Teisipäev, august 23, 2016
 

Käina vald arutab HRS tühistamist

Käina vallavolikogu arutab kolmapäevasel istungil, kas esitada riigikohtule taotlus haldusreformi seaduse osaliselt kehtetuks tunnistamiseks ja teha avaldus õiguskantslerile järelevalveks.
PSJKS § 7 järgi võib kohaliku omavalitsuse volikogu esitada riigikohtule taotluse tunnistada jõustunud seadus või selle säte kehtetuks, kui see on vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega. Taotluses on kirjas, et tänavu 1. juulil jõustunud haldusreformi seadus (HRS) on osaliselt põhiseadusvastane, kuna omavalitsusüksuse miinimumkriteerium (5000 elanikku) ja kohalike omavalitsuste sundühendamine on vastuolus põhiseaduse §-dest 154 ja 158 tuleneva KOV õigussubjektsuse garantiiga.
Samuti esineb vastuolu põhiseadusest tuleneva võrdse kohtlemise põhimõttega osas, milles see seab õiguse saada ühinemistoetust, sõltuvusse sellest, kas kohalikul omavalitsusel (KOV) on haldusreformi käigus õnnestunud vabatahtlikult ühineda, või sellest, kas KOVi kõrval esineb veel üks miinimumsuuruse kriteeriumile mittevastav KOV, millega ei ole ühist piiri.
Taotluses, kui volikogu selle kinnitab, on kirjas palve algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus haldusreformi seaduse
§ 3 ja § 24 vastavate osade põhiseaduspärasuse kontrollimiseks. Samuti on kirjas palve tunnistada haldusreformi seaduse vastavad paragrahvid kehtetuks vastuolu tõttu põhiseadusega.
Teiseks on Käina vallavolikogu laual avaldus Eesti Vabariigi õiguskantslerile palvega kontrollida haldusreformi seaduse põhiseaduspärasust.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411