Teisipäev, veebruar 2, 2016
 

Lastekaitse üksus toetab eelkõige spetsialiste

Kolmapäeval tutvustas sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksuse lääne piirkonna esindus Hiiumaal oma tegevust ja andis ülevaate koostöövõimalustest siinsetele lastega töötavatele spetsialistidele.
1. jaanuarist jõustus uus lastekaitseseadus, millega läks riikliku lastekaitse korraldamine, üleriigilise valdkonna praktika ühtlustamine ja kohalike omavalitsusüksuste (KOV) lastekaitsetöö toetamise ülesanne sotsiaalkindlustusametile. Amet moodustas selleks piirkondlikud lastekaitse üksused.
Hiiumaa kuulub Lääne regiooni, mille piirkondlik lastekaitse üksus alustas tööd 4. jaanuarist Pärnus. Nüüd on üksuse esindusel käsil tutvustusring oma tööpiirkonnas. Hiiumaad väisati 26. jaanuaril ja kohtumine siinsete lastega töötavate spetsialistidega leidis aset Hiiu maavalitsuses.
Piirkonna nõunik Irje Tammeleht rääkis lehele, et üksuse eesmärgiks ongi eelkõige lastekaitsega tegelevate spetsialistide toetamine. Tema sõnul rõhutab uus lastekaitseseadus, et lapse heaolu tagamise eest vastutab eeskätt pere ja lapse parim kasvukeskkond on perekond.
Riik ja KOVid peavad perele appi tulema, pakkudes abistavaid teenuseid ja tuge siis kui ilmnevad esmased mured. Tammeleht möönis, et paraku on KOVide haldusvõimekus erinev, väiksemates kohtades napib nii professionaalseid lastekaitsetöötajaid kui ka peredele pakutavaid teenuseid.
“Lastekaitse üksus pakub KOVidele juhtumikorralduslikku abi, aitab KOVil lapsele ja peredel leida sobivaid meetmeid ja teenuseid olemasolevate, eelkõige riiklike meetmete hulgast,” ütles Tammeleht. Näiteks teistes riikides juba töötavaid ja toimivaks tunnistatud vanemahariduse programme, ennetustegevusi, tugiteenuseid ning teraapiat.
Märksõnaks “ennetus”
Uus lastekaitseseadus paneb kõigile asutustele ja isikutele, kes lastega kokku puutuvad, ennetustöö kohustuse. See tähendab last ohustavate olukordade varast märkamist, neile kiiret reageerimist ning last ja peret toetavate tegevuste pakkumist.
Äsjane Hiiu vallavolikogu on juba kinnitanud valla teenistujate koosseisu sotsiaalosakonna ennetustöö spetsialisti. Tammelehe selgitusel kaardistab lastekaitse üksus koos KOVidega esmalt olemasolevad ennetustegevused ning vajadusel tehakse neisse täiendusi.
“Ennetamine on igas eluvaldkonnas kordades mõistlikum kui tagajärgedega tegelemine. Laste ja perede puhul aitab ennetus ära hoida mitmeid lastele kahjulikke tagajärgi nagu psüühika- ja käitumishäired, väärkohtlemine, terviseprobleemid,” ütles Tammeleht.
Lastekaitse üksusele on ennetustöös partneriks kõik need, kes valdkonnaga juba tegelevad, näiteks politsei-, lastekaitse- ja või sotsiaaltöötajad. Vajadusel nõustatakse KOVe, kuidas ennetustegevusteks vajalike rahaliste vahendite planeerimine jõuaks omavalitsuste arengukavadesse.
Samuti kaardistab üksus KOVide kõik lastele ja peredele suunatud tõenduspõhised ja riiklikult toetatud teenused, et tekiks ülevaade, kui palju ja milliseid teenuseid täpselt konkreetse valla või linna laps saaks kasutada.
Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksuse lääne piirkonna tööpiirkonnaks on Pärnu-, Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa – kokku 47 omavalitsust. Kokku on neli piirkondlikku üksust, lisaks Pärnule Tallinnas (põhi), Tartus (lõuna) ja Jõhvis (ida).

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411