Reede, juuli 14, 2017
 

Hiiu Tuul vaidlustas koostööleppe PARANDATUD

Hiiu vallavolikogu kiitis 8. juuni istungil heaks koostööleppe Loode-Eesti mere­tuulepargi arendajatega, mille MTÜ Hiiu Tuul nüüd, kuu aega hiljem vaidlustas.

Hiiu vallavolikogu kiitis häältega üheksa poolt neli vastu heaks koostööleppe, millega vald toetab 700–1100 mega­vatise Loode-Eesti tuule­elektrijaama rajamist Hiiumaa lähistele merre.
Koostööleppe poolt hääletasid volikogu liikmed Aili Küttim, Aivi Telvik, Georg Linkov, Imre Kivi, Jüri Ojasoo, Katrin Sarapuu,Reet Kokovkin,­ Tambet Inno ja ­Toivo Saue, vastu hääletasid Inge Talts, Ants Vahtras, Tarmo Rajang ja Lembit Vainumäe. Artur Valk jäi erapooletuks.
Hiiu valla saadetud pressi­teates oli kirjas, et leppega võtavad Loode-Eesti meretuulepargi arendajad AS Nelja Energia ja OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark endale kohustuse panustada kohaliku elu, majanduse ja energia­varustuse edendamisesse ning tagavad vallaelanikele mitmeid hüvesid.
Vaidlustasid kohtus
Vaide esitaja MTÜ Hiiu Tuul on seisukohal, et koostöö­leping on Hiiu vallale kahjulik ning selle heaks kiitmine vallavolikogu poolt ei olnud otstarbekas ega õiguspärane. Seetõttu nõuab ühing, mille eestkõneleja on volikogu liige Inge Talts, lepingu tühistamist.
Kaebaja leiab, et lepingut sõlmides on Hiiu vald ära andnud erapooletuse seoses tuulepargiga ega saa ka edaspidi tuulepargi planeerimises esindada erapooletult Hiiu valla huve, kuna on võtnud endale siduva kohustuse tuule­pargi rajamist toetada.
Kaebajad leiavad, et on arusaamatu, miks on kohaliku omavalitsuse üksusel vaja sõlmida erainvestorist arendajaga arendajat soosiv leping, pannes end olukorda, kus Hiiu valla, aga ka hiljem ühinenud omavalitsuste võimalused Hiiumaad mõjutavat objekti puudutavates otsustes kaasa rääkida on tunduvalt ahtamad.
Samuti leitakse, et Hiiu vald on täielikult tähelepanuta jätnud kõik potentsiaalsed negatiivsed mõjud nii loodusele kui elanikele ning heaks kiidetud koostöölepinguga on vald andnud ära võimaluse tuulepargi rajamisel astuda välja kohalike huvide, sh Hiiumaa looduse kaitseks.
Lõpuks juhitakse tähelepanu, et koostöölepingu menetlemisel (sh avalikustamisel) ei ole järgitud halduse üld­põhimõtteid.
Volikogu esimees kiitis
Hiiu vallavolikogu esimees Jüri Ojasoo ütles koostööleppe sõlmimise järel, et see tagab Hiiumaale ja selle elanikele meretuulepargi tulekuga mitmeid hüvesid. Nii näiteks on hüvedena kirjas lubadused, et arendaja võtab kohustuse luua Hiiumaa elektrivõrgu ringühendus mandriga; et merre rajatava tuuleelektri­jaama hooldus­tööde keskus tuleb Hiiu valda, et see loob juurde u 30 otsest ja
20 kaudset uut töökohta ning jaama hooldustehnikuid koolitatakse tulevikus Hiiumaal.
Ka asutavad arendaja ja Hiiu vald MTÜ, mis saab arendajalt vähemalt
0,2 protsenti tuulepargi elektri­müügi tulust, kuid mitte vähem kui 0,32 eurot iga toodetud elektrienergia megavatt-tunni kohta. Lisaks luuakse Hiiu valla elanikele võimalus investeerida elektrijaama omandades eelisaktsiaid või võlakirju fikseeritud 15protsendilise aastatulususega.

 

Sildid: ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411