Teisipäev, mai 9, 2017
 

Meenutusi kümneaastase HUPSi sünnist

Harda Roosna | Hiiu Leht
Täna, 10. aastat tagasi, avas uksed Hiiumaa teavitamis- ja nõustamiskeskus HUPS, mis lahti­seletatult tähendab – Hiidlane, uuri, pinguta ja sõua!
Keskuse sündi võib lugeda ühe unistuse täitumiseks, millesse panin kogu oma hinge. Võib-olla sellepärast ristisid noored mind ajalehe Glasuuri 2011. aasta sügisnumbris HUPSi emaks.
Isiklik puudutus
21 aastat tagasi andsin endale Kärdla keskkooli lõpu­aktusel lubaduse – ühel päeval tulen kodusaarele päriselt tagasi. Mitte ainult lapsi kasvatama, vaid looma midagi, mis paneb nii enda kui teiste silmad särama. Unistus täitus, kuid enne sai kümme aastat mandril kooli­tarkust kogutud, pealinnas koolmeistri ametit peetud ja esimesed kooliõpikud kirjutatud. Vähemaga ei söandanud saarele naasta, sest mingi seletamatu aukartus oli kodusaare ees.
Nõnda läkski, et pärast abiellumist ja esimese lapse sündi ei saanudki ma saarel kaua hinge tõmmata. Tollane Kärdla linnapea Ene Kaups pakkus mulle võimalust lükata käima noorte kutsenõustamis­keskus. Sirvisin dokumente, tutvusin Uuele tänavale kerkiva hoonega ja lasin unistustel lennata. Silme ette kerkis maja, kus noorte jaoks on koos erinevad spetsialistid. Nende ülesanne on julgustada noori abi ja nõu küsima. Ei ole vahet, millise spetsialistiga usaldusväärne kontakt luuakse. Oluline on mitte jääda oma küsimusega üksi. Professionaalid teevad omavahel koostööd ja vajadusel suunavad noore edasi järgmise nõustaja juurde. Kõike seda toetab võrgustiku­töö ja asumine ruumiliselt lähestikku.
Tutvustasin oma visiooni Kärdla linnavalitsuses ja mulle anti roheline tuli. Tundsin põnevust ja samas suurt vastutust. Ju see tuleb hiidlase nõudlikkusest nii enda kui teiste vastu. Praegu mõtlen tänutundega möödunule tagasi ja olen õnnelik, et asutuse käivitamisel ette tulnud takistused saime ületatud ja meeskonna jõud ei raugenud. Aitäh kõikidele kolleegidele  ja aktiivsetele noortele, kellega koos on ehitatud üles tugevate juurtega organisatsioon, mis siiani vilja kannab.
Olulised inimesed
Kahjuks ei võimalda leheruum tuua esile kõiki, kes on olnud HUPSiga seotud. Seetõttu nimetan need, kes mulle isiklikult on sellel teekonnal suurimateks toetajateks ja innustajateks olnud. HUPSi edulool on suur roll pikaaegsel karjäärinõustajal Ülle Soonikul. Ta on üks väheseid Eestis, kes alates 90ndate lõpust kuni siiani olnud noortele abiks oma karjääri planeerimisel. Kindlasti ei oleks paljud algatused (nt tänaseni toimiv noortespetside võrgustik) sündinud ilma Lembe
Rätsepata, kelle loovus ja julge pealehakkamine noorte­info valdkonnas innustas kogu kollektiivi ja kelle mantli­pärijateks olid hiljem nii Kati Vaht kui Jana Kase.
Noortele suunatud seksuaal­nõustamine jõudis HUPSi majja tänu sihikindlale tööle, mida toetasid Triin Raudsepp Eesti seksuaaltervise liidust ja Vilma Tikerpuu kunagise südametoa rajajana.
Õppenõustamisteenuste terviklik süsteem sündis koos pühendunud tiimiga, kuhu kuulusid Krista Leisberg, Svetlana Reinmets, Lia Gramakovski, Tiiu Malk, Elle Voolma, Ivi Remmelg, Aasa Saarna ja Tiina Talussaar. Lisaks on tugiteenuseid pakkunud Elena Taelma eripeda­googina ja Siret Lahemaa haridustehnoloogina.
Pärast teise lapse sündi jäin mõneks ajaks koduseks ja siis hoidsid HUPSi lippu kõrgel Kristjan Arunurm ja Tiina Talussaar. Tegelikult ei ehitanud HUPSi üles üksnes spetsialistid, vaid alati on olulisel kohal olnud noorte endi algatused ja panus. Näiteks tollane gümnaasiumi õpilane, noortekogu eestvedaja ja noortelehe Glasuur esimene toimetaja Kristel Algvere oli meile asendamatu innustaja ja kriitik. Veronika Paljasma pühendumine tõi lisandväärtust rahvusvahelisel maastikul. Eike Meresmaa oli üks nendest, kes aitas korraldada suuremaid noorte­üritusi ja Hergo Tasuja oli pikka aega ühenduslüliks HUPSi ja Hiiumaa noortekogu vahel.
