Neljapäev, juuni 22, 2017
 

Simsoni kristlik teenimine leidis äramärkimist

EELK tunnustas Tartus juubelikongressil aasta diakoonia­töötaja tiitliga Käina koguduse diakoni ja Hiiumaa diakooniakeskuse juhatajat Triin Simsonit diakoonilise struktuuri loomise eest.
Triin Simson selgitas, et diakoonia tähendab isiklikku teenimist konkreetsetes eluolukordades lähtuvalt kristliku ligemesearmastuse sõnumist. Esimesed diakonid seati ametisse algristikoguduses, et suurenenud jüngerkonnas jaguks tähelepanu ka sotsiaal­selt kaitsetumate inimeste – leskede – eest hoolitsemiseks.
“Tänaseni on diakooniatöö kristlikust ligimese­armastusest lähtuv tegevus nii koguduseliikmete juures kui ka kogukonnas laiemalt. Väga keeruline oleks koostada ühtset ja lõplikku nimekirja asjadest, millega diakoonia tegeleb, sest eri kogudustes ja eri piirkondades on kindlasti vajadused erinevad, laiemalt tuntud on ehk Tallinnas Peeteli kiriku juures tehtav töö riskilaste ja vähekindlustatud perede heaks ning EELK Diakooniahaiglas pakutav hospiits­teenus,” rääkis Simson.
“Diakoonia algab missal ja kirikust lähetatuna toimub argipäevas. Selle alla on kokku võetavad erinevad teenimisülesanded, olgu see siis hoole­kanne, tõrjutute eest seismine, hingehoid, materiaalse abi jagamine, kodukülastused, kohvilaudade korraldamine, pühakoja korrashoid ja ettevalmistamine missaks ja talitusteks jne. Suur osa diakooniatööst tehakse üldsusele märkamatult kellegi eest hoolitsedes, kedagi aidates, kedagi oma oskuste, aja või varaga teenides,” selgitas aasta diakooniatöötaja tiitli saanud Simson.
Samas on diakon Eesti evangeelses luterlikus kirikus ka eraldi vaimulik amet. Diakon on preestri abiline, kes viib läbi jumalateenistusi, talitusi ja täidab muid talle usaldatud ülesandeid, ka näiteks koguduse või piir­konna diakooniaalase tegevuse korraldamist. “Mul on olnud au seda teha Hiiumaal alates 2004. aastast.”
Tunnustust väärt
Tunnustusettepanekus, mille esitasid Hiiu valla vallavanem Reili Rand ja EELK Kärdla Johannese koguduse juhatuse liige Tiit Harjak, märgitakse, et diakooniakeskuse päevakeskusest on kujunenud väga oluline tegevuskoht, nii valla­elanike, eelkõige eakate kui ka kogu Hiiumaa jaoks.
Igapäevane tegevus päeva­keskuses on aktiivne – toimuvad huviringid, infotunnid ja sündmuste tähistamised eakatele. Päevakeskuse pere­naine on Merike Liik. Triin Simsoni eestvõttel viiakse läbi igakuist ühislaulmist ja vestlus­ringi. Nii on päeva­keskus oma südamliku personaliga saanud armastatud kohaks, kuhu on võimalik tulla mures abi saama, ajalehti lugema, arvutit kasutama.
Hea koostöö oli Triin Simsonil omavalitsusega ka ajal, mil ta töötas omavalitsuse lastekaitsespetsialistina, aidates ja toetades nii abivajavaid lapsi kui nende vanemaid.
Viie lapse emana kuulub Triin Simson Hiiumaa laste­rikaste perede ühendusse ning oli eeskujuliku pereemana kutsutud Vabariigi presidendi vastuvõtule 2009. aasta emadepäeval.
Kogukonda panustab Triin ka maakondlike koolituste korraldamisega, tema algatusel on läbi viidud tugiisikute koolitus. Norra kiriku diakooniaga tegi Simson koostööd 2009. aastal, mil Norra partnerid viisid Hiiumaal läbi ühe koolitusprogrammi leina­toetusgrupi juhendajatele ja teise koolitusprogrammi maakonna hoolekande­asutuste hooldustöötajatele ja omastehooldajatele.
Koostöös töötukassaga on Simson korraldanud pikaajalistele töötutele kuni neli kuud vältavaid tööharjutusi ja tööpraktikat. Ühtlasi on ta töötute tööjuhendaja ja nõustaja.
Ühenduse Hiiumaa EELK Diakooniakeskus nimel on Triin Simson algatanud ka vabatahtliku riideringluse poe Viskoosas, kus saab ära anda mittevajalikke rõivaid, mida tasuta või sümboolse tasu eest teistele soovijatele jagatakse. Poe perenaine on Larissa Babõnina. Diakoonia­töö raames pakutakse hinge­hoidu ka maakonna hoolekandeasutuste klientidele.

 

Sildid: ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411