Teisipäev, detsember 19, 2017
 

Kõpu kalmistu heakord jätab soovida

Harda Roosna | Hiiu Leht
Eelmisest aastast haldab ja korrastab Kõpu luteri kalmistut ehk nn alumist surnu­aeda kogudus ise, kuid omaste meelest jätab kalmistu heakord soovida.
Kõpu kalmistul on küllalt palju maaga tasa vajunud kalmusid ja suur maa-ala, kuhu pole kedagi maetud. Nii vahelduvadki hoolikalt korrastatud hauaplatsid kalmudega, kust rohi niitmata ja lehtedest puhtaksriisutud kalmud paksult vahtralehtedega kaetud aladega.
Lehega võttis ühendust vallakodanik, kelle lähedased puhkavad Kõpu kalmistul. Teda häirib, et jõulude eel, kui paljud inimesed omaste kalmudele lähevad, on kalmistu korrast ära.
Ta kiitis eelmist surnuaiavahti, kes oli valla palgal ning niitis ka need kalmud, millel enam korrashoidjaid pole ja riisus lehed kogu kalmistult.
Helistajal endal pole tervise tõttu jaksu enamaks kui hauaplatsi korrastamiseks. “Kui kirik kalmistut ei hoolda, siis mina jätan nüüd kirikumaksu maksmata ja palkan selle eest töömehe, kes ümbruse korda teeb,” oli helistaja trotsi täis.
Teine kõplane, kel sel kalmistul mitu hauda, kinnitas samuti, et erinevalt varasematest aastatest jätab kalmistu heakord tänavu kõvasti soovida.
Haldab ja hooldab kogudus
Selleks, et kalmistute hoolduskulusid vähendada, korraldas Hiiu vald ülejäänud nelja kalmistu haldamiseks ja hooldamiseks hanke, mille võitis AS Eesti Keskkonnateenused.
Valla majandusosakonna juhataja Liili Eller ütles, et Kõpu alumise kalmistu haldamise ja hooldamise andis Hiiu vald EELK Reigi Jee­suse koguduse soovil neile üle mullu mais. “Kogudusel on kohustus hallata kalmistut kalmistuseadusest lähtuvalt, sealhulgas tagada kalmistu heakord,” ütles Eller.
Hiiu Lehele saadetud kirjas selgitas Reigi Jeesuse koguduse juhatuse esimees Naima Kukkur, et vastavalt kalmistuseaduse §6 lg 4 järgi tuleb võtta hooldamata hauaplatsid arvele ja anda taaskasutusse. “Kalmistuseadus ei pane haldajale kohustust selliseid hauaplatse hooldada,” märkis Kukkur.
“Kui päris täpne olla, siis kalmistuseadus paneb haldajale vaid kohustuse tagada kalmistule vaba ja hea­korrastatud juurdepääs ning uue kalmistu rajamisel tuleb see ümbritseda piirdega.”
Kukkur lisas, et kui Reigi kalmistul on omaste ning kalmistuvahi ja koguduse vahel tihe suhtlus ning nii mõnigi probleem on saanud kiire ja valutu lahenduse, siis paraku puudub selline kommunikatsioon Kõpu surnu­aial käivate omastega.
Kukkur kinnitas, et kogudus soovib olukorda parandada ja ootab omaste­poolseid ettepanekuid.
Hoolduseks napib raha
Kogudus on korduvalt taotlenud vallavalitsuselt ja voli­kogult toetust, mis kataks kalmistute hoolduskulud. Mullu märtsis nõudis Reigi kogudus, et vald maksaks kalmistute haldamise eest kogudusele tegevustoetust 1200 eurot kuus. “Juhul, kui vallavalitsus ei leia võimalust kogudusele tegevustoetust määrata, lubab kogudus oma kalmistutele edaspidi matta üksnes EELK Reigi Jeesuse Koguduse liikmeid,” oli samas kirjas ka hoiatus.
Nii küsis kogudus mullu kalmistute hooldamiseks vallavalitsuselt 3750 eurot, kuid taotlusele vastati eitavalt. Sel aastal esitas kogudus volikogule taotluse eraldada kalmistute hooldamiseks 9000 eurot. Volikogu andis aga vaid 6500 eurot, mis katab selle aasta tegelikest hoolduskuludest vaid
59 protsenti.

