Reede, november 17, 2017
 

Kõigis kortermajades tekivad jaanuaris korteriühistud

Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS) jõustub 1. jaanuril 2018 ja koos sellega tekkivad kõikides kortermajades korteriühistud.
Pooltes Eesti kortermajades seni korteriühistud puuduvad. Kõigis majades korteriühistute loomisega tahab seadusandja parandada elamute haldamist ja kehtestada ühesugused valitsemisreeglid kõikides korterelamutes.
KrtS rakendub kõikides majades, kus on moodustatud korteriomandid. Korteriomand koosneb reaalosast (elu- või mitteeluruum) ja sellega seotud kinnisasja kaasomandiosast. Ühistu tekib ka siis, kui kinnisasjal on ainult kaks korteriomandit või kui kõik korteriomandid kuuluvad ühele isikule.
Keda seaduse­muudatus mõjutab
Uus seadus ja ühistu nõue ei kehti kinnisasjade suhtes, mis on kaasomandis mõtteliste osadena (näiteks igal omanikul on 1/4); ridaelamutes, kus iga elamuosa alla on moodustatud oma krunt ja majades, mille omanik on hooneühistu.
Kui korteriühistu on olemas, siis KrtS mõjutab teid vähe, sest senine ühistu jätkab tegevust. Kuigi uus seadus ei nõua otseselt põhikirja muutmist, tasub see siiski üle vaadata. Kui mõni olemasoleva põhikirja säte on uue seadusega vastuolus, siis kehtib selles osas seaduses sätestatu.
Kui korteriühistut ei ole, siis ühistu asutamine 2017. aastal ei ole kohustuslik. Kui te siiski soovite seda teha, peab korteriomanike enamus vastu võtma ühistu asutamise otsuse, kinnitama põhikirja, valima juhatuse ja kandma korteriühistu registrisse. Kui ühistut ei ole sel aastal asutatud, siis 1. jaanuaril 2018 loob riik selle ise! Teie elamu korteriühistu kantakse automaatselt registrisse ja ühistu nimeks on teie kinnisasja aadress täiendiga KÜ. Kõik omanike ühise valitsemisega seotud õigused ja kohustused lähevad sellega üle ühistule. Sellisel ühistul ei ole esialgu põhikirja ja maja valitsemine toimub otse KrtS sätete alusel.
Kui maja haldamiseks oli korteriomanike üldkoosoleku poolt enne 1. jaanuari nimetatud valitseja (kinnisvara­haldusettevõte, iseseisev majahaldur või keegi omanikest), siis alates KrtS jõustumisest on ta automaatselt juhatuse ülesannetes.
Mida edasi teha?
30. juuniks 2018 tuleb registrile esitada andmed tekkinud ühistu juhatuse kohta (senise valitseja või uue valitud juhatuse andmed). Juriidiline isik (haldusettevõte) võib ka tulevikus üldkoosoleku otsusel olla juhatust asendav organ (valitseja).
Veel selle aasta jooksul selgita välja, kas Sinu korterelamus on korteriühistu asutatud! Kui te ühistut ise ei asuta, siis kontrollige, et oleks kehtiv üldkoosoleku otsus valitseja nimetamise kohta.
Kui keegi majaelanikest faktiliselt kogus vahendeid remondifondi või sõlmis üldelektri- ja veelepingud enda nimel ja te soovite, et ta jätkaks uuel aastal ühistu juhatuse liikmena, siis nimetage ta käesoleval aastal ametlikult korteriomanike üldkoosoleku otsusega valitsejaks.
Kui majas on kuni kümme korteriomandit või kuuluvad kõik korteriomandid ühele isikule, siis ei pea juhatust valima ja registrit teavitama. Korteriomanikud esindavad ühistut sel juhul ühiselt või mõnele omanikule antud volikirja alusel. Soovitav on siiski ka väikestes majades juhatus valida ja registrisse kanda. Kuni kümne korteriomandiga elamu ühistu võib pidada kassapõhist raamatupidamist ega pea esitama majandusaasta aruannet.
Mitme kinnisasja majandamiseks enam ühte korteriühistut asutada ei saa. Olemasolevad mitme kinnisasja korteriühistud jagunevad mitmeks ühistuks, kui 31. detsembriks 2016 ei võetud üldkoosolekul vastu teistsugust otsust.
Kõiki korteriühistu dokumente või teateid saab korteriühistute registrile esitada ettevõtjaportaali ettevotjaportaal.rik.ee või notari kaudu. Registrikande eest tasutakse riigilõivu.
Lisateavet ja abi korteriühistu asutamisel saab Eesti omanike keskliidust või esitades kirjaliku küsimuse meie nõustamiskeskuses Õiguskindlus.
Loe ka www.omanikud.ee/uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus.

Priidu Pärna
Eesti omanike keskliidu esimees

PS Eesti omanike kesk­liidul on Hiiumaal 591 liiget, neist 220 elab kortermajas.

 

Sildid: ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411