Teisipäev, veebruar 7, 2017
 

Muudatused tulude deklareerimisele

15. veebruaril algab 2016. aasta tulude deklareerimine, eeltäidetud tuludeklaratsiooni andmeid saab e-maksuametis/e-tollis üle vaadata 8.–10. veebruarini.
Möödunud aasta tulude deklareerimise olulised muudatused puudutavad koolituskulusid ja üüritulu. Maksustamisele kuuluvast tulust ei ole enam võimalik maha arvata teatud liiki mootorsõidukite juhilubade koolituskulusid. Samuti ei saa maha arvata 2016. aasta 1. jaanuari seisuga 18aastaste ja vanemate inimeste huvihariduse kulusid. See tähendab ka seda, et sellist koolitusteenust pakkuvad ettevõtted seda infot Maksu- ja Tolliametile (MTA) inimese eeltäidetud deklaratsioonile kandmiseks enam ei esita.
Kui siiani maksustati tulumaksuga kogu üürileandja poolt deklareeritud üüritulu, siis nüüd maksustatakse sellest vaid 80 protsenti. Selleks ei pea esitama kuludokumente, mahaarvamise teeb maksu- ja tolliamet üüritulu deklareerimisel tuludeklaratsiooni alusel. Eluruumi üüritulu 20 protsenti mahaarvamist rakendatakse üksnes elamu või korteri üürimisel eluruumi üürilepingu alusel, teistele rendi- ja üürituludele see ei laiene. Tuludeklaratsioonis tuleb näidata kogu aasta üürisumma, üüritulu hulka ei loeta tasutud kommunaalmakseid.
2016. a maksuvaba tulu oli 170 eurot kuus ehk 2040 eurot aastas ja täiendav maksuvaba tulu pensioni korral oli 225 eurot kuus ehk 2700 eurot aastas. Täiendav maksuvaba tulu lapse ülal­pidamisel oli 2016. aastal 1848 eurot (alates teisest lapsest). Eluasemelaenu intresside, koolituste ja annetuste täiendav tulust maha arvatav kogusumma on väiksem kui varasemalt, s.t 1920 euro asemel saab mahaarvamisi teha 1200 euro ulatuses.
Kes peavad tulu­deklaratsiooni esitama?
Tuludeklaratsiooni peavad esitama:
- kõik füüsilisest isikust ette­võtjad, ka need kes 2016. a
ettevõtlusest tulu saanud ei ole;
- isikud, kes on saanud kasu vara (väärtpaberid, kinnis­asjad) võõrandamisest;
- isikud, kes on müünud metsamaterjali või raie­õigust;
- isikud, kes on saanud üüri- või renditulu;
- isikud, kes on saanud tulu välismaalt. Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui mittemaksustatav välisriigist saadud palgatulu, pension ja dividendid.
Kui tulude deklareerimise kohustust ei ole, aga soovitakse kasutada mõnda maksusoodustust (täiendav maksuvaba tulu juhul, kui on kaks või enam kuni 17aastast last; on tasutud koolituskulusid, eluasemelaenu intresse, kogumispensioni III samba makseid; tehtud kingitusi või annetusi tulumaksusoodustusega MTÜde, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud isikutele), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada.
Eeltäidetud andmeid saab vaadata
Tuludeklaratsioonil on olemas juba terve rida eeltäidetud andmeid, näiteks isikuandmed, info töötasu ja kinnipeetud maksude kohta, pension, haigus­raha, tasutud koolituskulud jne. Oma tuludeklaratsiooni eeltäidetud andmeid saab e-maksuametis/e-tollis üle vaadata 8.–10. veebruarini. Kui sealt on mõned andmed puudu või erinevad teadaolevatest, siis tuleb andmete esitajaga ühendust võtta ja paluda need ära parandada.
Eluasemelaenu intresside andmed saab deklaratsioonile suunata oma internetipangast. Laenuintressi esmakordsel deklareerimisel tuleb esitada ka lisadokumendid, seda saab teha e-maksuametis/e-tollis kohe peale deklaratsiooni kinnitamist.
Soovi korral võivad abikaasad, kes olid maksustamisperioodi viimase päeva s.o 31. detsembri 2016 seisuga abielus, esitada ühise tuludeklaratsiooni ehk ühis­deklaratsiooni.
Kui üks abikaasadest suri maksustamisperioodil või pärast maksustamisperioodi, kuid enne tuludeklaratsiooni esitamist, võib lesestunud abikaasa samuti esitada ühisdeklaratsiooni. Selliseid deklaratsioone saab esitada üksnes paberkandjal.
Tulumaksu tagastamine
Enammakstud tulumaksu tagastame deklaratsioonis näidatud pangakontole. Kui deklaratsioonis esitatud andmed vajavad täiendavat kontrolli, siis võtame inimesega enne tulumaksu tagastamist ühendust. Kui deklaratsiooni järgi tuleb tulumaksu juurde maksta, siis saadame maksu­teate, mis on kättesaadav e-maksuametis/e-tollis.
Tulumaksu tagastamist alustame 28. veebruaril neile, kes on tuludeklaratsiooni esitanud e-maksuametis/e-tollis ja 20. märtsil deklaratsiooni paberil esitanud klientidele.
Tuludeklaratsioon tuleb esitada ka kõigil neil, kes soovivad taotleda sel aastal makstavat madalapalgalise töötaja toetust. See tähendab seda, et sel aastal makstav madalapalgalise töötaja tulumaksu tagasimakset saavad taotleda ka need möödunud aasta jooksul vähemalt kuus kuud täiskohaga töötanud ja alla 7817 euro tulu saanud inimesed, kes tavaliselt tuludeklaratsiooni esitama ei ole pidanud. Madala­palgalise tagasimakse saamise eelduseks on tuludeklaratsiooni esitamine ja seejärel saab see inimene, kellel on tagasimakseks õigus, teha taotluse.
Seetõttu palume kindlasti vaadata esmalt e-maksuametis/e-tollis, kas täidate ka muid siin loetlemata tingimusi toetuse saamiseks. Kui tingimused on täidetud ja arvutuste järgi jääb aastane tulu alla 7817 euro, siis saate e-maksuametis/­ ­e-tollis tulu­deklaratsiooni esitamise järel kohe taotleda ka madala­palgalise tulumaksu­tagastust. Taotlust saab esitada kuni 31. märtsini 2017.
Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev on 3. juuli 2017. Kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu, on tähtpäev 2. oktoober 2017.
FIEdel on deklaratsiooni alusel juurdemaksmisele või tagastamisele kuuluva sotsiaalmaksu tasumise tähtpäev 2. oktoober 2017.
Täiendavat infot leiab meie kodulehelt www.emta.ee. Küsimusi tulude deklareerimise kohta saab esitada maksu- ja tolliameti foorumis või meie konsultantidele telefonil 880 0810 või meili teel fyysisik@emta.ee

Reet Hinno
MTA teenindusosakonna
Kärdla teenindusbüroo
büroojuht

 

Sildid: ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411