Teisipäev, oktoober 18, 2016
 

Hiiu ja Käina vald liiguvad ühinemislepingu poole

Neljapäeval olid Kärdlas koos liitumisläbirääkimisi pidavad Käina valla ja Hiiu valla delegatsioonid, mis arutasid osavaldade moodustamist.
Vaatlejatena olid kutsutud ka Emmaste ja Pühalepa esindajad, kes koos Käina vallaga peavad kolmepoolseid ühinemisläbirääkimisi, kuid kedagi sealt kohale ei tulnud.
“Läbirääkimiste aluseks oleme võtnud kolme valla poolt juba ette valmistatud lepinguprojekti,” selgitas Hiiu vallavanem Reili Rand. “Hea meel on selle üle, et sisulisi lahkhelisid laual ei ole, pigem on meil vaja ühiselt läbi vaadata, kuidas kirjapandu igapäevases elus rakendub.”
Tema sõnul ootab läbirääkijaid ees kaks nädalat intensiivset tööd. “Loodan, et novembri alguseks valmib ühinemisleping, millega on nõus kõik neli omavalitsust,” sõnastas ta eesmärgi, mille nimel töötatakse.
Käina vallavolikogu esimees Üllar Padari rääkis, et kohtumine kestis üle nelja tunni ja räägiti peamiselt osavaldade süsteemi kujundamisest omavalitsuste liitumise järel.
Oma kogemusest kõneles Sweco Eurofutures AB konsultant Ulf Johansson, kes oli Rootsis Gotlandi saarel ühe omavalitsuse loomise juures ja kes ise ka Hiiumaaga seotud.
“Ulf rääkis, et Rootsis olid osavallad valdade liitumise järel hästi populaarsed, kuid praeguseks on need kadunud. Esialgu on aga osavaldasid kindlasti vaja ka Hiiumaale,” nentis Padari.
Koosolekul vaadati Lääne-­Nigula vallas koostatud osavalla põhimääruse näidist. “See võiks Hiiumaal osa­valdade moodustamisel saada selleks juriidiliseks põhjaks, mida kohalikele oludele vastavalt täiendatakse,” pakkus Padari.
Hiiu Lehele teadaolevalt on kavas moodustada viis osavalda, üks iga praeguse valla ja üks endise Kõrgessaare valla territooriumil.
Osavallast haldus­reformi seaduses
Haldusreformi seaduse para­grahv 15 näeb ette osavalla­kogu moodustamise võimaluse. Samas on kirjas, et osavalla võib moodustada kohaliku omavalitsuse üksuste haldusterritoriaalse korralduse muutmisel, kui see on ühinemislepinguga kokku lepitud.
Seaduses on kirjas, et osavald on üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla või linna ülesannete täitmisel.
Osavallakogu pädevuses on seisukoha võtmine ja ettepanekute tegemine kõigis osavalla territooriumil omavalitsuse toimimist või kohalikku elukorraldust puudutavates küsimustes.
Elanike esindus­koguna moodustatakse osavalla­kogu, mille liikmed valitakse demokraatlikult põhimääruses sätestatud korras. Osavallakogu valib endale esimehe.
Ühinemislepingus või ühinemiskokkuleppes kokku lepitud osavalla õiguste ja täidetavate ülesannete muutmiseks esimese ühinemis­järgse valimisperioodi jooksul on vajalik volikogu koosseisu vähemalt kahekolmandikuline häälteenamus.

 

Sildid: , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411