Reede, november 25, 2016
 

Mõtted vastuseks Georg Linkovi artiklile

Austan inimeste seisukohti, kui nad suudavad neid veenvalt argumenteerida ja kui need ei rajane valedel ja meelevaldsetel tõlgendustel. Nii nagu Georg Linkov ise väidab, ei pretendeeri ta absoluutsele tõele, vaid toob ära oma tähelepanekud.
Absoluutset tõde polegi olemas. On loomulik, et igaühel meist on oma tõde, küsimus on selles, kuidas keegi seda tõde kasutab. Kahjuks Georg Linkovi artiklist kumab läbi pahatahtlikkus minu isiku suhtes, kasutades selleks edukalt ka tõe väänamist.
Selleks, et lugeja saaks paremini aru ühinemisläbirääkimiste protsessist, on vaja mainida, et Hiiu vallavolikogu otsustas 8. septembril 2016 nõustuda Käina vallavolikogu ettepanekuga ühinemisläbirääkimiste pidamiseks. Eesmärgiks moodustada Hiiumaal koos 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistega üks omavalitsusüksus.
Läbirääkimiste pidamiseks andis volikogu volituse Hiiu valda juhtkomisjonis esindama seitsmele liikmele. Juhtkomisjoni kaasati kõik volikogu fraktsioonid, et meie komisjon oleks laiapõhjaline. Nii Hiiu valla kui ka Käina valla juhtkomisjonidel ei olnud juhte, seega kõik liikmed laua taga olid võrdsed, kõigil liikmetel oli võimalik oma ettepanekute ja arvamustega välja tulla. Seega on ühinemisleping kõigi juhtkomisjoni liikmete ja veel paljude teiste töövili. Minu isiku ületähtsustamine Georg Linkovi poolt juhtkomisjoni töös osalenuna alahindab teiste komisjoniliikmete tööd.
Artikli autor väidab, et ühinemisleping on tugevalt kaldu Käina valla kasuks. Olen kuulnud ka teistsugust arvamust, et leping on kaldu Kärdla kasuks. Ilmselt on vaataja nägemisnurk erinev. Võin kinnitada, et Kärdla ja Käina juhtkomisjonid tegid tööd selle nimel, et oleks tasakaal, et oleks tulevikus üks ja meie ühine Hiiumaa.
Kuna Georg Linkov ei olnud juhtkomisjoni liige, siis ilmselt ta ei teadnud, et ühinemislepingu lisa käsitleb ainult neid investeeringuid, mida tehakse ühinemistoetuse abil.
Georg Linkov kirjutab: “Kas tõesti läheb investeeringuteks mõeldud 7,0 miljonist eurost Kärdla piirkonda vaid 1,9 miljonit. Esimesel kahel aastal läheb lõviosa kogu ühinemistoetusest Käina loodavasse looduskeskusesse ja kultuurimajja.”
Lugeja võib siit välja lugeda, et kuskil on 7 miljonit, mida Käina ja Hiiu valla vahel on ära jagatud. Pealegi on artikli autor ära unustanud, et meil on Hiiu vald, mitte ainult Kärdla. Seoses Hiiu valla ja Käina valla ühinemisega oli juhtkomisjonis arutamisel saadava ühinemistoetuse ehk 764 800 euro kasutamine. Sellest 300 000 eurot on Käina summa ja 474 800 Hiiu valla summa.
Tõsi on see, et ühinemislepingu investeeringute lisas on Käina objektide eelarvelised maksumused suuremad kui Hiiu valla objektidel. Tegelikkuses tähendab see seda, et ühinemislepingus ettenähtud rahastamismudeli järgi ei ehita Käina osavald neid objekte Kärdla linnaosa ega Kõrgessaare osavalla arvelt. Igal osavallal on kasutada oma investeerimiskonto, mille suurus sõltub osavalla investeeringute tegemiseks võetud laenudest, osavalla tegevustulemist ja jooksvalt tehtavatest investeeringutest.
Georg Linkov eelarve- ja majanduskomisjoni liikmena peaks teadma, et Hiiu vallavolikogu (Georg Linkov oli tollal volikogu esimees) on andnud vallavalitsusele volituse pidada läbirääkimisi arendajaga, et vallamaja hoone võimalikuks ostmiseks vastuvõetav ostuhind saada. Sellise otsuse poolt hääletas Georg Linkov ka ise. Mingitest konkreetsetest ostuhindadest pole kunagi juttu olnud. Tõsi on see, et ühe volikogu liikme poolt on välja öeldud, et ostuhind ei tohiks olla üle miljoni euro. Vallavalitsus on tellinud kaks selle kinnisvara hindamist ja neis toodud hind ei ole olnud hoone omanikele vastuvõetav.
Georg Linkov küsib avalikult, miks ei ole neid ja teisi objekte investeeringute kavas sees? Ühinemislepingu lisa ei ole ühinenud valla investeeringute kava, vaid ühinemistoetuse kaasabil tehtavate investeeringute plaan. Sellest oli eespool juba juttu. Ühinenud omavalitsus jätkab ka edaspidi investeeringute tegemist lähtuvalt praegu kehtivatest arengukavadest nii Käina kui ka Hiiu vallas, sõltuvalt sellest, kuidas on ühe või teise võimekus investeeringuid teha.
Kuna ühinemisleping koos investeeringute kavaga on avalikul arutelul, siis nii Georg Linkovil kui ka kõigil teistel on võimalik sellesse ettepanekuid teha.
Georg Linkov leiab, et see, mida Hiiu vald ühinemise tulemusel saab, on pehmelt öeldes kahvatu. Mida me tegelikult saame, on see, et Käina valla inimeste näol saame hea koostööpartneri, kes tahavad ja soovivad meiega koos ühiselt Hiiumaa asja ajada. Kõik muu sõltub meist endist.
Praegu paneme aluse selleks, et tulevased osavallad koos Hiiumaa volikoguga mõtleksid suurelt ja ambitsioonikalt. Ehk me teeme Hiiumaa suuremaks, kui see tegelikult on.

Jüri Ojasoo
Hiiu valla volikogu esimees
ühinemisläbirääkimiste Hiiu valla juhtkomisjoni liige

 

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411