Teisipäev, august 23, 2016
 

Järjekord on tähtis

Võimuvõitlus Hiiu vallas on varasemad partnerid viinud eri leeridesse. Mitmed volikogu liikmed on omavahelistes vestlustes tunnistanud, et sellest ollakse tüdinud. “Teha oleks nii palju ja nüüd niisugused kraaklused – valijatele on juba häbi silma vaadata,” ütles üks volikogu liige eilegi.
Tõepoolest on tähtis, mis asju volikogus arutatakse, mis järjekorras ja kui palju tähelepanu ühele või teisele teemale pühendatakse.
Nii näiteks arutavad Käina vallavolikogu liikmed kolmapäevasel volikogu istungil, kas teha õiguskantslerile avaldus haldusreformi põhiseaduspärasuse kontrollimiseks. Samuti on laual eelnõu taotlemaks riigikohtult haldusreformi seaduse tühistamist.
Advokaadibüroo Varul advokaatide argumentidega varustatud avalduses on kirjas, et avaldajal on tekkinud kahtlused 1. juulil jõustunud haldusreformi seaduse vastavuses põhiseadusele selles osas, milles see seab KOV miinimumsuuruseks 5000 elanikku, näeb ette KOVide sunniviisilise ühendamise ja jätab sundühendatud KOVid üldjuhul ilma ühinemistoetusest.
Samal istungil on arutlusel eelnõu teha ettepanek Emmaste, Pühalepa ja Hiiu vallale omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste pidamiseks eesmärgiga moodustada Hiiumaal 2017. a kohalike omavalitsuste valimisteks senise nelja valla baasil uus omavalitsusüksus.
Käina valla tingimusteks ühise Hiiumaa valla moodustamisel on, et olemasolevate kohalike omavalitsuste kui kogukondade jätkusuutlikku arengut jätkatakse suurte õigustega viie osavalla baasil.
Et Hiiumaa valitsemismudeli loomisel lähtutakse senistel Käina-Emmaste-Pühalepa läbirääkimistel kokku lepitud põhimõtetest ja ette valmistatud ühinemislepingu projektist.
Iga osavalla tulud ja kulud peavad olema tasakaalus ning olemasoleva valla maksutulu peab jõudma tagasi tulevase osavalla piiridesse läbi teenuste ja investeeringute.
Samuti nõutakse, et tulevane vald peab olema tervikuna säästlikult majandatud ja hea investeerimisvõimekusega ning ühineva valla avaliku sektori töökohad tuleb paigutada proportsionaalselt osavalla suurustega ühtlaselt üle Hiiumaa.
Kirjas on ka Käina valla prioriteedid üheks omavalitsuseks ühinemisel.
Teistes volikogudes toimuva taustal mõjub eriti kummastavalt Georg Linkovi murelik küsimus neljapäevases volikogus – miks Hiiu vallavolikogu esimeeste nimed valmissedelil on tähestikulises, mitte esitamise järjekorras.
23. august 2016

 

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411