Eller selgitas, et toetus­summade määramisel lähtus volikogu komisjon proportsioonist, mis kujunes kõigi kalmistute hoolde hanke hinnapakkumise järgi.

Mullu seitsme kuuga kulus kogudusel Reigi ja Kõpu kalmistu hooldamiseks 16 700 eurot. Tööjõukulu moodustas sellest 24 protsenti, põhi­vahendid ja majanduskulu 76 protsenti. Sel aastal kulub kogudusel kalmistute hooldamiseks u 11 000 eurot, millest tööjõukulu on 64 protsenti, põhivahendid ja majanduskulu 36 protsenti.
Kukkur ütles, et kogudus on korduvalt avaldanud soovi sõlmida vallavalitsusega pikemaajaline koostööleping kalmistute avalikku kasutusse jätmiseks ning hoolduskulude katmiseks. “Paraku on meie ettepanekutele seni vastatud eitavalt,” nentis Kukkur.
Kukkuri sõnul ei ole senise praktika jätkudes kalmistute haldamine koguduse jaoks jätkusuutlik tegevus. “Nii ilmestab rahulolematus Kõpu surnuaial tekkinud olu­korraga palju suuremat pilti,” nentis ta.
Nii ongi koguduse juhatus arutanud alternatiivseid võimalusi, kuidas surnuaedade hooldamist jätkusuutlikult rahastada. Üks võimalus on kehtestada hauaplatside kasutajatele haldustasud, kuid seni ühtegi otsust veel langetatud pole.
Ühe lepingu kogudus Hiiu vallaga siiski sõlmis. 26. juuli toetuslepingu punkt 1.2 sedastab, et lepingu aluseks on poolte soov Reigi ja Kõpu kalmistu avalikku kasutusse jätmine ja hoolduskulude hüvitamine. Punkt 1.3 sätestab, et vald maksab kogudusele ühekordset toetust 6500 eurot, punktis 1.4 on kirjas, et lepingu sõlmimisega võtab kogudus endale kohustuse tagada Reigi ja Kõpu alumise kalmistu avalik kasutus ning hooldamine, samuti käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmine.
Aed kukkus kokku
Kui kalmistu oli Kõrgessaare valla, hiljem Hiiu valla hoole all, oli heakord parem, kuid investeeringutega oma­valitsus just ei kiirustanud. Nii kukkus sel aastal kokku osa kalmistu lippaiast ning lausa ohtlik näeb välja ka kalmistu juurde rajatud väli­käimla.
Tükk aega oli osa aeda puudu ja inimestel mure, et metssead pääsevad kalmudele tuhnima. Kukkur selgitas, et kõigepealt tuli vana aiaosa lammutada, aia uuendamine aga venis, kuna lipid olid tellitud OÜlt Vesset, kust ei osatud kahjuks nimetada täpset tarneaega. Nüüd on uus aed valmimas, kuid silmaganähtavalt hädasti vajaks väljavahetamist ka allesjäänud osa.
Varisemisohtliku käimla kohta ütles Kukkur, et see ei asu kogudusele kuuluval maal, samuti ei ole oma­valitsus seda vallasvarana kogudusele üle andnud. Käimla ohtlikust olukorrast teavitas kogudus oma­valitsust kirjalikult mullu novembris ja tänavu juulis käisid vallavalitsuse esindajad olukorraga kohapeal tutvumas.
Eller kinnitas, et käimlat ei ole tõepoolest kogudusele üle antud, sest nimetatud rajatis ei kajastunud varade nimekirjas madala jääkväärtuse tõttu, kuigi ehitati kunagi just kalmistu teenindamiseks.
“Kui kogudus leiab, et rajatis ei ole vajalik enam kalmistu teenindamiseks, siis oleme valmis selle likvideerima,” ütles Liili Eller.
Vallavanem Reili Rand ütles eile Hiiu Lehele, et kõike korraga ei jõua, aga osa Kõpu kalmistu aiast tegi vald juba korda ja teine osa oli enne kogudusele üle andmist plaanis teha sel aastal.

 

Sildid: , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411