud seisu, kus EAS seda oma partnerina aktsepteerib,” ütles Padari.
Maasekretär Piret Sedrik, kes täidab ka Hiiu maa­vanema ülesandeid, selgitas eile Hiiu Lehele, et EAS on nõus lepinguid sõlmima vaid kindlate partneritega, kelle nõustajad on vastavad koolitused läbinud. “Selliseid uusi inimesi me allesjäänud kahe nädalaga ei leia,” nentis Sedrik.
“Kui aga uus sihtasutus ühineb Tuuruga, saab sellest Tuuru õigusjärglane ja üle tulevad ka lepingud,” selgitas ta. Vastasel juhul ei saa uus sihtasutus jätkata EASi partnerina ja võib kaotada lepingu, mille mahuks 200 000 eurot aastas.
Kes vastutab?
Kuna Tuuru võlga põhjendati istungil halbade juhtimis­võtetega, kerkis üles teema, võtta vastutusele need endised juhid, kelle juhtimise ajal võlg tekkis.
“Sain eelarve- ja majanduskomisjonis teada, et Tuuru halb finantsseis ja arvelduskrediidi kasutamine on tingitud halvast juhtimisest,” ütles volikogu liige Inge Talts.
Ta küsis, kuidas on peale ühendamist plaanis tagada, et Tuuru halva finantsseisu eest vastutajad kompenseerivad oma ebaõnnestunud juhtimise tulemused Hiiumaa vallale.
Ka volikogu liige Lembit Vainumäe tõstatas küsimuse, kas tõesti kedagi tekkinud olukorra eest vastutusele ei võeta?
Vallavanema sõnul on Tuuru nõukogu, kuhu kuuluvad ka omavalitsuste esindajad, seda korduvalt arutanud. “Täna tuleb minna edasi ja omavalitsused peaks tuhka pähe raputama, miks ja kuidas nii läks,” ütles Rand ja lisas, et nüüd tuleb vaadata, kuidas edasi minna.
Rand ütles, et ilmselt pole ka piisavalt faktilisi asjaolusid kellegi rahaliselt vastutusele võtmiseks. Vallavanema sõnul ei aitaks see ilmselt kaasa eesmärgile uuele arendus­keskusele jalad alla saada ja edasi tegutseda.
Kust tuli võlg?
SA Tuuru nõukogu esimees ja SA Hiiumaa arenduskeskus nõukogu liige Tanel Malk selgitas neljapäeval Hiiu Lehele, et on kaks suuremat põhjust, miks Tuuru arvelduskrediidi jääk tekkis – kommerts­koolituste äri ebaõnnestumine ja projektide omaosalusi ei ole suudetud vabalt turult teenida. “Samas on projektid ikkagi läbi viidud avalikes huvides,” lisas Malk.
Tema sõnul tuleks hinnangute andmisel lähtuda ikkagi SA terviklikust bilansist, mitte ühest bilansireast. “Tuuru omakapital on positiivne, mis tähendab, et kõik kohustused on varadega kaetud,” kinnitas Tanel Malk.

SA Tuuru arendustegevus aastatel 1998–2017

Suur hulk mahukaid rahvusvahelisi koostööprojekte, millest olulisemad on:

 • Phare CBC “Naisettevõtluse arendamine Lääne-Eestis” 2003–2004;
 • EQUAL programm HAPECO puuetega inimeste koolitused ja tööühistud ja WE FRIENDS – naistele ja peredele suunatud projekt töö ja pereelu ühitamiseks 2006–2008.
 • Saarte käsitöö arendamine“ 2004-2006;
 • VÕIT – võrdsed õppimisvõimalused igale tahtjale“ 2006–2008;
 • Hiiumaa töötud noored ja väikelaste emad konkurentsivõimelisteks tänapäeva tööturul“ 2006–2008.
 • Energeetika projekt ASPIRE raames tegevuste läbiviimine;
 • Interreg projektid (2010-2014): LEMON koolitusprojekt, BACES turismi- ja turundusprojekt, VIRTU sotsiaalprojekt vanemaealistele suunatud meedia ja heaoluteenuste arendamiseks
 • Erasmus projekt TELLE täiskasvanute koolitustegevuste arendus
 • B7 sekretariaadi ülesandeid täitis Tuurul 2004. aastal jne

Majandus, ettevõtlus, turism ja turundus

 • Hiiumaa majandusülevaadete koostamine ja väljaandmine 20 aastat
 • Hiiumaa arenguseminaride korraldamine 20 aastat
 • Maakondliku infoportaali www.hiiumaa.ee arendamine ja haldamine
 • Hiiumaa sündmuste kalendri koostamine
 • Turismiinfokeskuse (Pritsumaja) rekonstrueerimine ja haldamine
 • Visithiiumaa.com sisustamine
 • Turundusprojektid
 • Ettevõtjate osalemine messidel
 • Hiiumaa esindamine turismimessidel Eestis, Soomes, Saksamaal, Rootsis, Venemaal
 • Paljud ettevõtlusega seotud koolitus- ja arendusprojektid
 • Hiiumaa kataloogi koostamise algatamine ja elluviimine
 • MTÜ Lääne-Eesti Turism liige ja osalemine regiooni tegevustes
 • Rohelise Märgi arendamine (Patendiametis) ja omistamine Hiiumaa toodetele ja teenustele
 • Maale elama messidel osalemisel eestvedaja rollikandja
 • Ettevõtlusnädal

Mittetulundussektor

 • Kogu MTÜ-de arengu- ja nõustamistegevuse käivitamine ja töös hoidmine Hiiumaal ning seltsitegevusele hoo andmine aastatel 1998-2002. Tulemusena asutati Ühendus Kodukant Hiiumaa jms. Esimese seltside brošüüri koostamine ja väljaandmine.
 • LEADER tegevusgrupi (Hiidlaste Koostöökogu) ellukutsumine ja käivitamine
 • EL kalandusfondi (MTÜ Hiiukala) ellukutsumine ja käivitamine
 • Ühisnädala korraldamine

Lapsed ja noored

 • Hiiumaa lastefestivali käivitamine ja korraldamine
 • Noorte ettevõtlusõppe juurutamine koolidesse, programm “Ettevõtlik Kool“
 • Noorte ettevõtluskonkurssidele toomine – Bright Minds
 • Ettevõtluspäev
 • Vigastuste vältimine Hiiu maakonnas” koostöös Haigekassaga
 • Kaitse end ja aita teisi” koostöös Haigekassaga

Arendustöö

 • Arengustrateegia Hiiumaa 2010 koostamise eestvedamine
 • Hiiumaa arengustrateegia 2020+ koostamisel osalemine
 • Hiiumaa turismi arengukavade koostamine
 • Hiiumaa Koguteose algatustoimkonnas osalemine ja MTÜ Hiiumaa Teabekapital liige

Vabahariduslik tegevus

 • TÕN Täiskasvanud õppija nädala Hiiumaa koordinaator, kümmekond aastat
 • Vabahariduslike koolituste läbiviimine ja projektides osalemine
 • Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine
 • Õpioskus kui võti õppesse

Tuuru maja rekonstrueerimine ja 25 aastat pidevas töös hoidmine

 

Allikas: SA Tuuru

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411