Reede, november 11, 2016
 

Eesti isa statistiline portree

Harda Roosna
Isadepäeva ootuses vaatas statistikaamet, milline on Eesti isade statistiline koondportree, kui võtta vaatluse alla mehed, kelle peres kasvavad alaealised lapsed.
Küsimusele, milline on tüüpiline isa, võib olla üsna keeruline vastata. Me kõik ju teame, kui eriilmelised on isad. Statistika seisukohast teeb olukorra veelgi keerulisemaks see, et lähtuda tuleb olemasolevatest andmetest ja nende võimalustest. Sel korral on isa portree joonistatud 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) andmete põhjal.
Rahvaloendusel koguti teavet kõigi Eesti püsielanike, leibkondade ja eluruumide kohta ning selle järgi on Eestis ligi 150 000 alaealiste ehk alla 18aastaste lastega perekonda. Sinna hulka kuuluvad nii alaealiste lastega abielupaarid, vabaabielupaarid kui ka üksik­vanemad. Isaga perekondi on nende seas ligikaudu 110 800.
Järgnevalt ongi vaadeldud isana neid mehi, kes REL 2011 andmetel elavad perekonnas, kus on alla 18aastaseid lapsi. Tegelikkuses on isasid loomulikult palju rohkem, kuid paraku ei ole meil nende kõigi kohta teavet. Seetõttu jäävad analüüsist kõrvale kõik täis­ealiste laste isad ja samuti need alaealiste laste isad, kes ei ela lastega koos.
Millised on Eesti isad?
Lihtsustatult võiks vähemalt ühe alla 18aastase lapsega koos elavaid isasid kujutada nii: keskmiselt 38aastane; 57% on abielus, 40% vabaabielus ja 3% üksikisad; 52% isadest perekonnas üks alaealine laps, 37% kaks ja 11% vähemalt kolm last; 73,5% on eestlased, 21,5% venelased ja 5% muust rahvusest; 59% elab linnas ja 41% maal; 84% on tööga hõivatud, 7% töötud, 8% tööturult eemal (nt kodune, (töövõimetus)pensionär, lapsehoolduspuhkusel, õpib või on muul põhjusel mitteaktiivne), lisaks on 1%-l tööalane staatus teadmata; 32% isadest on kõrgharidusega, 51% kesk-, kutsekesk- või keskeriharidusega ning 17% põhi-, kutse- või madalama haridusega.
Kas alaealiste laste isad erinevad samas vanuses lasteta meestest?
Isasid saab ülejäänud meestega võrrelda vaid juhul, kui vaadata kitsamat vanuse­vahemikku. Kõiki mehi analüüsides mõjutaks tulemusi eelkõige kahe rühma erinev vanus, sest valdav osa (89%) isadest on vanuses 25–49. Seetõttu ongi edaspidi vaadeldud ainult 25–49aastaseid mehi. Vaadeldavas vanuses isasid on ligi 98 000 ja alaealiste lasteta sama vanu mehi 125 000.
Võrdlusest selgub, et 25–49aastased isad erinevad ülejäänud sama vanuse­rühma meestest mitme näitaja poolest. Nad on sagedamini abielus, osalevad aktiivsemalt tööturul, nende haridustase ja võõrkeeleoskus on parem ning neil esineb vähem igapäevategevusi piiravaid pikaajalisi terviseprobleeme.
Seega statistiline pilt isast viib sama tulemuseni, mida enamik lapsi juba varakult teab – isa ei ole tavaline mees – ta on töökam, targem ja tublim!
Kaunist isadepäeva!

Eve Telpt
statistikaameti
peaanalüütik

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411