Reede, september 29, 2017
 

Abiks valijale 3

Hiiu Lehe toimetus algatas kohalike valimiste eelse rubriigi “Abiks valijale”. Esitame valimisnimekirjadele kokku 15 küsimust. Tänases lehes leiate vastused viiendale ja kuuendale küsimusele. Vastuseruum kahe küsimuse kohta kokku on 1000 tähemärki – selleks, et vastused saaks hästi kontsentreeritud. Vastused avaldame laekumise järjekorras.
5.Mida teete Hiiumaa valla eelarvetulude suurendamiseks?
6.Mida teete Hiiumaa püsielanike arvu kasvatamiseks?
Isamaa ja Res Publica Liit
5. Jätkame sama edukat tööd, mida tegime oma meeskonnaga eelarve tulude suurendamiseks kahes viimases voli­kogu koosseisus. Meil õnnestus Kärdla linna ja Hiiu valla eelarvetulusid täiendavalt suurendada üle 6 miljoni euro. Reaalselt oli tegemist väga tugevate projektitaotluste ja sihipärase riiklikul tasandil tehtud lobbytöö koosmõjuga.
6. Püsielanike arvu kasvatamiseks on Hiiumaal juba täna väga tugevad eeldused loodud, sest meie saar on unikaalne paik maailmas. Siin on puhas loodus ja turvaline elukeskkond ning üllatavalt vähe inimesi. Lisaks on pea kõik kaasaegsed teenused olemas. Lähiaastate eesmärgiks on hooldekodu ja pansionaadi teenuse väljaarendamine Kärdlas ja kaasaegne, kõikidele rahvusvahelistele nõuetele vastav Hiiumaa spordikeskus. Kui need valdkonnad on kaetud, siis pole ühtegi takistust, miks me ei suuda Hiiumaad parima elukohana turundada. Läbi tuleb arutada ka erinevate eeliste ja soodustuste loomine püsielanikele, siis pöördub arv taaskord kasvule.
EKRE/ Ei Tuuge­nitele!
5. a) Targad ja nutikad, tuugenitööstusest mõjutamata otsused, mis toodavad finantsvahendeid, mitte ei raiska neid. Näit. senikasutamata ressursside kaardistamine.
b) Kokkuhoid: Korruptiivsete projektide välistamine; Toetuste kärpimine maksumaksjate kulul parasiteerivatele vabaühendustele; Toetusstruktuuride korrastamine, Tuuru, Koostöökogu jne; Avalikud ja erapooletud konkursid ja isemajandamise eelistamine; Vähem poliitilisi töökohti; Avalik raha ja avalik sektor luubi alla!
c) Välisturgudele orienteeritud, eksklusiivse ja kõrge tasuvusega turismiettevõtluse arendamine.
6. Võtmetingimus-tuugenite­vaba turism ja külastusmajandus. Saare unikaalsed eelised pakuvad atraktiivseid tingimusi ettevõtluseks töömahukas ja tulusas turismisektoris. Kasvab nõudlus tasuvate töökohtade järele ja tekivad tugevad stiimulid eelkõige noortele. Talendid ja kalevipojad koju ja talud külastuskorda. Meil on, mida pakkuda. Sisserändes vältida islami­radikaale. Eelistada kontrollitult tuuletööstuse põgenikke ja pagulaspõgenikke.
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
5. Valla eelarve suureneb, kui meil on rohkem tööl käivaid inimesi. Seepärast toetame ettevõtluse arengut ja uute töökohtade loomist. Siinkohal on oluline ülikiire internetiühenduse arendamine, et luua soodsad võimalused kiiresti areneva ITvaldkonna töökohtade, aga ka era- ja avaliku sektori kaugtöökohtade loomiseks. Täiendavalt toome raha juurde projektitoetustega, millega panustame kohalikku kogukonda.
6. Püsielanikul on vaja kodu, töökohta ja laste kasvatamist toetavat keskkonda. Selleks koondame info Hiiumaa vabadest elamispindadest ja kruntidest ning rajame riigi toel üürikortereid sinna, kus vajadus suurim. Töökohtade loomiseks teeme koostööd ettevõtjatega ja toetame ette­võtluse arendamist. Laste ja noorte jaoks teeme korda lasteaiad ja koolid ning rajame mänguväljakuid. Samuti loome kõigile täiendavaid sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi. Aitame kaasa ühenduste arendamisse nagu tegime seda lennujaama täppis­maandumise seadme ILS soetamisega.

