Reede, mai 13, 2016
 

Kuhu jääb omastehooldaja õnn?

Raili Mägi erakogust
28. aprillil toimus Viljandis Sakala keskuses kolmas omastehooldajate foorum, kus osales ka Hiiumaa kogemusrühm.
Foorumiga sooviti suurendada kõikide otsustajate, eelkõige omastehooldajate õigusteadlikkust sotsiaalõiguse valdkonnas, et suureneks hooldajate toimetulek ja sotsiaalne kaasatus, et loodaks võrdseid võimalusi, saavutataks tööhõive kõrge tase, ennetataks töötust ning toetataks töö- ja pereelu ühitamist.
Foorum oli esindatud kõrgel tasemel, mis näitab, et omastehoolduse teema on jõudnud eri ametkondadeni ja seoseid tekib iga päevaga juurde.
Päeva avas MTÜ Eesti Omastehooldus juhatuse liige Ivar Paimre, kelle ettekanne “Viis aastat näguri- või teguripäevi?” kajastas kõiki ühingu tegemisi läbi viie aasta. Ta tõdes, et päris palju on ära tehtud, aga suur töö on veel teha. Nüüdseks teab enamik inimesi, mis on omastehooldus, omastehooldaja mõistab ise, et on hooldaja ja ta teeb tööd. Ka on koostatud omastehoolduse
arengukava, omavalitsused pakuvad teenuseid toetamaks ja abistamaks hoolduskoormusega inimesi (nt asendushooldus Tallinnas), riigikogu juures töötab omastehoolduse rakkerühm. Selle rühma ülesanne on kaardistada lähedaste hooldamisega seotud probleemid ja töötada välja inimeste vajadustest lähtuvad lahendused.
Priit Adler MTÜst Ökokratt, kes oli ka päeva juht, rääkis oma ettekandes “Abi loodusest puuetega inimeste ja nende pereliikmete toimetuleku toetuseks” puhta vee teemapargist ja loodusradadest, mis kättesaadavad ka liikumispuudega inimesele. Muidugi ka meelteaiast, millest võimalik osa saada kõikide meeltega.
Kõlama jäi psühholoog Tõnu Otsa mõte: “Looja peitis kogu maailma tarkused loodusesse – meie arukus on need üles leida”.
Foorumil selgitati kehtivaid seadusi, mis reguleerivad ülalpidamiskohustusi perekonnas ja sageli teevad reaalselt eksiteeriva olukorra peres raskeks ja keeruliseks. Siit jäid meelde tähelepanekud, et ülalpidamine ei võrdu hooldamisega, mis tähendab, et kui mul on ülalpidamiskohustus, siis automaatselt ei ole ma hooldaja ning ülalpidamine ja eestkoste ei ole omavahel seotud, välja arvatud alaealise puhul.
Külas olid ka esindajad Lätist, Aluksne ja Viljaka vallast, kelle ettekanded tutvustasid samalaadseid teenuseid naabrite juures.
Päeva lõpetas sotsiaalministeeriumi asekantsler sotsiaalalal Rait Kuuse, kes oma ettekandes “Võimalustele avatud hoolekanne” vaagis meie ees seisvaid väljakutseid ja võimalusi. Tõi ju käesolev aasta sotsiaalvaldkonnas kaasa palju uut ning iga muutus toob kaasa meelepaha ja näitab kätte kitsaskohad.
Töise, asjaliku ja meeldiva õhkkonnaga päeva lõpetas ühine tordisöömine ja torupill. Hiidlastele pandi tort kaasa, et jõuaksime õhtuks koju. Eelneva öö olime veetnudVana-Võidus Viljandi kutse-
õppekeskuse õpilaskodu mugavas majas.
Omastehooldajaid on ees ootamas muutuste aeg, loodetavasti ka soovitud õnn! Hiiumaa kogemusrühm tahab sel teel kaasas käia. Meie rühm on avatud kõigile, kes teemaga seotud. Kohtume iga kuu viimasel neljapäeval, tegevustoas Kärdlas, Kõrgessaare mnt 2, kell 15. Oled oodatud! Lisainfo www.sotsiaalkeskus.ee

ELLE VOOLMA
foorumil osaleja

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411