Teisipäev, mai 31, 2016
 

Kogudus ja ametnikud kisti võimu nimel poliitilisse võitlusse

Hiiu vallavolikogu esimees Georg Linkov kibeleb iga hinnaga tagasi võimule. Ametisoleva vallavanema umbusaldamise katse, mille korraldamisse kisti nii vallaametnikud kui ka Reigi kiriku kogudus, nurjus.
Hiiu vallavolikogu 5. mai erakorraline istung oli ametisoleva vallavanema Reili Ranna jaoks üsna närviline. Eelmisel, korralisel istungil oli vallavolikogu andnud kalmistute hankele laekunud vaide lahendamiseks lisaaaega, kümme pluss kolmkümmend päeva, et asju selgitada. Tähtaeg polnud veel käes ja rahandusministeeriumist vastused küsimustele saamata, kuid sama teema oli juba uuesti volikogu laual.
Päevakorra kinnitamise eel oli pinev hetk kui volikogu esimees Georg Linkov tegi pausi küsides, kas on ettepanekuid. Plaani järgi oli praegusel võimukoalitsioonil just sel hetkel kavas anda sisse vallavanem Reili Ranna umbusaldusavaldus.
Hiiu vallavolikogu esimees Georg Linkov kinnitas, et vallavanema umbusaldamine oli plaanis. Põhjusteks nii kalmistuteenuste hankele laekunud vaie kui osakonnajuhatajate “kaebekiri”.
Linkov ütles, et umbusaldamise teema kerkis päevakorda, kui vallavalitsuse osakonnajuhatajad esitasid vallavanemale kirjaliku pöördumise, et nad pole rahul valla juhtimisega.
“Selline samm on vallavalitsuse, ja eelnevalt linnavalitsuse, ajaloos esmakordne ja volikogu ei saa sellesse tähelepanuta suhtuda. Volikogu ja valla elanike jaoks on oluline, et valla ametkond töötaks professionaalselt tugeva meeskonnana ja üksmeeles,” lisas Linkov.
Vastuseks küsimusele, miks umbusaldus siiski ära jäi, vastas Linkov, et nad soovitasid osakonnajuhatajatel esialgu vallavanemaga vestelda ja proovida kompromiss leida.
Hiiu Lehele teadaolevalt oli põhjuseks hoopis see, et üks koalitsiooni liige ei soostunud umbusaldusega liituma. Kui umbusaldus oleks läbi läinud asunuks taas valda juhtima Georg Linkov.
“Juhul kui vallavanem ei suuda töörahu taastada, tuleb umbusaldamise avaldamist volikogu liikmetel siiski uuesti kaaluda,” lisas Linkov.

Kalmistute hooldushange vaidlustati

Vallavanema umbusaldamise teise põhjusena tõi Linkov välja Hiiu valla kalmistute hanke. “Vallavanem on eiranud volikogu poolseid märkusi hanketingimuste rikkumise osas, mis puudutas kalmistute hooldamise hanget ja sõlminud vaatamata kalmistu omanikupoolsetele korduvatele märkustele ja vaide esitamisele ikkagi hankelepingu teenuse osutamiseks,” selgitas Linkov Hiu Lehele.
Hiiu valla kuut kalmistut on aastaid hooldanud kohalik omavalitsus, nii oli see ka enne 2013. aastat kui Kärdla linn ja Kõrgessaare vald ühinesid. Eelmisel aastal kui vallavalitsuses käis nuputamine, kuidas eelarvekulusid kokku hoida, tegi eelarve- ja majanduskomisjon ettepaneku, et kõigil kalmistute järgmise kolme aasta hoolduse võiks teenusena sisse osta nii, nagu see oli Kärdla kalmistul.
Vallavalitsus kuulutas välja hanke ja sai kolm pakkumist. Odavaim oli seni Kärdla kalmistul teenust osutanud OÜ Hiiu Autotrans pakkumine. Ka hind oli soodne, 2372,40 eurot kuus koos käibemaksuga. Võrdluseks, et 2014. aastal olid Hiiu valla kalmistute ülalpidamiskulud 2872 eurot kuus koos käibemaksuga ja mullu 2913 eurot.
Vallavanem Reili Rand ütles, et kuna valla eelarve seis on väga pingeline, on iga kokku hoitud euro väga oluline.
17. märtsi volikogu istungil käis hanke sõlmimise teemal põhjalik arutelu. Reigi koguduse ja Hiiu vallavolikogu liige Kristjan Simson küsis, kas valla ja koguduse vahel on sõlmitud leping kalmistu hooldamiseks
Osakonnajuhataja Liili Eller vastas, et kirjalikku lepingut pole, kuid aastakümneid on neid kalmistuid hallanud ja hooldust korraldanud kohalik omavalitsus.
Volikogu kaalus poolt- ja vastuargumente ning häältega seitse poolt, viis vastu, kolm erapooletut, võeti otsus vastu ja volitati vallavanem hanke võitjaga lepingut sõlmima.

Tõsine hoiatus

22. märtsil tuli Reigi koguduselt kiri, milles anti teada, et kogudus soovib ise hallata kaht talle kuuluval maal asuvat kalmistut – Reigi kalmistut ja Kõpu nn alumist kalmistut. Samas kirjas nõudis kogudus, et kui vald soovib, et need kalmistud jääks ka edaspidi avalikku kasutusse, peab vald kogudusele maksma kalmistute haldamiseks ette nähtud vahenditest tegevustoetust 1200 eurot kuus.
“Juhul kui vallavalitsus ei leia võimalust kogudusele tegevustoetust määrata, lubab kogudus oma kalmistutele edaspidi matta üksnes EELK Reigi Jeesuse Koguduse liikmeid,” sisaldus samas kirjas ka tõsine hoiatus.

15. aprillil laekus volikogule ka koguduse vaie nõudega tunnistada kehtetuks Hiiu valla kalmistute hooldusteenuse hange.

6. mail andis vallavalitsus kahe eelnimetatud kalmistu haldamise ja hoolduse korraldamine kogudusele üle ja tunnistas ka hanke tulemuse kehtetuks.

Leping hanke võitjaga lõpetatakse mõistliku aja jooksul, et Hiiu valla teised kalmistud hooldamata ei jääks.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411