Reede, veebruar 10, 2017
 

Rand: Soovime, et hiidlased võimalikust tuulepargist kasu saaksid

Hiiu vallavolikogu arutab järgmise neljapäeva, 16. veebruari volikogu istungil valla koostöölepingu sõlmimist tuuleenergia arendajaga Nelja Energia. Samuti on kavas teha otsus mittetulundusühingu asutamiseks, millele elektritootja maksaks teatud summa igalt Hiiumaa lähistel asuvatele meremadalikele rajatava Loode-Eesti meretuulepargis toodetud energia megavatttunnilt.
Sellest rahast toetaks loodav MTÜ Hiiu valla arengukavas paika pandud eesmärke ja tegevusi.
Miks arutab Hiiu valla­volikogu koostöölepingut elektritootjaga Nelja Energia, mis kavandab Hiiumaa rannikule mitte lähemale kui 12 kilomeetrit suurt avamere tuuleparki?
Vastab Hiiu vallavanem Reili Rand: Antud koostöölepingu ettevalmistamine on Hiiu vallavolikogu poolt vallavalitsusele ülesandeks pandud 28. mail 2014 sõlmitud ühiste kavatsuste protokolliga (ÜKP), mis näeb ette, et kahe aasta jooksul pärast ÜKP jõustumist sõlmitakse protokolli täitmiseks vajalikud lepingud.
Läbirääkimised koostöö­lepingu ja lisadokumentide ette­valmistamiseks algasid pärast Hiiu maavanema otsust kehtestada merealade planeering. Seega on dokumentidega tööd tehtud enam kui pool aastat, kaasates sealhulgas ka spetsialiste väljastpoolt.
Leping järgib suures osas ühiste kavatsuste protokollis kokkulepitut, küll aga on mitmeid teemasid täpsustatud. Vallavalitsus on edastanud koostöölepingu eelnõu Hiiu vallavolikogule menetlemiseks. Kõigil on võimalik eelnõu ja lisadokumentidega tutvuda Hiiu valla kodulehel dokumendi­registris ning esitada omapoolseid ettepanekuid.
Millises seisus on Loode-Eesti meretuulepargi rajamise plaanid ja millised on Hiiu valla ja Hiiumaa kui terviku inimeste võimalused seda protsessi mõjutada või sellest kasu saada?
Reili Rand: Tuulepargi arendamise hetkeseisu ja plaanide osas on õigem pöörduda küsimustega otse arendaja poole. Koostöölepingu läbirääkimistel oleme keskendunud sellele, et juhul kui tuulepark Hiiumaa rannikumerre rajatakse, hiidlased sellest ka midagi vastu saaks. Võrreldes ÜKPga on koostöölepingus täpsustunud, milliseid Hiiu valla arengukavas sätestatud eesmärke ja tegevusi saab toetada tuuleenergia tulusid jagav mittetulundusühing. Töötati välja ka ühingu põhikirja ja teiste lisadokumentide projektid. Samuti pöörasime suurt tähelepanu Hiiu valla elanike võimalusele soetada arendajalt võlakirju ja eelisaktsiaid. Koostöölepingut sai täiendatud nii, et investeerimine ja seeläbi tulu teenimine oleks taskukohane võimalikult paljudele vallaelanikele.

 

Sildid: ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411