Teisipäev, juuli 18, 2017
 

Maavanem tegi Emmaste vallale märkuse

Maavanem saatis Emmaste vallale kaasava eelarve protsessi kohta märgukirja.
Emmaste vald rakendas kaasavat eelarvet teist aastat. Kui eelmisel korral läks kõik hästi ja võiduidee ehk LED valgustid bussipeatustesse said üles juba kesksuvel, siis seekord tehti protseduurilisi vigu, mistõttu eelarve rakendamine on veninud.
Vallavolikogu aseesimees tegi Hiiu maavanemale taotluse järelevalveks, et kontrollida Emmaste valla kaasava eelarve protsessi õiguspärasust.
Maavanemalt laekus vastus 30. juunil. Emmaste valla­vanemale Tiit Paulusele ja vallavolikogu esimehele Ülo Kikasele saadetud kirjas viitas maavanem Riho Rahuoja kaasava eelarve menetlustähtaegadele. Õigus­kindluse huvides soovitas maavanem vallavanemal ja volikogul kordades kehtestatud tähtaegadest kinni pidada ja volikogul kaaluda, kas korda tuleks täiendada, et valla­kodanike usaldus oma esindajate tegevuse suhtes oleks paremini tagatud.
Viis ideed
Emmaste vallavolikogu kehtestas kaasava eelarve koostamise korra jaanuaris. Tänavuses eelarves nähti selle jaoks ette 20 000 eurot. Vastavalt korrale tuleb ideed realiseerida selle aasta jooksul.
Tähtajaks, 10. märtsiks laekus vallavalitsusele viis ideed: vallakeskuse välis­ilme parandamine läbi puhke- ja jalutusala loomise; Emmaste keskuses bussijaama taga asuva parkla pindamine, parkla piiramine äärekividega­ ja prügi­kastidele puidust ümbriste valmistamine; bussiootekoht ja katusega rattaparkla Emmaste kooli juurde ning jäätmemaja ehitamine Emmaste keskusesse. Üks, idee rajada valla keskusest raamatu­koguni kergliiklustee ja parandada raamatu­kogu juures parkimisvõimalusi jäi menetlusest kõrvale, kuna puudus selle hinnanguline maksumus.
Eelarve menetlemise kord näeb ette, et ideid analüüsib ja hindab selleks valla­valitsuse poolt moodustatud ajutine komisjon. Tähtajaks seati 20. märts ja tulemused tuli avaldada valla kodulehel hiljemalt 24. märtsiks.
Kaks koosolekut järjest
Kaasava eelarve menetlemise järgmiseks etapiks on ideede sõelumine, et selgitada välja ideed, mis hääletusele pannakse. Ideede valimise tähtajaks oli vastavalt korrale 3. aprill ning selleks moodustati kuueliikmeline komisjon.
24. märtsil saatis valla finantsjuht Karin Gross komisjoni liikmetele kirja sooviga leida sobilik kuupäev kokkusaamiseks. Saadetud vastustest ilmnes sobilik aeg, 27. märts, kuid kokkulepitud ajal saabus kohale vaid kaks komisjoni liiget, hilinemisega kolmas.
Vallavanema poolt maavalitsusele antud selgituses märgitakse, et sel arutelul jõuti arvamusele, et rahva­hääletusele tuleb panna kolm ideed: vallakeskuse välisilme parandamine, parkla pindamine, millega liideti viimane ehk jäätmemaja ehitamine ja bussiootekoha rajamine kooli juurde.
Kirjalikult seda otsust paraku tuvastada ei ole võimalik, kuna kokkusaamise kohta protokolli ei vormistatud. Vallasekretär Kairi Arunurm selgitas, et olemas oli protokolli projekt, kuid seda ei ole allkirjastatud.
Vallavanema kutsel kogunes komisjon uuesti 12. aprillil, seekord neljaliikmelisena. Paulus selgitas, et pidas uut koosolekut vajalikuks, kuna esimesel korral olid kohal vaid pooled komisjoni liikmed. Seekord osutusid valituks täpselt samad ideed.
“Samas eelarve koostamise korras ei ole kehtestatud otsustamisõiguseks vajalikku osavõtjate kvoorumi nõuet,” märgib maavanem saadetud kirjas. Seega polnud uue koosoleku kokkukutsumine sisuliselt põhjendatud.
Kokkuvõttes leidis maavanem, et Emmaste valla kaasava eelarve koostamise korras toodud menetlustähtaegadest pole kinni peetud. “Selles osas on eksitud ja seda vallavanem ka oma selgituses tunnistab,” sedastas maavanem.
Hääletamine polnud salajane
Kaasav eelarve näeb järgmise etapina ette rahva­hääletuse, millel osalevad sõelumise tulemusena välja selgitatud ideed. Sätestatud on võimalus hääletada elektrooniliselt, saates digiall­kirjaga e-kirja või hääletada kirja teel, saates postiga allkirjastatud sedeli. Mõlemal juhul on kodaniku eelistus valiku teinud isikuga üheselt seostatav.
Probleemi, et hääletamisel tehtud valik on hääletajaga seostatav, tõi välja ka maa­vanem oma märgukirjas.
Lisaks oli võimalus hääletada valla kantseleis. Märgu­kiri viitab, et ka see võimalus ei taganud salajast hääletamist, kuna otsus tuli vormistada kolmanda isiku juuresolekul.
“Hääletamise jaoks eraldi kabiini üles ei seatud, kuna määrus seda ei nõua,” selgitas vallavanem Tiit Paulus. Vallavanem ütles, et juhul, kui on kahtlus, et hääletus­tulemusi võltsiti, siis kõik hääletusega seotud materjalid on vallavalitsuses olemas.
Samas nõustus maavanem,­ et hääletustulemusi ja realiseeritava idee valikut tähtajast mittekinnipidamine ilmselt ei muutnud. Vallavolikogu kinnitas kaasava eelarve objektiks bussijaama taguse parkla ja prügi­konteinerite ala korrastamise.
Hergo Tasuja

 

Sildid: , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411