Teisipäev, märts 7, 2017
 

Kui palju on Hiiumaal elanikke?

Peep Lillemägi | Hiiu Leht
Hiiumaa elanike arvu ei tea täpselt keegi, kuid üksjagu on neid, kes küll kirjas Hiiumaal, kuid suure osa ajast veedavad mandril tööl, õppides või elades.
Siseministeerium, kes peab Hiiumaa inimeste üle arvet rahvastikuregistripõhiselt, ütleb, et Hiiumaal elas tänavu 1. jaanuaril 9550 inimest. Register on oluline muuhulgas seepärast, et kuna tänavu sügisel on kohalike volikogude valimised, peab olema selge, kes millises omavalitsuses hääletada saab. Selle üle, millistes omavalitsustes täpselt valimised tulevad, kas ühes või rohkemas, veel vaieldakse, aga Hiiumaa saarelisust need vaidlused ei muuda.
1.01.2017    Elanikke    Valijaid
Emmaste     1241           1089
Hiiu              4623           4021
Käina            2096          1791
Pühalepa     1590           1435
Maakond     9550           8336
Allikas: Siseministeerium
Hiiu vallavanem Reili Rand tõdeb, et Hiiu valla elanike arv, nii nagu ka elanike arv kogu saarel, on aastatega vähenenud. Kõige suurem vähenemine oli 2015. aastal, mil valla elanike arv langes enam kui 100 inimese võrra.
“Selles valguses tegi rõõmu läinud aastavahetus, mil aastaga oli elanike arvu muutus vaid miinus 24. Usun, et positiivset mõju avaldas nii valla üldise käekäigu paranemine kui ka detsembris tehtud üleskutse end Hiiu valla elanikuks registreerida,” räägib Rand.
Hüpe üles
Statistikaameti kodulehel saab kokku panna teise tabeli. Amet ise selgitab, et eelmise aasta suur hüpe ülespoole tuleneb metoodika muutusest. Statistikaamet kasutab alates 2016. aasta
1. jaanuarist Eesti püsielanike üle arvestuse pidamisel residentsuse indeksit. Lühidalt öeldes vaadatakse iga inimese kohta aasta jooksul erinevates registrites registreeritud sündmusi ja nende põhjal arvutatakse igale inimesele indeks. Kui indeks on suurem kindlast väärtusest, siis loetakse inimene Eesti elanikuks ja kui indeksi väärtus jääb sellele alla, siis on tõenäoline, et see inimene ei ela Eestis. Täpne elukoht Eestis määratakse vastavalt rahvastikuregistris registreeritule.
Hiiu maakond    Elanike arv
2012                    8620
2013                    8638
2014                    8589
2015                    8582
2016                    9348
Allikas: Statistikaamet
Statistikaameti vanem­analüütik Alis Tammur ütleb Hiiu Lehele saadetud kommentaaris, et ainult rahvastiku­registril põhinevat rahvaarvu ei ole statistika­amet kunagi kasutanud. On ju teada, et paljud Eestist lahkujad (nii Eesti enda pika­ajalised elanikud kui ka siin vaid lühiajaliselt elanud teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud) jäävad rahvastiku­registri arvestusse sisse, kuna nad ei teavita registrit oma lahkumisest. Seega on rahvastikuregister u 35 000 inimese võrra n-ö üle kaetud, Hiiu maakonna puhul on see arv umbes 200.
Statistikaameti varasem metoodika tugines rahvaloenduste andmetele, mida igaaastaselt täiendati registri­sündmustega nagu sünnid, surmad, elukohavahetused. Kuna enam ei ole kavas teha küsitluspõhist loendust, on aluseks registripõhise loenduse metoodika põhjal koostatud andmestik.
“Seda meetodit saab rakendada igaaastaselt ja ei teki enam olukorda, kus iga rahvaloendusest kaugeneva aastaga muutub rahvastiku­statistika peamiselt registreerimata rändest tuleneva vea tõttu kehvemaks,” selgitas Tammur.
Ise ütled, kus elad
Tsiviilseadustiku üldosa seadus paragrahv 14. Elukoht ja selle muutmine ütleb: isiku elukoht on koht, kus isik alaliselt või peamiselt elab. Elukoht võib üheaegselt olla mitmes kohas. Elukoht loetakse muutunuks, kui isik asub mujale elama viisil, millest võib järeldada isiku tahet oma elukohta muuta. Kui isiku elukohta ei saa kindlaks määrata, loetakse tema elukohaks tema igakordne viibimiskoht.
Siseministeerium manitseb, et rahvastikuregistris peavad kajastuma inimeste kehtivad ja korrektsed elukoha­andmed, et riik ja omavalitsused saaksid täita elanike ees oma kohustusi.
Kuid nagu eelpooltoodust selgub: rahvastikuregister ei pruugi olla kõige parem koht, kust täpset elanike arvu teada saada. Pigem saab hinnangu.
Allikas, kes oma nime lehes näha ei soovinud, ütles, et paljud, kel on Tallinnas kinnisvara, kirjutavad maamaksusoodustuse saamiseks end aastavahetuseks saareelanike hulgast välja, Tallinna, hiljem aga laevapileti soodustuse saamiseks Hiiumaa registrisse tagasi.
7000 või 10 000?
Teine anonüümsust palunud allikas lisas, et saare kaupmehed lähtuvad elanike arvust 7000, mis on arvutatud nende läbimüügi pealt. Küllap on teada, kui palju mingeid toiduaineid inimesed tarbivad. Paaril suvekuul võib saarel olla ka üle 10 000 inimese, kuid muul ajal palju vähem.
Kindel on, et hiidlased reisivad saarelt mandrile ja tagasi. Kui paljud jäävad sinna päevaks, nädalaks või mitmeks kuuks, ei tea täpselt keegi. Maavalitsuse kodu­lehelt leitava tabeli andmeil vedas OÜ Väinamere Liinid 2015. aastal kohaliku elaniku sooduspiletiga reisijaid mandri ja Hiiumaa vahel 181 479 korda. Kui lähtuda elanike arvust, teeb hiidlane aastas 19 reisi üle suure väina. Lisaks lennuki-ja bussireisijad.
Üks näib kindel – Hiiumaal on elanikke pigem vähe kui palju ja elanike arv pigem väheneb kui kasvab. Kolm aastat tagasi koostatud statistika­ameti rahvastikuprognoos 2012. aasta alguse andmete alusel oletas, et aastal 2020 elab Hiiumaal 7694 inimest, 2030. aastal 6534 inimest ja 2040. aastaks 5883 inimest.

 

Sildid: , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411