Reede, jaanuar 6, 2017
 

Hiiu valla eelarve valmimas

REPRO AB STUDIO PARALLEEL
Hiiu vallavalitsus andis 2017. aasta eelarveprojekti kogumahuga 6 miljonit eurot volikogule üle detsembri alguses. Detsembri­kuus läbis see esimese lugemise ning käimas on muudatusettepanekute arutelu.
“Loodan, et volikogu jõuab eelarve vastuvõtmiseni veebruarikuu istungil,” ütles vallavanem Reili Rand.
Hiiu valla põhitegevuse tuludeks on tänavu esialgselt planeeritud 5,49 miljonit eurot, millest üksikisiku tulumaks moodustab 3,46 miljonit eurot. Võrreldes 2016. aasta eeldatava laekumisega on tulu­maksu kasvuks planeeritud 3 protsenti.
Eelarvesse on likviidsetest varadest kavas suunata 80 000 eurot. See summa koosneb kahest osast: 2013. aasta ühinemistoetuse jääk 50 000 eurot ning 30 000 eurot eeldatavast tulumaksu ülelaekumisest lõppenud aastal.
“Oluline on välja tuua, et selleks eelarveaastaks oleme netovõlakoormust suutnud vähendada taas kohalikele omavalitsustele lubatud piiridesse – alla 60 protsendi eelarvemahust,” lisas vallavanem.
Palgatõus tuleb
Selle aasta põhitegevuse kuludeks on kavandatud 5 miljonit eurot. Lähteülesanne eelarve käsutajatele oli jääda vallapoolse rahastuse planeerimisel 2016. aasta eelarve mahtu, sh ilma suvise 4protsendilise kärpeta. Lisaks suurendati põhitegevuse kulusid 3 protsenti.
“Väärtustades inimesi, kes meie vallas tegelevad igapäevaselt teenuste osutamise ja vallaelu arendamisega, oleme järgemööda eelarves ette näinud ka osalist palgatõusu,” lisas Rand. Tänavu tõuseb teistest enam lasteaiaõpetajate, muusikakooli õpetajate ja sotsiaalkeskuse õpetajate töötasu.
Sotsiaalkeskuse tööd algavad
Tänavuse aasta investeeringutesse on kavandatud vara müüki Hausma ranna-ala elamukruntide näol 220 000 euro ulatuses. Saadav raha on planeeritud katteallikaks
ASi Kärdla Veevärk ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni neljanda etapi projektile.
Kõige suurem investeeringu­objekt Hiiu valla tänavuses eelarves on sotsiaalkeskuse esimese osa – kogukonnas elamise teenuse – arendamine Euroopa Sotsiaalfondi toel. Projekti kogumaksumuseks on 638 000 eurot, millest selle aasta eelarvesse on projekti omafinantseeringuks planeeritud 100 000 eurot ning eelnevalt sellele lisaks Pargi 3 ala korrastustöödeks 50 000 eurot 2013. aasta ühinemistoetuse jäägist.
PKT toetuse võimalus ootel
Kuigi piirkondade konkurentsi­võime tugevdamise (PKT) toetuse kasutamist tänavuses eelarves sees ei ole, ütles voli­kogu esimees Jüri Ojasoo, et vallavolikogu on teemaga tegelenud. Eesti toidu avastus­keskuse projektist on liiga suure omafinantseerimiskulu tõttu loobutud ja selle asemel kaalutakse Kärdla keskväljaku uuendamist.
Käina vald ja Pühalepa vald esitasid oma projekti PKT esimesse vooru, kuid ei saanud kokku nõutud hindepunkte. Mõlemad on EASi hindamistulemuse vaidlustanud.
“Juhul, kui vaidlus lõpeb mõlemale osapoolele hästi, siis maakonnale mõeldud raha kasutatakse ära. Kui aga tuleb negatiivne vastus ja Käina ja Pühalepa seda raha ei saa, siis selleks, et maa­konnale eraldatud raha kaduma ei läheks, on varuvariandiks Kärdla keskväljaku projekt,” ütles Ojasoo. Ta täpsustas, et vald ei kavatse kohe rakendada kogu eskiisprojekti ala, vaid esmalt teha korda just keskväljaku osa, selle liikluskorralduse, heakorra jne.
EASi PKT teine voor avaneb sel aastal. “Me ei usu, et teise vooru rahastust sel aastal üldse kasutada saab ja siis on see rohkem 2018. aasta eelarve küsimus,” selgitas Ojasoo.
Omafinantseerimise fondi, mida vallavalitsus saab kasutada projektide kaasfinantseeringuteks ja muudeks valla arengu olulisteks vajadusteks, on planeeritud 20 000 eurot.
Kaasavaks eelarveks 10 000 eurot
Lisaks on planeeritud soetada Hausma randa uus ujumissild ning ette nähtud vahendeid Lauka põhikooli ja Kärdla põhikooli ITvahendite projekti kaasfinantseeringuks. Väikesadamate ning merepääste turvalisuse arendamisele suunatud projekti MASAPO investeeringud Hiiu valla eelarves on tänavu kokku 200 000 eurot.
Vald jätkab ka hajaasustuse programmiga ning toetab jätkuvalt mittetulundusühingute tegevust 12 000 euroga.
Ka on Hiiu vald rakendamas kaasavat eelarvet ning summa, mille kasutamist vallakodanikud oma eelistustega suunata saavad, on 10 000 eurot.

 

Sildid: ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411