Ühe inimese soovin veel eraldi välja tuua. Iris Vahtra liitus HUPSiga keeruliste reformide alguses. Irise tasakaalukus, põhjalikkus ja inimlik soojus on mind isiklikult palju inspireerinud. Alles saarele kolinud noore psühholoogina võitis ta kiiresti hiidlaste usalduse, mis on kestma jäänud siiani.
Ajaloo verstapostid
Hiiu maavalitsuses pakuti karjääriteenuseid 1999. aastast, kuid lõpuks ei rahuldanud need võimalused enam saare vajadusi. Nii alustati 2003. aastal projekti kirjutamisega, mille sisu loojateks olid eelkõige Ermo Mäeots ja Karin Kokla.
Aastal 2004 andis maavalitsus idee üle Kärdla linnale ja sõlmiti eelkokkulepe, et kogu maakonda teenindav keskus saab olema Kärdla linna hallatav asutus. 2006 saadi toetus Euroopa sotsiaalfondi (ESF) projektile “Hiiumaa teavitamis- ja nõustamiskeskuse ning maakondliku võrgustiku väljaarendamine”. Aasta pärast sõlmis Hiiu maavalitsus Kärdla linna­valitsusega koostöölepingu, et keskus hakkab noortele pakkuma maakondlikku teavitamis- ja nõustamisteenust.
9. mail 2007 oli keskuse pidulik avamine, töö sai hoo sisse karjääriteenuste ja noorteinfo pakkumisega ning peaaegu igal aastal teenuste valik täienes. 2008 käivitus HUPSis ESF programmi toel õppenõustamine, mis seisnes laste ja nende vanemate individuaalses nõustamises ning juhtumitööl koostöös erinevate spetsialistidega. Samal aastal toimus esimene Hiiumaa noortefoorum ANKUR koostöös noorte­koguga, foorumit korrati veel mitmel järgmisel aastal. 2009 avas Hiiumaa haigla HUPSis noorte nõustamis­kabineti, kus kuni 24aastastele noortele pakutakse tasuta seksuaal­tervisealast nõustamist ja Eesti haigekassa rahastusel meditsiinilisi teenuseid. 2010 toimus esimene Hiiumaa noorte infomess “Mul On Mõte”, mis osutus nõnda menukaks, et tava jätkub tänaseni.
Kuuldused HUPSist levisid kulutulena mandrile ja meie lennukad ideed nakatasid ka teisi. HUPS sai 2009. aastal esimesena Eestis parima partnerkeskuse tiitli. “Tunnustuse osaliseks saime märtsikuus toimunud karjäärikonverentsil VÄÄRT NÕU, kus HUPSi loomist ja senist tegevust peeti eduloona omavalitsuste heaks koostöömärgiks. Hiiumaa integreeritud nõustamismudeli rakendumine, mis ühendab endas nii karjääri-, õppe- kui tervisenõustamist, on saanud positiivseks eeskujuks teistele,” kirjutasin tollal HUPSi juhatajana 4. mail 2010 Hiiu Lehes.
Töö jätkub
Alates 2015. aastast tegutseb HUPS uue nime all – Hiiumaa noorsootöö keskus. Muudatus tulenes suuresti sellest, et keskusega ühendati Kärdla avatud noortekeskus ja Kõrgessaare vaba aja keskuse noorsootöö. Õppe­nõustamis- ja karjääri­teenused viidi HUPSist üle SA Innove Hiiumaa Rajaleidja keskuse alla. Fookusesse jäid noorte psühholoogiline nõustamine, noorteinfo vahendamine, võrgustikutöö, Euroopa vabatahtlik teenistus ning avatud noorsootöö põhimõtted Kärdla ja Kõrges­saare noortemajades. Uuenenud asutust hakkas juhtima Merle Salusoo.
Hea on tõdeda, et vaatamata reformidele organisatsioonide juhtimises ja tegevustes on eesmärk jätkuvalt sama – pakkuda meie saare noortele parimaid info-ja nõustamisteenuseid. Keskuse tegevused on jätkuvalt saanud vabariiklikke tunnustusi ja jäänud silma märkimisväärsete algatustega ning seda juba paljude uute tegijate kaasabil. Aitäh teile! Hiiumaa noored on hoitud ja spetsialisti abikäsi on alati lähedal. Minu süda hakkab siiani kiiremini põksuma, kui kuulen koolimajas või Uuel tänaval hõikeid “Saame HUPSis kokku!” Olen tänulik, et sain olla kõige selle sünni juures.

Margit Kagadze

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411