Teisipäev, detsember 8, 2015
 

Jäätmeveolepingut tasub sõlmida

Erinevalt eelmisest korraldatud jäätmeveo perioodist kui paljud jäätmetekitajad loobusid lepingu sõlmimisest vedajaga ja korraldatud jäätmevedu hakkas kehtima nii, et kõik jäätmetekitajad loeti liitunuks, tasub seekord leping korralikult üle vaadata ja see sõlmida.
Järgmise aasta 1. jaanuarist osutab Hiiumaal jäätmeveoteenust AS Eesti Keskkonnateenused, mis võitis korraldatud jäätmeveo hanke.
Eelmisel korraldatud jäätmeveo perioodil käis prügiauto segaolmejäätmetel järel tiheasustusalal  kord kuus ja hajaasustusalal paiknevate eramute juures kord kvartalis. Kui mõni pere ei saanud selle ajaga jäätmeveomahutit täis, tuli ära anda pooltühja mahuti sisu või kui hajaasustusala elanikul täitus jäätmemahuti sagedamini, tuli tellida märksa kulukam erivedu.
Nüüd saab tegeliku veosageduse vedajaga kokku leppida põhimõttel, et välistada mahuti ületäitumine. Näiteks mõne Kärdla eramu omanik, kes saab oma kinnistul biojäätmeid kompostida, võib lepingusse märkida soovitud veosageduseks kord kvartalis nagu hajaasustuses.
Samuti võivad jäätmevaldajad kasutada ühismahutit, mis teenindavad mitut kinnistut või lausa mitut küla. Ühise jäätmemahuti kasutajad on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama ühte jäätmevaldajat sõlmima lepingu vedajaga. Lepingus peavad olema fikseeritud kõik ühismahuti kasutajad ja lepingu sõlmimine on kohustuslik.
Suvilate omanikud saavad sõlmida nn suvelepingu, kus lepitakse kokku võimalikud jäätmete üleandmise ajad. Kui suvilaomanik lepingut ei sõlmi, tühjendatakse jäätmemahutit vastavalt jäätmeveo miinimumsagedusele – hajaasustuses kord kvartalis ja tiheasustusalal kord kuus. Kui jäätmeid ära ei anta, saab jäätmevaldaja nn tühiarve.
Jäätmevaldajal on ka õigus esitada vallavalitsusele taotlus tähtajaliselt erandkorras tema korraldatud jäätmeveost vabastamiseks ainult juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Taotluse vorm on leitav valdade veebilehtedelt.
Peagi saadab vedaja, Eesti Keskkonnateenused, jäätmevaldajatele välja eeltäidetud tüüplepingud. Need tuleks kindlasti hoolega üle vaadata ning vajadusel neid andmeid muuta, täpsustades jäätmemahuti tühjendamise sagedust ja aega, teenuse eest maksmise tingimusi, lisateenuseid ja muid üksikasju nagu nimi, aadress, jäätmemahuti suurus ja arv.
Nendele jäätmevaldajatele,  kes ei ei soovi või ei pea vajalikuks jäätmekäitluslepingu sõlmimist, hakkab vedaja osutama jäätmeveo teenust vastavalt Hiiumaa jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud miinimumsagedusele ja tingimustele.
Soodsamad hinnad
Kilokoti ja väiksema mahuga konteineri jäätmeveo hinnad langevad võrreldes eelmise perioodiga oluliselt. Üks levinumaid eraklientide kasutuses olevaid mahuteid on 140liitrine konteiner. Selle tühjendus maksis siis 3,53 eurot. See hind jäi samaks ASiga Eesti Keskkonnateenused lepingut jätkanutel ka hiljem. Uuest aastast maksab sama mahuga konteineri tühjendus vaid 1,46 eurot ehk enam kui kaks korda vähem.
Seevastu suuremate konteinerite tühjendamise hind tõuseb tuleval aastal märgatavalt. Kortermajade 600liitriste konteinerite tühjendus hakkab senise 6,71 euro asemel maksma 10,66 eurot ja 800liitriste oma 7,45 asemel 11,29 eurot. Uutena on hinnakirjas 660- ja 1100liitrine konteiner ning 200liitrise jäätmekoti asemel on 150liitrine.
Eelmine korraldatud jäätmeveoleping lõppes 31. märtsil 2014. Soovi korral sai lepingut senistel tingimustel jätkata ASiga Eesti Keskkonnateenused või valida vedajaks konkureeriva ettevõtte OÜ Hiiu Autotrans. Jäätmeveo vabaturg kehtib veel 31. detsembrini.

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411