Teisipäev, august 29, 2017
 

Riigikohus arutab valdade kaebusi septembris

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium arutab vallavolikogude kaebusi sundliitmist puudutavatele valitsuse määrustele kirjalikus menetluses 5. ja 12. septembril.
Valitsus võttis tänavu vastu haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks sundliitmise määrused 26 valla kohta, mis ei olnud omaalgatusliku ühinemise osas kokkuleppele jõudnud või ei täitnud haldusreformi 5000 elaniku kriteeriumi. Osa omavalitsusüksusi pöördus seejärel halduskohtusse taotlemaks sundliitmist puudutavate valitsuse määruste tühistamist.
Tallinna ringkonnakohtu halduskolleegium selgitas 12. juulil tehtud otsuses, et ehkki vaidlustatud määrused puudutavad vahetult konkreetseid omavalitsusüksusi ning on antud ühekordselt läbiviidava haldusreformi raames, muudetakse nendega sisuliselt Eesti haldusterritoriaalset korraldust tervikuna, mistõttu peaks vaidlust õigusloovate aktide põhiseaduspärasuse üle lahendama riigikohtu
põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium.
Riigikohtusse põhiseaduslikkuse järelevalve kontrolliks pöördus 17 vallavolikogu: Kambja, Ülenurme, Pala, Illuka, Emmaste, Tõstamaa, Koeru, Lasva, Mikitamäe, Rakke, Lüganuse, Padise, Vasalemma, Pühalepa, Võru, Vastseliina ja Sõmerpalu.
Üheksa valla taotlustes esines puudusi, nende kõrvaldamiseks andis kohus aega kuni 14. augustini. Kõik vallad kõrvaldasid puudused tähtaegselt.
Lisaks esitasid riigikohtusse pöördunud vallavolikogud riigikohtule esialgse õiguskaitse taotluse vaidlusaluste määruste kehtivuse peatamiseks. Riigikohus jättis esi­algse õiguskaitse taotlused rahuldamata, leides, et käesolevas menetlusetapis puudub vajadus määruse jõustumise peatamiseks.
Kaebuste läbivaatamine toimub kirjalikus menetluses, see tähendab, et menetlusosalised esitavad oma seisu­kohad kohtule kirjalikult. Riigikohus ootab vaidlustatud määruste kohta arvamust ka riigihalduse ministrilt ja õiguskantslerilt.
Asja asub arutama viieliikmeline koosseis, menetlust juhib riigikohtu esimees Priit Pikamäe. Riigikohtul on põhiseaduslikkuse järelevalve taotluste lahendamiseks aega neli kuud alates nõuetekohase taotluse saabumisest.
Riigikohus liitis ühe määrusega Emmaste ja Pühalepa vallavolikogude taotlused ning teise määrusega Lasva, Vastseliina, Sõmerpalu ja Võru vallavolikogude taotlused.

 

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411