Teisipäev, detsember 6, 2016
 

EAS: Lootus toetusele pole kadunud

Eelmisel teisipäeval kirjutasime, et Hiiumaalt piirkondliku konkurentsi­võime tugevdamise programmi esitatud projektid jäid esimeses taotlus­voorus rahata. Küsimusele, miks nii läks ja mis nüüd edasi saab, vastas Ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) regionaalkeskuse ettevõtlus- ja külastuskeskkonna valdkonnajuht Riin Roosalu: “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) toetuse eesmärgiks on majandus­aktiivsuse, sh tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu piirkondi. Hiiu maakonnast esitati PKT toetus­skeemi esimesse taotlusvooru kaks projekti, mis mõlemad kuulusid turismi arendamise valdkonda.
Kõiki turismivaldkonna projekte hinnatakse üle­riigiliselt ühtsete hindamis­kriteeriumite järgi ja eraldi kahes plokis. Esimeses hinnatakse projekti põhjendatust ja mõju meetme eesmärkide saavutamisele, projekti prioriteetsust tegevus­kavas ja jätkusuutlikkust. Teises plokis projekti ettevalmistuse kvaliteeti, eelarve põhjendatust, kvaliteeti ja kulutõhusust ning projekti teostatavust ja kindlustatust organisatsiooniliste ressurssidega.
Mõlema kriteeriumi hindamiseks on paika pandud ka alakriteeriumid, millele projektid peavad vastama, et saada taotlusvoorus posi­tiivne tulemus. Projektide mõju hindamisel vastavad hindele projektid, mis toovad piirkonda (antud juhul Hiiumaale) uusi külastajad, kelle reisi ajendiks on projektiga arendatav uus turismi­toode ning millel on mõju turismihooaja pikendamisele. Lisaks oodatakse, et nende mõjul tekib piirkonda vähemalt 25 uut töökohta, sealjuures lähevad arvesse nii otseselt projektiga loodavad töökohad kui piirkonna turismisektoris tekkivad uued töökohad laiemalt.
Selleks, et saada positiivne hindamistulemus ja oma projektile rahastus, peab kummagi hindamisploki koondhinne olema vähemalt 2,75. Hiiumaa PKT taotlusvooru esitatud projektid ei ületanud lävendit esimeses hindamis­kriteeriumis ja seetõttu ei olnud kahjuks võimalik neid projekte rahastada. Projektide mitterahastamise
põhjused on taotlejatele otsustega teatavaks tehtud, kuid EAS ei saa avaldada neid kolmandatele osapooltele – taotlejad võivad need ise avaldada, kui nad seda vajalikuks peavad.
Piirkondade konkurentsi­võime tugevdamise toetuste jagamisel on kõikidele maakondadele tulemas teine voor. See tähendab, et vahendid, mida esimeses voorus ära ei kasutatud, lisatakse teise vooru eel­arvele ja Hiiumaal on võimalik kõik maakonnale eraldatud vahendid teises taotlusvoorus ära kasutada. Lisaks on maakondadele antud võimalus enne teist vooru oma tegevuskavasid muuta.
Tegevuskavade koostamise eest vastutavad maavalitsused ja ettepaneku, millistele projektidele saab Hiiumaal teises voorus taotlusi esitada, peab tegema maavalitsus. Tegevuskavade
muutmise käigus võivad maakonnad oma tegevus­kavadesse lisada uusi projekte või olemasolevaid välja võtta.
PKT teine taotlusvoor on kõikidele maakondadele kavas avada 2017. a jooksul.
Läbi aastate on Hiiu maakond saanud EASi kaudu kokku toetust 212 projektile, sh nii erinevad avalikule sektorile (nt koolid, lasteaiad) kui ka ettevõtjatele suunatud toetused. Kõige suurem toetus eraldati Kärdla sadama rekonstrueerimiseks. Oluliste suuremate investeeringutena võib näiteks välja tuua ka Käina gümnaasiumi rekonstrueerimise, Käina tööstusala arendamise ning Roograhu väikesadama arendamise.”

 

Sildid: , , , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411