Teisipäev, märts 29, 2016
 

Suurepsi III tuleb elamute ligi

Harda Roosna
Suurepsi küla kõrval asuvas riigimetsa majandamise liivakarjääris käib juba hoogne töö. Mullu suletud maanteeameti kruusakarjääri kõrvale kavandab OÜ Hiiu Teed uut kruusakarjääri, mis tuleb tuntud turismiobjektile, Kõpu tuletornile juba üsna lähedale.
Avalduse 15 hektari suuruse Suurepsi III karjääri avamiseks esitas ettevõte juba 2013. aasta jaanuaris.
Kaevandamisloa taotluse andmetel tahetakse 15 aastaga seal ehituse ja teedeehituse vajadusteks maapõuest välja võtta kuni 360 000 kuupmeetrit kruusa.
RMK Suurepsi liivakarjäär jääb maanteeametile kuulunud ja nüüdseks suletud Suurepsi kruusakarjäärist loodesse, OÜ Hiiu Teed uus karjäär lõunasse, maantee poole. Kaevandamisala läbib põhja-lõuna suunaliselt suletud Suurepsi karjääri väljaveotee.
Suurepsi küla elanik Tiit Männamaa ütles, et RMK juba töötava karjääri kolin kostab väga hästi kätte, eriti lääne- ja loodetuultega. Männamaa ütles, et tööd karjääris käivad hilisõhtuni, ka laupäeviti ja pühapäeviti. “Tulin ilusasse vaiksesse kohta elama, nüüd on karjäär ühes, karjäär teises küljes – olen väga pettunud,” ütles Männamaa, kes enda sõnul elatud saab, sest tuppa mürin väga ei kosta. Muret teeb talle, mis saab suvel, kui tulevad suvekülalised ja kuivad ilmad ning Känsa mägedel kasvav mets ei suuda ehk karjäärist tõusvat tolmu kinni pidada.
Poole kilomeetri kaugusel elav Urmas Liiv ütles, et neid RMK karjääri müra eriti ei häiri.
RMK karjäärile lähima talu peremehele Peeter Sulule olevat karjääri omanik lubanud, et suvel kruusa ei purustata, ainult veetakse.
Kõpu tuletorni ligidal
Suurepsi III karjäärile lähimad majapidamised jäävad avatavast karjäärist vaid 250 meetri kaugusele, üks neist on Urmas Liivi kodu. Samuti liigub kaevandamisala lähemale müratundlikele objektidele nagu Kõpu tuletorn ja kohvik, PPA Kõpu kordon, Kõpu rahvamaja ja Indreku kinnistu, kuhu kavandatakse puhkeala arendust.
Seoses sellega nõudis keskonnaamet, et teha tuleb keskkonnaekspertiis, hindamaks müra ja tolmu taset olukorras, kus kaevandamine toimub mäeeraldise mõjupiirkonnas olevate majapidamiste läheduses. Samuti tuli hinnata Suurepsi kruusakarjääri, RMK Suurepsi liivakarjääri ja kavandatava karjääri tolmu ja müra kumulatiivset mõju.
Samuti seati nõue rajada karjääri Suurepsi III ida- ja põhjapiirile vähemalt 3 m kõrgune müratõkkevall. Ekstreemsete ilmastikutingimuste, nagu pikk kuivaperiood, tuule kiirus üle 8 m/sekundis ja tuule suund läänest itta kokkulangemisel, aga tuleb töö karjääris ajutiselt lõpetada.
Ka RMK Suurepsi liivakarjäärile seadis amet piiranguid – kaevandamata tuleb jätta nn Känsa mäed, töid alustada karjääri lääne- või põhjaosast. Leevendamaks mürahäiringut ümbruskonna elanikele teha müratekitavaid töid ainult tööpäeviti kella 7st kuni 19ni.
Keskkonnamõju hindamist ei algata
Keskkonnaamet seadis eelnimetatud piirangud, kuid jättis algatamata keskkonnamõjude hindamise Suurepsi III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa andmisel, sest “kaevandamisel tekkiva tolmu, müra ja vibratsiooni osas ei ulatu mõju eeldatavalt oluliselt mäeeraldise piiridest väljapoole.”
Otsuse aluseks on OÜ Steiger tehtud müramodelleering, mis andis tulemuseks, et ülenormatiivseid müratasemeid eelnimetatud elamute juures ei tekitata.
Kuna tegemist on prognoosiga, tuleb lähtuvalt eksperthinnangutest tegelikke müratasemeid kontrollida. Juhul kui tegelik müratase siiski osutub prognoositust kõrgemaks, alles siis tuleb karjääri ida- ja põhjapiirile rajada vähemalt 3 m kõrgune müratõkkevall.
Suurepsi III lisandumisega kasvab Suurepsi küla kõrval asuvate kaevandamisala pindala seniselt 28 hektarilt 41 hektarini. Olemasolev Suurepsi kruusakarjäär suleti eelmise aasta lõpul ja metsastati. Sel aastal avatud RMK Suurepsi liivakarjäär ja OÜ Hiiu Teed avatav Suurepsi III karjääri pindala kokku on 31 hektarit.
2. veebruarist on loataotlus arvamuse avaldamiseks maavarade komisjonis, aega selleks on komisjonil kaks kuud. Seejärel on keskkonnaametil kaks kuud aega teha kaevandamist lubav või keelav otsus.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411