VL Ühine Hiiumaa
5. Kolm kõige tähtsamat näitajat on elanikeregistris olevate maksumaksjate arv, tööhõive ja palgad. Ühise vallana saame luua tingimused investeeringute toomiseks saarele, mis loovad uusi töökohti. Toetame suurettevõtjate tootmise laiendamist Hiiumaale ja turismivaldkonna arengut. Läbi arenduskeskuse kasvatame ettevõtlikkust kohalike elanike hulgas. Omavalitsus on täpselt nii rikas kui on tema inimesed.
6. Kõige olulisemad alus­tingimused on hästi töötavad, kiired ja soodsad ühendused välismaailmaga. See puudutab praami- ja lennuühendust ning valguskaablil baseeruvaid lahendusi. Peamine on inimeste, kaupade ja teenuste, kapitali ja informatsiooni tõrgeteta ja tasuta liikumine. Loome võimalused kaugtöö tegemiseks tänu ladusale transpordile ja kiire internetivõrgu väljaarendamisega üle Hiiumaa. See annab võimaluse nii noortele kui suvehiidlastele olla rohkem aega saarel ja integreeruda kohalikku ühiskonda. Töö­kohtadele lisaks pakume lahendusi elamis­pindade leidmiseks ja hoiame avalikud teenused parimal tasemel.
Keskerakond
5. Teada-tuntud vastus on, et kirjutame projekte kõikidesse avanevatesse meetmetesse ja toetame ettevõtlust nii, et meie inimestele makstavad töötasud suureneksid. Need tegevused võivad anda suhteliselt kiireid tulemusi, aga võivad seda ka mitte teha. Pikema mõjuga tegevuste osas võiks välja pakkuda vabariigi valitsuse ja riigikogu mõjutamist selliselt, et omavalitsustele eraldatav tulumaksu osa tõuseks märgatavalt. Mõelda võiks ka valla suuremale osalusele ettevõtluses, kus munitsipaalettevõte oleks võimeline ka kasumit teenima erinevalt Kärdla sadamast, millele peame igavesti peale maksma.
6. 28 aastat on Hiiumaa püsi­elanikkond vähenenud. Mingi loogika järgi võiks ju loota, et just nüüd see tendents muutub vastupidiseks. Aus vastus on, et nelja aastaga seda teha ei õnnestu. Kui fantaseerida, siis oleksid meil sellised võimalused:
1. Avastada Hiiumaa maapõues väärtuslik maavara, millest kohapeal väärtuslikku toodangut valmistada
2. Avastada energeetiliselt väga eriline piirkond Hiiumaal, kus tervelt elatud aastate arv tõuseks märgatavalt.
3. Alustada stabiilse ja piisava kodanikupalga maksmist Hiiumaa püsielanikele.
Reformierakond
5. Eelarve suurendamine ei saa olla omaette eesmärk, tuleb leida sissetulekute ja väljaminekute tasakaal ja kasutada maksumaksjate raha efektiivselt. Oskuslik finantsjuhtimine on parim viis eelarve suurendamiseks. Kulud peavad olema õigustatud ja eelarvevahendeid tuleb planeerida ka investeeringuteks. Väga oluline on lisarahastuse saarele toomine. Kui kesk­valitsus annab kohalikule tasandile rohkem ülesandeid, peab selleks ka vahendeid juurde andma. Loodetavasti kasvab elanikkond ja sellega seotud omavalitsuse tulubaas.
6. Prioriteediks peab olema rahvaarvu vähenemise peatamine ja siis kasvatamine. Praegu on meil paar tuhat inimest, kes on erinevatel põhjustel Hiiumaale sisse kirjutatud, kuid aastaringselt siin ei ela. Nad tulevad mais ja lahkuvad septembris. Sissekirjutus on oluline, kuid sellest üksi ei piisa. Oleme välja pakkunud eraldi programmi andmebaasi
koostamiseks, kontaktide loomiseks ja individuaalseks suhtlemiseks suvehiidlastega, et julgustada neid püsivalt saarele jääma. Oluline tegur lisaks töökohtadele on ka hea ja turvaline ettevõtlus- ning elukeskkond, head transpordi­ühendused ja arstiabi.
VL Kodusaar
5. Hiiumaa vald peab olema eelarvekulude osas realistlik ja püüdma senises õigusruumis kasutada neid võimalusi, mis aitavad tuua tulu valla eelarvesse. Võtmekoht on elanike töökohad kodusaarel, suur roll on siin Hiiumaa vallal endal. Oluline on anda jätkuvalt tööd inimestele valla asutustes ja leida võimalusi saare ettevõtjatele osutada teenuseid Hiiumaa vallale.
6. Vajalik elukeskkond on Hiiumaal olemas, puuduvad aga töökohad – nende loomine on võtmeküsimus elanikkonna suurendamiseks. Väga oluline on Hiiumaa haigla staatuse säilitamine koos sünnitusosakonna, kirurgi, anestesioloogi, lastearsti jm personaliga, mis omakorda kindlustab turvatunde tänastele ja tulevastele hiidlastele. Hiiumaal peab säilima saare eriline keskkond, mida käiakse siin mujalt maailmast pidevalt nautimas ja filmimas. Valimisliit Kodu­saar seisab selle eest, et seda keskkonda maal ja merel ei rikutaks tuuleparkidega. Töötame koostöös riigiga selle nimel, et veelgi enam suureneksid saareelanike soodustused, mis innustaks suvehiidlasi endid siia sisse kirjutama.

 

Sildid: , , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411