Teisipäev, mai 16, 2017
 

Kohtuotsused tuugenite vastustajaid ei toeta

Tallinna halduskohus on viimase kuu jooksul teinud kaks otsust, millega Hiiumaalt esitatud taotlused Hiiu maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu tühistamiseks on jäetud rahuldamata.
26. aprilli otsuses märgiti, et kaebajad Gunnar Aug, Vahur Lauri ja Inge Talts ei suutnud kohut veenda, et nende puutumus tuulikute võimalike aladega on oluline ning et teemaplaneeringu kehtestamisel muutuks keskkond nende tervise ja heaoluvajadusele mittevastavaks.
Kohus ei nõustunud ka kaebajate väitega, et planeeringul puudub keskkonnaameti kohustuslik kooskõlastus ning leidis, et ennast keskkonnaorganisatsioonina määratleva MTÜ Hiiu Tuul väited kaebuse põhjendamisel on enamasti asjakohatud, ebatäpsed, eksitavad, ennatlikud, üldsõnalised või pahatahtlikult oletuslikud, ei ole piisavalt põhjendatud ja arusaadavad või on vastuolus esitatud dokumentidega.
Kohus leidis samas, et vaidlustatud teemaplaneering ei ole selline planeerimisdokument, mis annaks õiguse asuda ilma täiendava planeerimismenetluseta püstitama elektrituulikuid või tuuleparke.
5. mail tegi Tallinna halduskohus otsuse jätta rahuldamata Emmaste valla kaebus Hiiu maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu tühistamiseks. Kohus leidis, et  kaebajal puudub käesolevas asjas kaebeõigus ning planeeringuga ei ole rikutud Emmaste valla õigusi (nt omandiõigust), kuna planeeringuga määratud perspektiivsed arendusalad ei asu Emmaste valla territooriumil ning samuti ei too planeering kaasa Emmaste valla elanikele nende kinnisasjade valdamise, käsutamise või kasutamise kitsendusi.
Kohtu arvates ei suutnud Emmaste vald välja tuua ühtegi konkreetset seadusest tulenevat ülesannet, mille täitmine muutub võimatuks või oluliselt raskendatuks seoses kehtestatud teemaplaneeringuga.

 

Sildid: , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411