Reede, juuni 16, 2017
 

Hiiumaast siia kolinute pilgu läbi

HARDA ROOSNA
Hiiumaa olusid ja saare arengut mõjutavaid tegureid on üksjagu uuritud ja tuleviku kavandamiseks arengu­dokumente koostatud. Viimastest lähtus ka sel kevadel Hiiumaa gümnaasiumi 11. klassi lõpetanud Marii Vispel oma uurimistöös.
Uurimistöö pealkiri on “Hiiumaa demograafilisi näitajaid mõjutavad tegurid”, juhendaja oli Margit Kagadze ja töö pälvis maksimumpunktid.
Autor märgib sissejuhatuses, et uurimisteema valis ta valdkonna tähtsuse tõttu Hiiumaa kogukonna jaoks ning sellega tahaks ta anda panuse leidmaks Hiiumaale sisserände soodustamiseks vajalikud arengukohad.
Lisaks arengukavade uurimisele intervjueeris Marii Vispel oktoobrist detsembrini 2016 kümmet inimest, kes aastatel 2013– 2016 perega Hiiumaale kolinud, et selgitada välja nende arvamused ja ootused.
Tööst selgub, et enim ajendas Hiiumaale päriselt elama tulemist juurte olemasolu ja Hiiumaa kui üks meeldiv paik (vastavalt 6 ja 5 mainimis­korda 26st). Olulist rolli on mänginud saarel veedetud lapsepõlv ja suvehiidlase roll (mõlemal juhul 4 vastust). Kolmel juhul andsid elumuutuseks tõuke lapsed ning paaril korral mainiti saare loodust ja eluaset saarel.
Kõige sagedamini nimetati saarele kolimise eeltingimusena töö- ja elukoha olemasolu (vastavalt 7 ja 5 vastust 15st). Üksikutel kordadel mainiti materiaalset kindlustatust, lastega seotud aspekte ja eelnevaid tuttavaid saarel.
7 korral 19st mainiti, et sisse­elamine on sujunud väga hästi. 5 korral kinnitati, et Hiiumaal on vastuvõtlik ja abivalmis kogukond ning see on teinud neil kohanemise lihtsaks. Vähem kui pooltel vastanutest kohanemine veel kestab. Kahel juhul toodi välja, et harjumist vajab teenuste kättesaadavusega seonduv ja transpordiühendused. Üks intervjueeritav arvas, et kohanemiseks tuleb pälvida hiidlaste usaldus, teist häiris hiidlaste uudishimu ja sellest tulenev privaatsuse puudumine eraelus.
Eraldi rõhutati Hiiumaa puhast elukeskkonda. “Mahe värk on meie jaoks väga oluline ja see on see, mis on Hiiumaa meile kaasa toonud,” ütles üks vastaja.
Enamus küsitletutest kinnitas, et Hiiumaa asjaajamine erineb eelmise elukohaga võrreldes. Toodi välja nii positiivset kui negatiivset. Viiel juhul viidati sõbralikele inimestele ja soojale vastuvõtule. Sama­võrd on täheldatud heade suhete ja tutvuste olulisust.
Paaril korral kirjeldati probleemina ebapiisavat koostööd ja infolevikut, mis baseerub liialt personaalsetel suhetel ja kontaktidel. Kogukonnal on omavahel väljakujunenud sidemed, kust mingisugust infot saada, mistõttu avalikult väga palju teavet ei liigu. Sellele vaatamata kinnitati kolmel juhul, et muret valmistab eraelu privaatsuse puudumine. Harjuda tuleb ka hiidlaste omamoodi huumorimeelega. Tõdeti, et vahel on raske aru saada, kas tegemist on nalja või tõega. Mõned mõtted kõlasid järgnevalt:
“Kipub nii olema, et teised teavad rohkem sinust, kui sina ise tead… Asjaajamine Hiiumaal on aeganõudvam ja suures osas isiklikel suhetel põhinev… Saare elanikel puudub piisav privaatsus eraelus….”
Ettepanekud Hiiumaa sisse­rände soodustamiseks jagunesid kokku kuude valdkonda: töökohad ja ettevõtliku mõtteviisi juurutamine; sotsiaalsed garantiid; kinnisvaraturg; tugimeetmed sisserändajatele; saare ühine ja adekvaatne turundus ning meelelahutusvõimaluste arendamine.
Kaheksal korral toodi välja tööhõivega seotut ja peeti oluliseks uute töökohtade loomist. Lausa kuue inimese arvates soodustaks sisserännet töökohtade loomine. Ideena pakuti välja võimalust rentida tööruume kaugtöötajatele. Ühe uuritava hinnangul on vajalik juurutada ette­võtlikku mõtteviisi ja seda võiks teha Hiiumaa koolide kaudu. Saarele kolimise otsust mõjutavad suuresti ka sotsiaalsed garantiid (5 vastust). Nende hulgas toodi peamistena välja ühistranspordi ja arstiabi kättesaadavuse parandamist ning lasteaiakohtade kindlustamist.
Neli mõtet intervjuudest:
“Ka väljastpoolt Hiiumaad on ju palju töökohti, mida sa saaksid suuremas osas arvuti teel ära teha, kui rohkem sellist asja soodustataks.”
“Kui sa tahad Hiiumaale kolida, sa pead olema ette­võtlik, sa ei saa teistele lootma jääda, et keegi tuleb pakub sulle tööd.”
“Hiiumaa üks võlu on see, et suur maailmakära ja suured arengud ei torma kohe peale.”
“Hiidlased tahavad vaikselt omaette olla. Peab ennast enne hästi palju tõestama, et sind omaks võetaks ja teeksid siis sinuga koostööd.”
Kokkuvõtvalt jäi intervjuudest kõlama mõte, et kuigi hiidlased on sõbralikud ja vastuvõtt soe, on saarel head suhted ja tutvused väga olulised ning saareelanikud on konservatiivsed ega ole vastu­võtlikud muutustele.

Uurimistööd refereeris PEEP LILLEMÄGI

 

Sildid: , , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411