Teisipäev, juuni 28, 2016
 

Hiiu valla kalmistutele valiti uued hooldajad

Helja Kaptein
Hiiu valla nelja kalmistu hanke võitis AS Eesti Keskkonnateenused, pakkumise tegi ka Reigi kogudus, kes eelmise hanke vaidlustas.
Valla kalmistute hooldamise teemal tekkinud erimeelsused lahenesid nii, et Hiiu valla maadel asuvast kuuest kalmistust kahte, Reigi kalmistut ja Kõpu alumist kalmistut hooldab omanik, Reigi kogudus.
Ülejäänud nelja, Kärdla, Malvaste, Puski ja Kõpu ülemise kalmistu hooldamiseks korraldas Hiiu vald uue hanke.
Hankele laekus tähtajaks neli pakkumist, mille hulgas oli soodsaim ASi Eesti keskkonnateenused pakkumine. Lisaks tegid pakkumise ka Reigi kiriku kogudus, OÜ Hiiu Autotrans ja OÜ Firm Ehitus.
Eelmise korraldatud hanke võitis OÜ Hiiu Autotrans. Hiljem vaidlustas hanke tulemuse Reigi kiriku kogudus.
19. mai otsusega tunnistas Hiiu vallavolikogu hanke tulemused kehtetuks ja rahuldas vaide.
Ühtlasi andis vald kahe kalmistu hooldamise üle kogudusele, kuna vastavalt kalmistuseadusele korraldab kalmistu haldaja ka selle hooldamise.
Praost: Loodame kokkulepet

Reigi kogudus nõudis, et vald annaks kalmistu hooldamiseks ka raha, 1200 eurot kuus, mis seni kahe kalmistu hooldamiseks kulus. Vastasel juhul hoiatati, et kalmistule lubatakse matta vaid koguduse liikmeid.
EELK Saarte praost Anti Toplaan ütles, et kogudusel kui eraõiguslikul juriidilisel isikul puudub kohustus osutada avalik-õiguslikku teenust kui pädeva asutuse, kõnealusel juhul kohaliku omavalitsuse poolt pole lepinguga talle seda kohustust pandud. Seega ei ole ka EELK Reigi Jeesuse kogudusel kohustust jätta talle kuuluvaid kalmistuid avalikku kasutusse juhul kui Hiiu vallaga vastavasisuline leping puudub.
Toplaan ütles, et EELK Reigi Jeesuse kogudus väljendas 22. märtsi avalduses soovi jätta Reigi ja Kõpu alumine kalmistu avalikku kasutusse, kuid Hiiu vallavanem vastas sellele eitavalt.
Hiiu vallavanem Reili Rand selgitas, et vald ei saa osta teenust otse, ilma hanketa kui tegemist on teatud piirmäärast suurema summaga ja kõnealune summa selle piirmäära ületab. Just seetõttu tuli koguduse toetusesoovile vastata eitavalt.
Vald saab mittetulundusühingutele, nagu on ka kogudus, küll maksta tegevustoetust, kuid valla ulatuslike eelarvekärbete tõttu võib see osutuda keeruliseks.
Rand ütles, et rahaeraldus on volikogu otsustada ja koguduse taotlus tuleb arutlusele vallavolikogu augustikuu istungil.
Toplaan kinnitas Hiiu Lehele saadetud selgituses, et Hiiu valla ja EELK Reigi Jeesuse koguduse läbirääkimiste ajal pole kogudus kuidagi piiranud kalmistute avalikku kasutust.
Ta avaldas lootust, et kokkulepe sünnib ning nagu teistele EELK kogudustele kuuluvad kalmistud jäävad ka eelnimetatud kaks jätkuvalt avalikku kasutusse ning vald hüvitab kogudusele vähemalt kalmistuvahi palga ja prügiveokulud.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411