Teisipäev, aprill 19, 2016
 

Turvalisuse nõukogu töötab

Maakonna turvalisuse nõukogu alustas tööd koosolekuga Hiiu maavalitsuses.
Esimesel kokkusaamisel tutvustasid maavanem Riho Rahuoja ja maasekretär Piret Sedrik turvalisuse nõukogu eesmärke, siseturvalisuse valdkonna toetusi aastatel 2014–2015 ning tegid kokkuvõtteid nõukogu alakomisjonide senisest tegevusest ja selle aasta plaanidest. Politseijaoskonna juht Aare Allik ja päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma rõhutasid oma esinemises partnerluse ja koostöö rolli kogukonna turvalisuse tagamisel.
Eesti lairiba arendamise sihtasutuse (ELASA) projektijuht Toomas Kallaste ja riigi infosüsteemide ameti arendusjuht Toomas Nõgisto tutvustasid Hiiumaa andmeside uuendusi s.h optilise kaabli kasutusvõimalusi.
Kinnitati nõukogu selle aasta tööplaan. Peamiseks sihiks on turvalisuse nõukogu töölerakendamine ja võrgustiku kujundamine, töötulemuseks maakonna turvalisuse kokkuvõte.
Märtsis moodustatud nõukogu on siseturvalisusega seotud osapoolte koostöökogu, mis kaardistab maakonna probleeme ja otsib neile üheskoos lahendusi kujundades turvalisemat elukeskkonda riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöös.
Nõukogu esimees on Hiiu maavanem ning selle koosseisu kuuluvad Kärdla politseijaoskonna juht, Lääne päästekeskuse Hiiumaa päästepiirkonna juhataja, omavalitsuste juhid, maanteeameti, kaitseliidu, Hiiumaa haigla, veterinaarameti ja külaliikumise Kodukant esindaja, samuti ettevõtjate, maakonna vabatahtlike päästjate ja keskuse Rajaleidja esindaja.
Nõukogu juures jätkavad tööd juba varem moodustatud liiklusohutuskomisjon, loomatauditõrjekomisjon ja äsja ümber korraldatud tervisekomisjon. Tihe side on ka Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni poolt loodud Hiiumaa territoriaalse kriisikomisjoniga.
Maakondlike turvalisuse nõukogude loomise aluseks on “Siseturvalisuse arengukava 2015–2020”, mille üks alateema on turvalisemad kogukonnad. Eesmärk on kaasata kogukondi turvalisus-
probleemide märkamisse, päevavalgele toomisesse ja lahendamisse.
Arengukava elluviimiseks korraldab ministeerium kogukondliku turvalisuse üleriiklikud ja maakondlikud toetusvoorud. Mullu sai suurima toetuse 50 000 eurot MTÜ Eesti Pottsepad taotlus “Katkistest kütteseadmetest alguse saavate tulekahjude ennetamine”.
Hiiumaa väikeprojektidele eraldati mullu 12 000 eurot, neist suurima summa, 5000 eurot, sai MTÜ Hiiumaa Vabatahtlik Merepäästeselts päästealuse Wiima soetamiseks. Tänavune toetusvoor avaneb sügisel ja jagada on 7000 eurot, väikeprojektidele üle Eesti kokku 125 000 eurot.
Turvalisuse nõukogud on moodustatud kõikides maakondades, nende tööd juhivad maavalitsused, koordineerib siseministeerium, tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411