Teisipäev, juuni 27, 2017
 

Välishindajad vaatlesid noorsootööd

Helja Kaptein | Hiiu Leht
Välishindajad võtsid sel kevadel luubi alla Hiiu valla ja Emmaste valla noorsootöö.
Hiiu valla noorsootööd käisid hindamas Kaisa Orunuk Eesti noorsootöötajate kogust ning Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia töötajad, õppejõud ja lektor Lii Araste ja huvijuht-loov­tegevuse õpetaja eriala tudeng Triin Murd.
Hiiu vallas on noori vanuses 7–26 aastat, kellele noorsootöö on suunatud, 913.
Väärtuslik võrgustik
Orunuk rääkis, et Hiiu valla noorsootööst jäi talle silma Hiiumaa noortespetside võrgustik, mis ühendab siinseid noortega töötavaid inimesi. Lisaks tavapärasele infojagamisele ja kohtumistele toimuvad noortespetside kovisioonid ehk kolleegidevaheline nõustamine.
“Kuna paljud noortevaldkonna inimesed töötavad üksi ja puuduvad kolleegid, kellega tööalaseid küsimusi arutada, võib taolist võrgustikku pidada väga vajalikuks ja väärtuslikuks,” hindas Orunuk. Ta nentis, et noored panevad oma juhendajaid pidevalt proovile ja kovisioon aitab kolleegidelt saada abistavat tööalast nõu.
Orunuk ütles, et huvitegevuse ja huvihariduse võimalused Hiiumaal on üldiselt mitmekülgsed ja on tehtud ka jõupingutusi, et võimalused oleksid nii füüsiliselt kui ka majanduslikult kätte­saadavad. Samas mitmekülgsuse ja kättesaadavuse mõttes on kindlasti veel arenguruumi.
Tema hinnangul vajab läbimõtlemist, kuidas arendada tehnikaalast huviharidust ja tagada selle järjepidevus, tähelepanu tuleks pöörata ka loodus- ja keskkonnaalasele huviharidusele. Samuti on vaja analüüsida, kumb on mõttekam, kas huvihariduses liigub noor või pigem juhendaja.
Tagasiminek noortemajas
Eelmine hindamine toimus Kärdla linnas 2012. aastal ja Orunuk märkis, et võrreldes viie aasta taguse ajaga on nukram olukord Kärdla noorte­majas. Kui tookord olid keskuses kadedakstegevalt heas seisukorras ruumid, varustus ja tehti sisukat tööd, siis seekord kahjuks mitte. Oma jälje on jätnud ebaselgus, kas seniseid ruume remonditakse või kolitakse noortemaja mujale. See on toonud kaasa töötajate sagedase vahetumise, töömotivatsiooni languse ja keskuse külastatavuse vähenemise.
Välishindajad soovitasid valla esindajatel noortemaja tulevik järgmise viie aasta perspektiivis läbi mõelda ning koostada konkreetne arendus- ja investeeringukava, et tagada noorsootöö atraktiivsus ja püsimine.
Samas tunnustas Orunuk, et Hiiu vald on suutnud kaasata häid ja kvalifitseeritud noortega töötavaid spetsialiste, väga mitmed neist on ametis pikka aega, ka on noortega loodud hea kontakt ja pakutakse palju tegevusi-võimalusi. Tema soovitus on, et noortega töötavaid spetsialiste jätkuvalt väärtustataks ja tunnustataks.
Emmastes aktiivsed juhendajad
Emmaste vallas on noori vähe, kokku 244. Noorsootöö on suunatud peamiselt kooliõpilastele, keda on 80 ringis.
Emmaste noorsootööd hindasid Kaisa Orunuk ja Lääne-Nigula noortekeskuse juhataja Maarika Leht. Nende hinnangul on Emmastes noortele loodud väga head võimalused tegeleda spordi, muusika ja kunstiga. Nende võimaluste kasutamine aga sõltub tihti maakonna bussi­liinidest.
Orunuk rääkis, et Emmastes jäid talle silma aktiivsed juhendajad, kes otsivad noortele väljundeid nii üleeestilistel kui ka rahvusvahelistel konkurssidel. Esile tõstis ta suurepärast hiiukeelsete mõtetega põimitud õpilas­tööde näitust Sõru muuseumis.
Emmaste vald võib uhkust tunda ka ruumika ja hea varustusega noortekeskuse üle, aga ka asjaliku töötaja üle, kes ei pea paljuks kirjutada ka rahvusvahelisi noorteprojekte ja võõrustada välisvabatahtlikku. “Need on olulised võimalused, mis toovad maailma Emmaste noortele lähemale,” kiitis Orunuk.
2013. aastal oli eelmine kord, kui Emmaste noorsootöö kvaliteeti hinnati. Kahjuks ei näinud välishindajad seekord, et noorte ettevõtlikkuse arendamisel oleks Emmastes edasiminekut. Nende hinnangul võiks selleks uued võimalused avaneda uues ühendvallas. Orunuk viitas, et sihtasutuses Tuuru on juba praegu ametis noorte ettevõtlikkusõppe koordinaator ja avaldas lootust, et tema panus jõuab edaspidi rohkem ka Emmaste kanti.
“Noorte ettevõtlikkuse arendamine on väga oluline ja noortesse tuleks juba varakult süstida aktiivsust, avatust, julgust proovida, ise korraldada, ise vastutada, aidata neil omandada majandus­õppe alused ja elementaarne finantskirja­oskus,” kinnitas Orunuk.
Huviharidus siduda haridusega
Kokkuvõttes leidsid välis­hindajad, et ühine väljakutse nii Hiiu valla kui Emmaste valla puhul on huvihariduse ehk mitteformaalse õppe õpitulemuste arvestamine kooli õppekava täitmisel ehk formaalõppes. Orunuk ütles, et noored on väga tublid, õpivad muusika- ja spordikoolides, käivad tantsu- ja kunstiringis, saavutavad tulemusi ja tunnustust konkurssidel ja võistlustel ning neid tulemusi võiks arvesse võtta ka õppetöös.
“Noored on üsna koormatud ja toimiv arvestamis­süsteem võiks aidata noortel aega efektiivselt kasutada,” selgitas Orunuk. Ta tõi näiteks, et kui noor saab muusika­koolis õpitu eest arvestuse ka kooli muusika­tunni eest, võiks ta selle asemel teha näiteks matemaatika kodutööd ja kokkuvõttes oleks tal veidike vaba aega juures.
Noorsootöö kvaliteedi hindamised toimuvad tänavu kevadsuvel ligi 60 omavalitsuses üle Eesti. Hindamised aitavad kohalikel oma­valitsustel kaardistada oma noorsoo­töö korralduse tugevaid ja arendamist vajavaid külgi ning toetavad ette­valmistusi kohalike oma­valitsuste liitumis­protsessideks, koostöö­projektideks ning huvi­hariduse ja -tegevuse lisarahastuse rakendamiseks.
Välishindamisi koordineerib Eesti noorsootöötajate kogu koostöös Eesti noorsootöö keskusega.

 

Sildid: ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411